Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Izvješće Europske komisije o napretku Rumunjske u okviru Mehanizma suradnje i provjere

Strasbourg, 13. studenoga 2018.

Izvješće Europske komisije o napretku Rumunjske u okviru Mehanizma suradnje i provjere

Europska komisija danas je donijela najnovije izvješće o napretku Rumunjske u ispunjavanju obveza u području reforme pravosuđa i borbe protiv korupcije u okviru Mehanizma suradnje i provjere (CVM).

U današnjem se izvješću analizira stanje od studenoga 2017. Navodi se da premda je Rumunjska poduzela određene mjere za provedbu konačnih 12 preporuka koje je Komisija izdala u siječnju 2017. kako bi se ispunila mjerila CVM-a, najnovijim razvojem događaja poništen je postignuti napredak i time dovedena u pitanje pozitivna ocjena iz siječnja 2017. To se posebno odnosi na neovisnost pravosuđa, pravosudnu reformu i borbu protiv korupcije na visokoj razini. Stoga se u ovom izvješću iznosi i niz dodatnih preporuka za hitno djelovanje.

Prvi potpredsjednik Frans Timmermans izjavio je: „Žao mi je što je provedba reformi u Rumunjskoj ne samo zastala, nego je došlo do ponovnog otvaranja riješenih pitanja i nazadovanja u područjima u kojima je u posljednjih deset godina ostvaren napredak. Od ključne je važnosti da se Rumunjska odmah vrati na pravi put u borbi protiv korupcije i da se osigura neovisnost pravosuđa. Samo na taj način Rumunjska može nastaviti put prema zaključenju postupka CVM-a, što je u interesu njezinih građana, zemlje i EU-a u cjelini.”

Tijekom dvanaest mjeseci od objave izvješća u studenome 2017. Rumunjska je poduzela određene mjere za provedbu preporuka utvrđenih u izvješću iz siječnja 2017. Međutim, ocjena u okviru izvješća iz siječnja 2017. bila je uvjetovana izbjegavanjem mjera kojima bi se doveo u pitanje napredak ostvaren u posljednjih deset godina. Stupanjem na snagu izmijenjenih zakona o pravosuđu, pritiskom na neovisnost pravosuđa općenito, a posebice na Nacionalnu upravu za borbu protiv korupcije, te drugim mjerama kojima se ugrožava borba protiv korupcije poništen je postignuti napredak i dovedena u pitanje njegova trajnost. Komisija je navela i općenitije čimbenike koji su izvan dometa CVM-a, ali utječu na napredovanje reforme pravosuđa i borbu protiv korupcije. U tom pogledu u izvješću se napominje da slobodni i pluralistički mediji imaju važnu ulogu u pozivanju vladajućih na odgovornost, primjerice razotkrivanjem potencijalnih slučajeva korupcije.

Uzevši u obzir ta kretanja, ispunjavanje 12 preporuka utvrđenih u izvješću iz siječnja 2017. više nije dovoljno da bi se nastavilo u smjeru koji je na početku svojeg mandata odredio predsjednik Jean-Claude Juncker, odnosno da se postupak CVM-a zaključi u okviru mandata ove Komisije. U izvješću se stoga utvrđuje osam dodatnih preporuka za poboljšanje trenutačnog stanja. Ključne rumunjske institucije trebat će pokazati snažnu predanost neovisnosti pravosuđa i borbi protiv korupcije kao neizostavnim temeljima napretka te ponovno uspostaviti mogućnost nacionalnih provjera i uravnoteženja za primjenu u slučaju rizika od nazadovanja. Kako bi se stanje popravilo, preporučuju se sljedeće mjere:

1. Zakoni o pravosuđu:

  • Hitno obustaviti provedbu zakona o pravosuđu i povezanih izvanrednih uredaba.
  • Revidirati zakone o pravosuđu na način da se u potpunosti uzmu u obzir preporuke u okviru CVM-a te one koje su izdale Venecijanska komisija i Skupina država protiv korupcije (GRECO) pri Vijeću Europe.

2. Imenovanja/razrješenja u pravosuđu:

  • Hitno obustaviti sve tekuće postupke imenovanja i razrješenja državnih odvjetnika na visokoj razini.
  • Ponovno pokrenuti postupak za imenovanje glavnog tužitelja Nacionalne uprave za borbu protiv korupcije koji ima dokazano iskustvo u progonu kaznenih djela korupcije i jasan mandat da ta ustanova nastavi profesionalno, neovisno i nepristrano provoditi istragu korupcije.
  • Vrhunsko sudsko vijeće treba hitno imenovati privremeni rukovodeći tim u pravosudnom inspektoratu te putem natječaja imenovati novi rukovodeći tim inspektorata u roku od tri mjeseca.
  • Poštovati negativna mišljenja Vrhovnog vijeća o imenovanjima ili razrješenjima državnih odvjetnika na rukovodećim položajima sve dok se ne uspostavi novi zakonodavni okvir u skladu s preporukom 1. iz siječnja 2017.

3. Kazneni zakoni

  • Zamrznuti stupanje na snagu izmjena kaznenog zakona i zakona o kaznenom postupku.
  • Ponovno pokrenuti reviziju kaznenog zakona i zakona o kaznenom postupku kojom se u potpunosti uzimaju u obzir potreba za usklađenosti s pravom EU-a i međunarodnim instrumentima za borbu protiv korupcije te preporuke u okviru CVM-a i mišljenje Venecijanske komisije.

Komisija će nastaviti pomno pratiti situaciju te će dati svoju ocjenu do isteka mandata ove Komisije. Hitna provedba dodatnih mjera ključna je za vraćanje postupka reforme na pravi put i nastavak puta prema zaključenju postupka CVM-a kako je utvrđen u izvješću iz siječnja 2017.

Kontekst

Komisija je 1. siječnja 2007. uspostavila Mehanizam suradnje i provjere kako bi ocijenila napredak Rumunjske u odnosu na obveze koje je preuzela u području reforme pravosuđa i borbe protiv korupcije. Komisija od 2007. redovito podnosi pisana izvješća Europskom parlamentu i Vijeću o napretku u tim područjima. Izvješća su se temeljila na podacima dobivenima u kontaktu s državama članicama, civilnim društvom, međunarodnim organizacijama, neovisnim stručnjacima i nizom drugih izvora. Snažnu potporu zaključcima Komisije i metodologiji CVM-a redovito je nakon svakog izvješća pružalo Vijeće ministara u zaključcima Vijeća.

U izvješću u okviru CVM-a iz siječnja 2017. sagledano je deset godina CVM-a uz pregled postignuća, preostalih izazova i koraka koje je još potrebno poduzeti kako bi se ostvarili ciljevi CVM-a. Komisija je Rumunjskoj uputila 12 preporuka čije bi se ispunjenje smatralo dostatnim za zaključivanje CVM-a osim ako zbog razvoja događaja dođe do poništenja postignutog napretka. U izvješću iz siječnja naglašeno je i da će brzina procesa ovisiti o tome koliko će vremena Rumunjskoj trebati da trajno ispuni te preporuke. Prvom procjenom u studenome prošle godine utvrđeno je da iako je u ispunjenju nekih preporuka ostvaren dobar napredak, ukupno gledano reforma je tijekom 2017. izgubila zamah te je usporeno ispunjavanje preostalih preporuka. Istodobno postoji opasnost od ponovnog otvaranja pitanja koja su u izvješću iz siječnja 2017. ocijenjena riješenima. Osporavanje i dovođenje u pitanje neovisnosti pravosuđa i dalje izaziva zabrinutost.

Izvješće je dopunjeno radnim dokumentom službi u kojem se navodi detaljna analiza Komisije izrađena na temelju kontinuiranog dijaloga između rumunjskih tijela i službi Komisije.

Dodatne informacije

OBAVIJEST – izvješća u okviru CVM-a za Bugarsku i Rumunjsku: pitanja i odgovori

Sva izvješća u okviru CVM-a

 

IP/18/6365

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar