Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Varnostna unija: sprejetje predloga Komisije za okrepljeno agencijo eu-LISA

Bruselj, 9. novembra 2018

Svet je danes sprejel predlog Komisije za okrepitev evropske agencije eu-LISA, ki je odgovorna za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice.

Okrepljena agencija eu-LISA je ena od političnih prednostnih nalog za obdobje 2018–2019, ki bo zagotovila bolj interoperabilne informacijske sisteme EU za migracije, varnost in upravljanje meja ter pomagala zapolniti pomembne varnostne vrzeli.

Evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopulos je izrazil zadovoljstvo nad sprejetjem predloga in komentiral: „Z današnjim dnem se bo agencija eu-LISA preoblikovala v še močnejše središče vseh naših informacijskih sistemov za meje, migracije in varnost. Informacije so močno orodje in okrepljena agencija bo pomagala poskrbeti, da bodo uradnikom za priseljevanje, mejnim policistom in organom pregona ob pravem času na voljo prave informacije. Pomagala nam bo povezati vse točke za vzpostavitev učinkovite in prave varnostne unije.“ 

Evropski komisar za varnostno unijo Julian King je dejal: „Okrepitev agencije eu-LISA je bistven korak pri naših prizadevanjih za večjo operabilnost naših informacijskih sistemov, s čimer bodo policistom in mejnim policistom na terenu zagotovljene popolne, točne in zanesljive informacije, da bodo lahko učinkovito in uspešno opravljali svoje delo. Zdaj si bomo prizadevali, da s sozakonodajalcema čim prej dosežemo dogovor o naših predlogih v zvezi z interoperabilnostjo.“

Nadgradnja agencije eu-LISA, ki jo je junija 2017 predlagala Komisija, bo agenciji omogočila, da prevzame več nalog in zagotovi centralizirano operativno upravljanje informacijskih sistemov EU za migracije, varnost in upravljanje meja. Okrepljena agencija eu-LISA bo:

  • uvedla interoperabilnost informacijskih sistemov EU: ko bodo predlogi Komisije sprejeti, bo agencija eu-LISA odgovorna za uvedbo tehničnih komponent za zagotovitev interoperabilnosti informacijskih sistemov EU;

  • razvijala prihodnje sisteme: s predlaganim proračunom v višini dveh milijard evrov za obdobje 2019–2027 bo agencija razvila in upravljala prihodnje obsežne informacijske sisteme EU, kot so sistem vstopa/izstopa (SVI), evropski sistem za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ter nadgrajeni evropski informacijski sistem kazenskih evidenc (ECRIS-TCN);

  • nadgrajevala obstoječe sisteme: agencija bo vzdrževala in nadgrajevala tudi obstoječe sisteme, kot so schengenski informacijski sistem (SIS), vizumski informacijski sistem (VIS) in Eurodac, za katere je že odgovorna.

  • zagotavljala podporo državam članicam: agencija bo državam članicam lahko po potrebi zagotavljala večjo tehnično in operativno podporo.

Naslednji koraki

Predlog, ki ga je danes sprejel Svet in o katerem je 5. julija 2018 potekalo glasovanje v Evropskem parlamentu, bosta skupaj podpisala predsednik Evropskega parlamenta in avstrijsko predsedstvo Sveta. Besedilo bo nato objavljeno v Uradnem listu Evropske unije in bo začelo veljati 20 dni pozneje. Okrepljena agencija eu-LISA bo razvila ključno infrastrukturo za evropski sistem za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) ter sistem vstopa/izstopa (SVI), da bosta ta nova informacijska sistema lahko začela delovati do konca leta 2021.

Ozadje

Predsednik Juncker je v govoru o stanju v Uniji leta 2016 poudaril pomen premagovanja trenutnih pomanjkljivosti pri upravljanju podatkov ter izboljšanja interoperabilnosti obstoječih informacijskih sistemov. Aprila 2016 je Evropska komisija predstavila sporočilo o trdnejših in pametnejših informacijskih sistemih za meje in varnost, s katerim je sprožila razpravo o tem, kako izboljšati delovanje informacijskih sistemov EU z namenom izboljšanja upravljanja meja in notranje varnosti.

Komisija je v vmesnem času predlagala, kako zapolniti preostale informacijske vrzeli v informacijskih sistemih EU, da lahko skupaj delujejo pametneje in učinkoviteje, in je redno poročala o napredku pri tem delu. To vključuje okrepitev mandata agencije eu-LISA, ki jo je Komisija predlagala junija 2017, Evropski parlament in Svet pa se sta v skupni izjavi o zakonodajnih prednostnih nalogah EU za obdobje 2018–2019 zavezala, da bosta predlog prednostno sprejela.

Agencija eu-LISA je začela delovati decembra 2012 in je odgovorna za operativno upravljanje naslednjih informacijskih sistemov EU: SIS II, VIS in EURODAC. Glavna operativna naloga agencije je zagotavljati, da ti sistemi delujejo 24 ur na dan, sedem dni v tednu. Agencija skrbi tudi za to, da so vzpostavljeni potrebni varnostni ukrepi ter da se učinkovito zagotavljajo varnost in celovitost podatkov ter skladnost s pravili EU o varstvu podatkov.

Več informacij

Sporočilo za medije – Varnostna unija: Komisija pozdravlja sprejetje predlogov o evropskem sistemu za potovalne informacije in odobritve (ETIAS) in močnejši agenciji eu-LISA v Evropskem parlamentu

Izjava – Varnostna unija: Močnejša agencija EU za upravljanje informacijskih sistemov za varnost in meje

Sporočilo za medije – Varnostna unija: Komisija zagotavlja interoperabilnost informacijskih sistemov EU

Informativni pregled: Varnostna unija: odprava informacijskih vrzeli

agencija eu-LISA – spletno mesto

IP/18/6324

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar