Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Az Európai Bizottság eredményjelentése Romániáról az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus keretében

Strasbourg, 2018. november 13.

Az Európai Bizottság eredményjelentése Romániáról az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus keretében

Az Európai Bizottság a mai napon elfogadta legfrissebb jelentését, amelyben arról számol be, milyen eredményeket ért el Románia az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus keretében az igazságügyi reformra és a korrupció elleni küzdelemre vonatkozó kötelezettségvállalásainak teljesítése terén.

A mai jelentés 2017 novemberéig visszamenően tekinti át a helyzetet. Megállapítja, hogy jóllehet Románia a 2017 januárjában kiadott tizenkét végleges bizottsági ajánlás tekintetében különböző lépéseket tett az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus értékelési kritériumainak való megfelelés érdekében, a legfrissebb fejlemények nyomán a fejlődés iránya visszafordult, és ezáltal megkérdőjelezhetővé vált a 2017. januári kedvező értékelés érvényessége. Ez különösen a bírói függetlenségre, az igazságügyi reformra és a magas szinten elkövetett korrupció kezelésére vonatkozik. Ezért a mai jelentés néhány újabb, azonnali intézkedésekre irányuló ajánlást is megfogalmaz.

Frans Timmermans első alelnök így nyilatkozott: „Sajnálattal állapítom meg, hogy Romániában nemhogy elakadt a reformfolyamat, de újra előkerültek olyan kérdések, amelyekkel kapcsolatban az elmúlt tíz évben már előrelépés történt, sőt némelyikük tekintetében most kifejezetten visszafordult a haladás iránya. Romániának haladéktalanul tovább kell folytatnia a korrupció elleni küzdelmet és biztosítania kell a független igazságszolgáltatást. Csak így lesz képes a polgárok, az ország és az EU egésze érdekében tovább haladni az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus lezárása felé vezető úton.”

A 2017. novemberi jelentés óta eltelt tizenkét hónapban Románia tett néhány lépést a 2017. januári jelentésben megfogalmazott ajánlások végrehajtására. A 2017. januári jelentésben foglalt értékelés azonban mindvégig hangsúlyozta, hogy ezek a lépések csak akkor lesznek hatékonyak, ha Románia elkerüli az elmúlt tíz év eredményeit megkérdőjelező visszalépéseket. A módosított igazságügyi jogszabályok hatálybalépése, általában az igazságszolgáltatás függetlenségére és különösen a nemzeti korrupcióellenes igazgatóságra (DNA) nehezedő nyomás, valamint a korrupció elleni küzdelmet aláásó egyéb lépések megfordították a haladás irányát vagy megkérdőjelezték annak visszafordíthatatlanságát. A Bizottság olyan átfogóbb tényezőkre is felhívta a figyelmet, amelyek nem tartoznak ugyan az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus hatálya alá, de egyértelműen hatással vannak az igazságügyi reform és a korrupció elleni küzdelem előrehaladására. E tekintetben a jelentés megjegyzi, hogy a pluralizmuson alapuló szabad média fontos szerepet játszik a hatalmon lévők elszámoltatásában, például az esetleges korrupciós ügyek napvilágra hozatalával.

Következésképpen a 2017. januári jelentésben foglalt tizenkét ajánlás már nem elegendő ahhoz, hogy a Jean-Claude Juncker elnök hivatali idejének kezdetén megfogalmazott iránymutatásnak megfelelően az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus még a jelenlegi Bizottság hivatali ideje alatt lezáruljon. A jelentés ezért a jelenlegi helyzet orvoslására nyolc újabb ajánlást fogalmaz meg. Ezek értelmében a főbb romániai intézményeknek határozottan el kell kötelezniük magukat az igazságszolgáltatás függetlensége és a korrupció elleni küzdelem mellett, amelyek nélkülözhetetlen alappillérek, valamint a fékek és ellensúlyok nemzeti rendszere arra vonatkozó képességének helyreállítása mellett, hogy fellépjen ott, ahol a visszalépés veszélye áll fenn. A helyzet orvoslására a Bizottság a következő intézkedéseket ajánlja:

1. Igazságügyi jogszabályok:

  • Haladéktalanul fel kell függeszteni az igazságügyi jogszabályok és az azokat követő sürgősségi rendeletek végrehajtását.
  • Felül kell vizsgálni az igazságügyi jogszabályokat, teljes mértékben figyelembe véve az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus keretében megfogalmazott ajánlásokat, valamint a Velencei Bizottság és az Európa Tanács Korrupció Elleni Államok Csoportja (GRECO) véleményét.

2. Bírói kinevezések/elbocsátások:

  • Haladéktalanul fel kell függeszteni a vezető ügyészek kinevezésére és elbocsátására vonatkozóan megkezdett eljárásokat.
  • Újra kell indítani a DNA főügyészének kinevezésére irányuló folyamatot olyan személy kinevezésével, aki igazolt tapasztalattal bír a korrupciós bűncselekmények üldözése terén, és egyértelmű felhatalmazással rendelkezik a korrupciós ügyek DNA nevében történő szakmai, független és pártatlan kivizsgálásának folytatására.
  • Az Igazságügyi Felügyelőség élére a Magisztratúra Legfelsőbb Tanácsának azonnali hatállyal ideiglenes vezetőséget kell kineveznie, majd három hónapon belül versenyvizsga útján ki kell neveznie az új felügyelőségi vezetőséget.
  • A vezető beosztású ügyészek kinevezése vagy elbocsátása tekintetében mindaddig tiszteletben kell tartani a Legfelsőbb Tanács által megfogalmazott kedvezőtlen véleményeket, amíg a 2017. január 1-jei ajánlásnak megfelelően hatályba nem lép az új jogalkotási keret.

3. Büntetőjogi törvénykönyvek

  • Be kell fagyasztani a büntető törvénykönyv és a büntetőeljárási törvénykönyv módosításainak hatályba léptetését.
  • Újra kell nyitni a büntető törvénykönyv és a büntetőeljárási törvénykönyv felülvizsgálatát, teljes mértékben figyelembe véve az uniós joggal és a korrupcióellenes nemzetközi eszközökkel való összeegyeztethetőséget, az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus keretében megfogalmazott ajánlásokat, valamint a Velencei Bizottság véleményét.

A Bizottság továbbra is gondosan figyelemmel kíséri a helyzet, és még megbízatásának lejárta előtt értékelni fogja azt. A kiegészítő intézkedések haladéktalan végrehajtása elengedhetetlen a reformfolyamat újraindításához, valamint az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus lezárása felé vezető, a 2017. januári jelentésben előirányzott út folytatásához.

Háttér-információk

Az együttműködési és ellenőrzési mechanizmust 2007. január 1-jén hozta létre a Bizottság a Románia által az igazságügyi reform és a korrupció elleni küzdelem terén tett kötelezettségvállalások teljesítésének értékelésére. 2007 óta a Bizottság rendszeresen írásbeli jelentésben számol be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az e területeken elért haladásról. A jelentések alapját többek között a tagállamokkal, a civil társadalommal, a nemzetközi szervezetekkel, a független szakértőkkel és számos egyéb forrással való kapcsolattartás képezi. Az egyes jelentések nyomán kiadott tanácsi következtetésekben a Miniszterek Tanácsa eddig rendszeresen határozottan támogatta a Bizottság következtetéseit és az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus során alkalmazott módszereket.

Az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus keretében készült 2017. januári jelentésében a Bizottság áttekintette az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus elmúlt tíz évét, felmérte az elért eredményeket és a még fennálló kihívásokat, valamint meghatározta az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus célkitűzéseinek eléréséhez szükséges további fő lépéseket. A Bizottság tizenkét ajánlást fogalmazott meg, amelyek teljesítése elegendőnek tekinthető az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus lezárásához, kivéve, ha a folyamat más fejlemények következtében egyértelműen visszafordul. A januári jelentés kiemelte továbbá, hogy a folyamat gyorsasága attól függ majd, hogy Románia milyen ütemben lesz képes visszafordíthatatlan módon teljesíteni az ajánlásokat. A tavaly novemberi első értékelés megállapította, hogy míg egyes ajánlások teljesítése jól haladt, a reform lendülete általában véve 2017 folyamán csökkent, ami lelassította a fennmaradó ajánlások teljesítését, és azoknak a kérdéseknek az újranyitását is kilátásba helyezte, amelyek a 2017. januári jelentésben már teljesültként szerepeltek. Folyamatosan aggodalomra adnak okot továbbá az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos kihívások, illetve az igazságszolgáltatás függetlenségének megkérdőjelezése.

Ezt a jelentést részletes bizottsági elemzést tartalmazó szolgálati munkadokumentum egészíti ki, amely a román hatóságok és a Bizottság szolgálatai közötti folyamatos párbeszédre támaszkodik.

További információk:

Feljegyzés – Az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus jelentései – Bulgária és Románia: Kérdések és válaszok

Az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus keretében készült eddigi jelentések

 

IP/18/6365

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar