Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Uniunea securității: a fost adoptată propunerea Comisiei privind consolidarea Agenției eu-LISA

Bruxelles, 9 noiembrie 2018

Consiliul a adoptat astăzi propunerea Comisiei privind consolidarea eu-LISA, agenția UE responsabilă cu gestionarea operațională a sistemelor de informații la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție.

Agenția eu-LISA consolidată, care constituie o prioritate politică pentru perioada 2018-2019, va spori interoperabilitatea sistemelor de informații ale UE în materie de migrație, securitate și gestionare a frontierelor și va contribui la eliminarea unor lacune importante în materie de securitate.

Salutând adoptarea acestei propuneri, Dimitris Avramopoulos, comisarul european pentru migrație, afaceri interne și cetățenie, a declarat: „Începând de astăzi, Agenția eu-LISA se va transforma într-un centru de control și mai puternic al tuturor sistemelor noastre de informații în materie de frontiere, migrație și securitate. Informațiile reprezintă un instrument puternic, iar agenția consolidată va contribui la garantarea faptului că funcționarii serviciului de imigrație, polițiștii de frontieră și autoritățile de asigurare a respectării legii dispun de informațiile adecvate, la momentul oportun. Acest lucru ne va ajuta să conectăm toate punctele către o uniune a securității efectivă și reală.” 

Comisarul pentru uniunea securității, Julian King, a declarat: „Consolidarea Agenției eu-LISA este un pas esențial în eforturile noastre de a spori interoperabilitatea sistemelor noastre de informații. La rândul său, această consolidare va asigura faptul că agenții de poliție și polițiștii de frontieră de pe teren primesc informații complete, exacte și fiabile, astfel încât să își poată desfășura activitatea în mod eficace și eficient. Vom colabora acum cu colegiuitorii pentru a ajunge cât mai rapid posibil la un acord cu privire la propunerile noastre în materie de interoperabilitate.”

Consolidarea Agenției eu-LISA, propusă de Comisie în iunie 2017, îi va permite acesteia să preia mai multe sarcini și să asigure gestionarea operațională centralizată a sistemelor de informații ale UE în materie de migrație, securitate și gestionare a frontierelor. Agenția eu-LISA consolidată va avea următoarele sarcini:

  • va pune în aplicare interoperabilitatea sistemelor de informații ale UE: după adoptarea propunerilor Comisiei, Agenția eu-LISA va fi responsabilă cu punerea în aplicare a componentelor tehnice pentru a se asigura interoperabilitatea sistemelor de informații ale UE;

  • va dezvolta viitoarele sisteme: cu un buget propus de 2 miliarde EUR pentru perioada 2019-2027, agenția va dezvolta și va gestiona viitoarele sisteme de informații la scară largă ale UE, cum ar fi Sistemul de intrare/ieșire (EES), Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și versiunea actualizată a Sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS-TCN);

  • va actualiza sistemele existente: agenția va menține și va actualiza sistemele existente, cum ar fi Sistemul de informații Schengen (SIS), Sistemul de informații privind vizele (VIS) și Eurodac, de care este deja responsabilă;

  • va sprijini statele membre: agenția va putea să acorde în mai mare măsură statelor membre asistență tehnică și operațională ad-hoc.

Etapele următoare

Propunerea adoptată astăzi de Consiliu, care a fost votată de Parlamentul European la 5 iulie 2018, va fi semnată acum în comun de Președintele Parlamentului European și de Președinția austriacă a Consiliului. Textul va fi publicat ulterior în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și va intra în vigoare 20 de zile mai târziu. Agenția eu-LISA consolidată va dezvolta infrastructura vitală pentru Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și pentru Sistemul de intrare/ieșire (EES), astfel încât aceste noi sisteme de informații să fie operaționale până la sfârșitul anului 2021.

Context

În discursul din 2016 privind starea Uniunii, președintele Juncker a evidențiat importanța depășirii deficiențelor actuale în domeniul gestionării datelor și a îmbunătățirii interoperabilității sistemelor de informații existente. În aprilie 2016, Comisia a prezentat o comunicare privind sisteme de informații mai puternice și mai inteligente în materie de frontiere și securitate, inițiind o dezbatere referitoare la modul în care se poate îmbunătăți funcționarea sistemelor de informații ale UE pentru a consolida gestionarea frontierelor și securitatea internă.

De atunci, Comisia a prezentat și a raportat cu regularitate progresele înregistrate în ceea ce privește eliminarea lacunelor rămase în materie de informații în sistemele de informații ale UE, astfel încât acestea să funcționeze împreună într-un mod mai inteligent și mai eficace. Printre eforturile de eliminare a acestor lacune se numără și consolidarea mandatului eu-LISA, pe care Comisia a propus-o în iunie 2017 și pe care Parlamentul European și Consiliul s-au angajat să o adopte în regim de prioritate în Declarația comună privind prioritățile legislative ale UE pentru perioada 2018-2019.

Agenția eu-LISA și-a început activitatea în decembrie 2012 și este responsabilă cu gestionarea operațională a sistemelor de informații ale UE: SIS II, VIS și EURODAC. Principala sa sarcină operațională este de a se asigura că aceste sisteme funcționează 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână. Agenția are și sarcina de a se asigura că sunt instituite măsurile de securitate necesare și că se respectă efectiv securitatea și integritatea datelor, precum și conformitatea cu normele UE privind protecția datelor.

Pentru informații suplimentare

Comunicat de presă – Uniunea securității: Comisia salută adoptarea de către Parlamentul European a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) și consolidarea Agenției eu-LISA

Declarație – Uniunea securității: O agenție a UE consolidată pentru gestionarea sistemelor de informații în materie de securitate și frontiere

Comunicat de presă – O uniune a securității: Comisia își îndeplinește angajamentele privind interoperabilitatea sistemelor de informații ale UE

Fișă informativă: Uniunea securității: eliminarea deficitului de informații

Site-ul web al Agenției eu-LISA

IP/18/6324

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar