Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Az Európai Bizottság eredményjelentése Bulgáriáról az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus keretében

Strasbourg, 2018. november 13.

Az Európai Bizottság eredményjelentése Bulgáriáról az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus keretében

Az Európai Bizottság a mai napon elfogadta legfrissebb jelentését, amelyben arról számol be, milyen lépéseket tett Bulgária az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus keretében az igazságügyi reformra, valamint a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelemre vonatkozó kötelezettségvállalásainak teljesítése terén.

A mai jelentés áttekinti azokat a lépéseket, amelyeket Bulgária az elmúlt év során tett annak érdekében, hogy eleget tegyen a Bizottság által a 2017 januárjában közzétett jelentésben megfogalmazott 17 végleges ajánlásnak. A jelentés kedvezően értékeli a Bulgária által az említett ajánlások végrehajtása érdekében tett folyamatos és határozott erőfeszítéseket. A Bizottság bízik abban, hogy Bulgária – a jelenlegi pozitív tendenciák fenntartásával – képes lesz valamennyi hátralévő ajánlás, ezáltal a fennmaradó referenciakövetelmények teljesítésére. Ez lehetővé teszi, hogy Bulgária vonatkozásában az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus – a Jean-Claude Juncker elnök által a hivatalba lépésekor meghatározott irányvonalnak megfelelően – még a jelenlegi Bizottság megbízatásának lejárta előtt lezáruljon.

Frans Timmermans első alelnök így nyilatkozott: „A jelentés megerősíti, hogy Bulgária folyamatos fejlődést mutat a 2017 januárjában általunk megfogalmazott végső ajánlások végrehajtása terén. Ezekre a reformokra szükség van a korrupció és a szervezett bűnözés elleni hatékony küzdelem érdekében. Biztos vagyok benne, hogy ha a jelenlegi pozitív tendencia folytatódik és az előrehaladás fenntartható és visszafordíthatatlan marad, Bulgária vonatkozásában az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus még a jelenlegi Bizottság hivatali ideje alatt lezárulhat.”  

A 2017. novemberi utolsó jelentés óta eltelt tizenkét hónapban Bulgária további erőfeszítéseket tett a 2017. januári jelentésben megfogalmazott ajánlások végrehajtására. A Bizottság úgy ítéli meg, hogy Bulgária számos ajánlásnak már eleget tett, több más ajánlás pedig nagyon közel áll a végrehajtáshoz. Ennek alapján hat referenciamutató közül három (bírói függetlenség, jogszabályi keret és szervezett bűnözés) ideiglenesen lezártnak tekinthető. Mivel néhány területet illetően a fejlemények jelenleg is folyamatban vannak, a Bizottság részéről folyamatos nyomon követésre van szükség ezen értékelés megerősítéséhez.

Bulgáriának az elért haladás megszilárdítása érdekében továbbra is konkrét eredményeket kell felmutatnia. Ezt a pozitív tendenciát fenn kell tartani az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus keretében, annak lezárulta után pedig a bolgár hatóságoknak folyamatos nyomon követést kell végezniük. A bolgár hatóságok átlátható jelentéstételi tevékenysége, valamint a nyilvánosság és a polgárok által gyakorolt ellenőrzés fontos szerepet fognak játszani a nyomon követés nemzeti szinten történő megszilárdítása, valamint a haladás és a reformok fenntartásához szükséges biztosítékok megteremtése terén. Emellett a Bizottság jelentése rámutat a médiakörnyezet utóbbi években végbement súlyos romlására, ami azzal a kockázattal jár, hogy csökken a nyilvánosság lehetősége az információkhoz való hozzáférésre, valamint káros hatással lehet a bírói függetlenségre, bizonyos médiumokban pedig bírák elleni célzott támadások történnek. Tágabb értelemben a média, valamint a civil társadalom azon képessége, hogy a hatalmat gyakorlókat egy pluralisztikus, nyomásgyakorlástól mentes környezetben elszámoltassa, fontos alapja az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus keretében előirányzott reformok végrehajtásának, valamint általában véve a jobb kormányzásnak.

A Bizottság bízik abban, hogy Bulgária folytatja reformokra irányuló erőfeszítéseit, és képes lesz valamennyi fennmaradó ajánlás teljesítésére. A Bizottság továbbra is szorosan figyelemmel fogja kísérni az előrehaladást, és még hivatali idejének lejárta előtt értékelni fogja azt. A Bizottság várakozásai szerint ezzel lezárul az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus Bulgáriával kapcsolatos folyamata. E célkitűzés megvalósítása érdekében a Bizottság arra ösztönzi Bulgáriát, hogy folytassa az összes fennmaradó ajánlás végrehajtásának jelenlegi pozitív tendenciáját.

Háttér-információk

Az együttműködési és ellenőrzési mechanizmust 2007. január 1-jén hozta létre a Bizottság a Bulgária által az igazságügyi reform végrehajtása, valamint a korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelem terén tett kötelezettségvállalások teljesítésének értékelésére. 2007 óta a Bizottság rendszeresen írásbeli jelentésben számol be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az e területeken elért haladásról. A jelentések alapját többek között a tagállamokkal, a civil társadalommal, a nemzetközi szervezetekkel, a független szakértőkkel és számos egyéb forrással való kapcsolattartás képezi. Az egyes jelentések nyomán kiadott tanácsi következtetésekben a tagállamok rendszeresen határozottan támogatták a Bizottság következtetéseit és az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus során alkalmazott módszereket.

Az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus keretében készült 2017. januári jelentésében a Bizottság áttekintette az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus elmúlt tíz évét, felmérte az elért eredményeket és a még fennálló kihívásokat, valamint meghatározta az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus célkitűzéseinek eléréséhez szükséges fő lépéseket. A Bizottság tizenhét ajánlást fogalmazott meg, amelyek Bulgária általi teljesítése elegendőnek tekinthető az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus lezárásához, kivéve, ha a folyamat más fejlemények következtében egyértelműen visszafordul. A januári jelentés kiemelte továbbá, hogy a folyamat gyorsasága attól függ majd, hogy Bulgária milyen ütemben lesz képes visszafordíthatatlan módon teljesíteni az ajánlásokat. A tizenhét ajánlás végrehajtására irányuló első értékelés elfogadása 2017 novemberében történt, de a Bizottság akkor még nem tudott arra a következtetésre jutni, hogy a referenciaértékek kielégítő módon megvalósultak.

A mai jelentés 2017 novemberéig visszamenően tekinti át a Bulgária által tett intézkedéseket. Ebben a jelentésben a Bizottság részletesen értékelte, hogy a bolgár hatóságok milyen intézkedéseket tettek a tizenhét ajánlás nyomán. A jelentést bizottsági szolgálati munkadokumentum egészíti ki, amely részletesen ismerteti a – bolgár hatóságok és a Bizottság szolgálatai közötti folyamatos párbeszédre támaszkodó – elemzést.

További információk:

Feljegyzés – Az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus jelentései – Bulgária és Románia: Kérdések és válaszok

Az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus keretében készült eddigi jelentések

IP/18/6364

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar