Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Evropska komisija poroča o napredku Bolgarije v okviru mehanizma za sodelovanje in preverjanje

Strasbourg, 13. novembra 2018

Evropska komisija poroča o napredku Bolgarije v okviru mehanizma za sodelovanje in preverjanje

Evropska komisija je danes sprejela najnovejše poročilo o ukrepih, ki jih je sprejela Bolgarija za izpolnjevanje zavez glede reforme sodstva ter boja proti korupciji in organiziranemu kriminalu v okviru mehanizma za sodelovanje in preverjanje (MeSP).

Današnje poročilo obravnava napredek, ki je bil dosežen v preteklem letu za izpolnitev zadnjih 17 priporočil, ki jih je izdala Komisija v poročilu iz januarja 2017, in pozitivno ocenjuje nenehna prizadevanja in odločenost Bolgarije za izvajanje teh priporočil. Komisija je prepričana, da bo Bolgarija – če bo nadaljevala sedanji pozitiven trend – lahko izpolnila vsa preostala priporočila in tako dosegla še neizpolnjena merila. To bo omogočilo zaključek postopka v okviru MeSP za Bolgarijo pred koncem tega mandata Komisije – v skladu z usmeritvijo predsednika Jeana-Clauda Junckerja ob začetku njegovega mandata.

Prvi podpredsednik Komisije Frans Timmermans je dejal: „To poročilo ugotavlja, da je Bolgarija še naprej vztrajno napredovala pri izvajanju končnih priporočil, ki smo jih določili januarja 2017. Te reforme so potrebne za učinkovit boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Če se bo sedanji pozitivni trend nadaljeval in bo napredek še naprej trajen in nepovraten, sem prepričan, da se lahko postopek v okviru MeSP za Bolgarijo zaključi pred koncem tega mandata Komisije.“  

Bolgarija je v dvanajstih mesecih od zadnjega poročila iz novembra 2017 nadaljevala s prizadevanji za izvajanje priporočil iz poročila iz januarja 2017. Komisija meni, da je bilo več priporočil že izvedenih, izvedba precej priporočil pa bo dokončana v kratkem. Na podlagi tega se tri merila (neodvisnost sodstva, zakonodajni okvir in organizirani kriminal) od šestih lahko štejejo za začasno zaprta. Glede na to, da v nekaterih primerih razvoj dogodkov še poteka, je za potrditev te ocene potrebno stalno spremljanje Komisije.

Bolgarija mora še naprej dosegati konkretne rezultate, da bi utrdila doseženi napredek. Ta pozitivni trend bo treba ohraniti v okviru MeSP, bolgarski organi pa ga bodo morali tudi po zaključku MeSP še naprej spremljati. Pregledno poročanje bolgarskih organov ter javni in državljanski nadzor bodo imeli pomembno vlogo pri internalizaciji spremljanja na nacionalni ravni in zagotavljanju potrebnih zaščitnih ukrepov za ohranitev napredka in reform. Poleg tega poročilo Komisije v zadnjih letih ugotavlja znatno poslabšanje v bolgarskem medijskem okolju, kar pomeni tveganje omejitve dostopa javnosti do informacij in lahko negativno vpliva na neodvisnost sodstva, sodniki pa so tarče napadov v nekaterih medijih. Širše gledano je sposobnost medijev, pa tudi civilne družbe, da zahtevajo odgovornost tistih, ki so na oblasti, v pluralističnem okolju brez pritiskov, pomemben temelj, da se reforme v okviru MeSP nadaljujejo, in osnova boljšega upravljanja na splošno.

Komisija je prepričana, da bo Bolgarija vztrajala v svojih prizadevanjih za reforme in bo lahko izpolnila vsa preostala priporočila. Še naprej bo pozorno spremljala napredek in znova ocenila doseženi napredek pred koncem tega mandata Komisije. Komisija pričakuje, da bo postopek v okviru MeSP za Bolgarijo s tem zaključen. Za doseganje tega cilja Bolgarijo poziva, naj nadaljuje s sedanjim pozitivnim trendom pri izvajanju vseh preostalih priporočil.

Ozadje

Komisija je 1. januarja 2007 vzpostavila mehanizem za sodelovanje in preverjanje (MeSP) za oceno napredka pri izpolnjevanju zavez Bolgarije na področjih reforme sodstva ter boja proti korupciji in organiziranega kriminala. Komisija od leta 2007 redno poroča o napredku na teh področjih v obliki pisnih poročil Evropskemu parlamentu in Svetu. K pripravi poročil so pripomogli stiki z državami članicami, civilno družbo, mednarodnimi organizacijami, neodvisnimi strokovnjaki in različnimi drugimi viri. Sklepi Komisije in metodologija MeSP so bili vseskozi deležni močne podpore držav članic v sklepih Sveta po vsakem poročilu.

V poročilu MeSP iz januarja 2017 je Komisija pregledala dosežke v desetih letih izvajanja MeSP, opredelila nerešene izzive in določila ključne preostale korake, potrebne za dosego ciljev MeSP. Komisija je podala 17 priporočil, izpolnitev katerih s strani Bolgarije bi se lahko štela kot zadostna za zaključek MeSP, razen če bi zaradi drugih dogodkov prišlo do očitnega nazadovanja. V poročilu iz januarja je bilo poudarjeno tudi, da bo hitrost postopka odvisna od tega, kako hitro bo lahko Bolgarija priporočila nepovratno izpolnila. Prva ocena napredka pri izpolnjevanju 17 priporočil je bila sprejeta novembra 2017, vendar Komisija takrat še ni mogla sprejeti sklepa, da je katero od meril zadovoljivo izpolnjeno.

Današnje poročilo vsebuje pregled ukrepov, ki jih je Bolgarija sprejela od novembra 2017. Poročilo vsebuje oceno Komisije o napredku bolgarskih organov pri izpolnjevanju 17 priporočil, dopolnjuje pa ga delovni dokument služb Komisije, v katerem je navedena podrobna analiza Komisije, ki temelji na stalnem dialogu med bolgarskimi organi in službami Komisije.

Več informacij

MEMO – Poročila v okviru MeSP za Bolgarijo in Romunijo: vprašanja in odgovori

Vsa poročila v okviru MeSP

IP/18/6364

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar