Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Biztonsági unió: Elfogadták az eu-LISA ügynökség megerősítését célzó bizottsági javaslatot

Brüsszel, 2018. november 9.

A mai napon a Tanács elfogadta az eu-LISA ügynökség megerősítésére irányuló bizottsági javaslatot. Az ügynökség a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű információs rendszereinek operatív irányításáért felelős.

Az eu-LISA ügynökség megerősítése, amely a 2018–2019 közötti időszak egyik politikai prioritása, biztosítani fogja, hogy az EU migrációs, biztonsági és határigazgatási információs rendszerei átjárhatóbbak legyenek, és hozzájárul majd egyes jelentős biztonsági hiányosságok megszüntetéséhez.

Dimitrisz Avramopulosz, a migrációs ügyekért, az uniós belügyekért és az uniós polgárságért felelős biztos a következő szavakkal üdvözölte a javaslat elfogadását: „Mától kezdve az eu-LISA átalakul a határokkal, a migrációval és a biztonsággal kapcsolatos információs rendszereink minden eddiginél erősebb irányító központjává. A tájékoztatás hatékony eszköz, és a megerősített eu-LISA elősegíti majd, hogy a bevándorlási tisztviselők, illetve a határőrizeti és a bűnüldöző szervek a megfelelő időben a megfelelő információkkal rendelkezzenek. Ezáltal létrejöhet a hézagmentes, hatékony és valódi biztonsági unió.” 

Julian King, a biztonsági unióért felelős biztos hozzátette: „Az eu-LISA megerősítése nélkülözhetetlen lépés az interoperábilis információs rendszerek létrehozására irányuló erőfeszítéseink sorában, és biztosítani fogja, hogy a terepen dolgozó rendőrök és határőrök a hatékony és eredményes munkavégzéshez hiánytalan, pontos és megbízható információkat kapjanak. Együtt fogunk működni a társjogalkotókkal annak érdekében, hogy minél előbb megegyezés születhessen az interoperabilitás fejlesztését célzó javaslatainkról.”

Az eu-LISA ügynökség megerősítése, amelyet a Bizottság 2017. júniusban javasolt, lehetővé teszi az ügynökség feladatkörének bővítését és a migráció, a biztonság és a határigazgatás területén működő uniós információs rendszerek központosított, operatív irányítását. A megerősített eu-LISA:

  • biztosítja az uniós információs rendszerek interoperabilitását: a bizottsági javaslatok elfogadását követően az eu-LISA lesz a felelős az uniós információs rendszerek interoperabilitását biztosító műszaki elemek bevezetéséért;

  • gondoskodik új rendszerek kialakításáról: a 2019–2027 közötti időszakra javasolt 2 milliárd eurós költségvetéssel az ügynökség kidolgozza és menedzseli a jövő nagyléptékű uniós információs rendszereit, például a határregisztrációs rendszert (EES), az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszert (ETIAS) és a korszerűsített Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszert (ECRIS-TCN);

  • korszerűsíti a meglévő rendszereket: az ügynökség működteti és fejleszti a meglévő rendszereket, így a Schengeni Információs Rendszert (SIS), a Vízuminformációs Rendszert (VIS) és az Eurodacot, amelyért már jelenleg is felelős;

  • támogatást nyújt a tagállamoknak: az ügynökség nagyobb mértékben lesz képes egyedi ügyekben technikai és operatív támogatást nyújtani a tagállamoknak.

A további lépések

A Tanács által a mai napon elfogadott javaslatot, amelyről az Európai Parlament 2018. július 5-én szavazott, az Európai Parlament elnöke és a Tanács osztrák elnöksége közösen írja alá. A szöveget ezt követően közzéteszik az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és 20 nappal később hatályba lép. A megerősített eu-LISA alapvető infrastruktúrát fog biztosítani az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) és a határregisztrációs rendszer (EES) számára, hogy ezeket az új információs rendszereket 2021 végéig működőképessé tegye.

Háttér-információk

Juncker elnök az Unió helyzetéről szóló 2016. évi beszédében rámutatott a jelenleg tapasztalt adatkezelési hiányosságok felszámolásának és a meglévő információs rendszerek közötti interoperabilitás javításának jelentőségére. 2016 áprilisában a Bizottság előterjesztette a szilárd és intelligens határigazgatási és biztonsági információs rendszerekről szóló közleményt, és ezzel eszmecserét indított arról, hogy az uniós információs rendszerek miként járulhatnak hozzá még eredményesebben a határigazgatáshoz és a belső biztonsághoz.

Azóta a Bizottság javaslatokat nyújtott be, és rendszeresen jelentést tesz az uniós információs rendszerek fennmaradó hiányosságainak megszüntetése terén elért eredményekről, hogy e rendszerek észszerűbben és hatékonyabban működhessenek együtt egymással. E javaslatok közé tartozik az eu-LISA megbízatásának megerősítése, amelyet a Bizottság 2017. júniusban javasolt, és amelynek elfogadását az Európai Parlament és a Tanács az EU 2018–2019. évi jogalkotási prioritásairól szóló együttes nyilatkozatban kiemelt feladatnak minősítette.

Az eu-LISA 2012. decemberben kezdte meg működését, és jelenleg a SIS II, a VIS és az Eurodac uniós információs rendszerek operatív irányításáért felelős. A legfontosabb operatív feladat annak biztosítása, hogy ezek a rendszerek folyamatosan, a hét minden napján, napi 24 órában működjenek. Az ügynökség feladata továbbá annak biztosítása, hogy a szükséges biztonsági intézkedések rendelkezésre álljanak, valamint hogy az adatok biztonsága és integritása, valamint az uniós adatvédelmi szabályoknak való megfelelés ténylegesen biztosított legyen.

További információk

Sajtóközlemény: Biztonsági unió – A Bizottság üdvözli, hogy az Európai Parlament elfogadta az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszert (ETIAS) és a nagyméretű informatikai rendszerekkel foglalkozó ügynökség (eu-LISA) megerősítését

Nyilatkozat – Biztonsági Unió: A biztonsági és határigazgatási információs rendszerek igazgatásával foglalkozó uniós ügynökség megerősítése

Sajtóközlemény – Biztonságos unió: A Bizottság megvalósítja az uniós információs rendszerek interoperabilitását

Tájékoztató: Biztonsági unió: Az információs hézagok megszüntetése

eu-LISA — honlap

IP/18/6324

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar