Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Ένωση Ασφάλειας: εγκρίθηκε η πρόταση της Επιτροπής για έναν ισχυρότερο οργανισμό eu-LISA

Βρυξέλλες, 9 Νοεμβρίου 2018

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα την πρόταση της Επιτροπής για ενίσχυση του οργανισμού eu-LISA, ο οποίος είναι αρμόδιος για την λειτουργική διαχείριση μεγάλης κλίμακας πληροφοριακών συστημάτων στους τομείς της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης.

Έχοντας οριστεί ως πολιτική προτεραιότητα για το 2018-2019, ο ενισχυμένος οργανισμός eu-LISA θα διασφαλίσει αυξημένη διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ για τη μετανάστευση, την ασφάλεια και τη διαχείριση των συνόρων, και θα καλύψει σημαντικά κενά ασφάλειας.

Χαιρετίζοντας την έγκριση της πρότασης, ο επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, Δημήτρης Αβραμόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Από σήμερα, ο οργανισμός eu-LISA θα μετατραπεί σε ισχυρότερο ακόμη νευραλγικό κέντρο όλων των συστημάτων πληροφοριών για τα σύνορα, τη μετανάστευση και την ασφάλεια. Η πληροφόρηση είναι ένα ισχυρό εργαλείο και η ενίσχυση του οργανισμού θα διασφαλίσει ότι οι υπάλληλοι των υπηρεσιών μετανάστευσης και οι αρχές επιβολής του νόμου θα έχουν τις σωστές πληροφορίες, τη στιγμή που πρέπει. Θα μας βοηθήσει να συνδέσουμε όλα τα επιμέρους σημεία προς μια αποτελεσματική και πραγματική Ένωση Ασφάλειας» 

Ο αρμόδιος για την Ένωση Ασφάλειας επίτροπος Τζούλιαν Κινγκ δήλωσε: «Η ενίσχυση του eu-LISA είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στην προσπάθειά μας να κάνουμε τα συστήματα πληροφόρησης πιο διαλειτουργικά. Αυτό με τη σειρά του θα διασφαλίσει ότι οι αστυνομικοί και οι συνοριοφύλακες θα λαμβάνουν πλήρεις, ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες ώστε να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους αποτελεσματικά. Τώρα θα εργαστούμε με τους συννομοθέτες για την επίτευξη συμφωνίας επί των προτάσεών μας για διαλειτουργικότητα, το συντομότερο δυνατό.»

Η αναβάθμιση του eu-LISA, την οποία είχε προτείνει η Επιτροπή τον Ιούνιο του 2017, θα δώσει στον οργανισμό τη δυνατότητα να αναλάβει περισσότερες αρμοδιότητες και να παρέχει την κεντρική λειτουργική διαχείριση των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ για τη μετανάστευση, την ασφάλεια και τη διαχείριση των συνόρων. Ο ενισχυμένος οργανισμός eu-LISA θα συμβάλει στα εξής:

  • Δρομολόγηση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ: μόλις εγκριθούν οι προτάσεις της Επιτροπής, ο eu-LISA θα είναι αρμόδιος για την ανάπτυξη των τεχνικών στοιχείων που θα καταστήσουν διαλειτουργικά τα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ·

  • Ανάπτυξη μελλοντικών συστημάτων: με προτεινόμενο προϋπολογισμό 2 δισ. ευρώ για την περίοδο 2019-2027, ο οργανισμός θα αναπτύξει και θα διαχειρίζεται τα μεγάλης κλίμακας μελλοντικά συστήματα πληροφοριών της ΕΕ, όπως το σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ), το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS) και το αναβαθμισμένο ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών ποινικού μητρώου (ECRIS-TCN)·

  • Αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων: ο οργανισμός θα διατηρήσει και θα αναβαθμίσει υφιστάμενα συστήματα, όπως το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS), το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις (VIS) και το Eurodac, για τα οποία είναι ήδη αρμόδιος·

  • Στήριξη των κρατών μελών: ο οργανισμός θα είναι σε θέση να παρέχει μεγαλύτερη εξειδικευμένη τεχνική και λειτουργική στήριξη στα κράτη μέλη.

Επόμενα βήματα

Η πρόταση που ενέκρινε σήμερα το Συμβούλιο, και η οποία είχε εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 5 Ιουλίου 2018, θα υπογραφεί τώρα από κοινού από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την αυστριακή προεδρία του Συμβουλίου. Στη συνέχεια, το κείμενο θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες αργότερα. Ο ενισχυμένος οργανισμός eu-LISA θα αναπτύξει υποδομή ζωτικής σημασίας για το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS) και για το σύστημα εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ), ώστε αυτά τα νέα συστήματα πληροφοριών να καταστούν λειτουργικά μέχρι το τέλος του 2021.

Ιστορικό

Στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2016, ο πρόεδρος Γιούνκερ υπογράμμισε τη σημασία που έχει η κάλυψη των υφιστάμενων ελλείψεων σε θέματα διαχείρισης δεδομένων και βελτίωσης της διαλειτουργικότητας των υφιστάμενων συστημάτων πληροφοριών. Τον Απρίλιο του 2016, η Επιτροπή παρουσίασε ανακοίνωση για πιο ισχυρά και έξυπνα συστήματα πληροφοριών για τα σύνορα και την ασφάλεια, ξεκινώντας έτσι τον διάλογο για τη βελτίωση της λειτουργίας των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ, ώστε να ενισχυθούν η διαχείριση των συνόρων και η εσωτερική ασφάλεια.

Έκτοτε, η Επιτροπή έχει υποβάλει προτάσεις και τακτικές εκθέσεις σχετικά με τη σημειωθείσα πρόοδο για να καλυφθούν τα εναπομείναντα κενά πληροφόρησης στα συστήματα πληροφοριών της ΕΕ, έτσι ώστε να συνεργάζονται πιο έξυπνα και αποτελεσματικά μεταξύ τους. Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή πρότεινε, τον Ιούνιο του 2017, την ενίσχυση της εντολής του eu-LISA την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είχαν δεσμευτεί να εγκρίνουν κατά προτεραιότητα στην κοινή δήλωση σχετικά με τις νομοθετικές προτεραιότητες της ΕΕ για την περίοδο 2018-2019.

Ο οργανισμός eu-LISA άρχισε να λειτουργεί τον Δεκέμβριο του 2012 και είναι αρμόδιος για τη λειτουργική διαχείριση των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ: SIS II, VIS και EURODAC. Κύριο λειτουργικό καθήκον του οργανισμού είναι να διασφαλίζει ότι αυτά τα συστήματα λειτουργούν σε 24ωρη βάση, όλη την εβδομάδα. Ο οργανισμός επίσης μεριμνά ώστε να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας και εγγυάται την ασφάλεια και την ακεραιότητα των δεδομένων καθώς και τη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες

Δελτίο Τύπου - Ένωση Ασφάλειας: η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS) και την ενίσχυση του οργανισμού eu-LISA

Δήλωση - Ένωση Ασφάλειας: ένας ισχυρότερος οργανισμός της ΕΕ για τη διαχείριση των συστημάτων πληροφοριών για την ασφάλεια και τα σύνορα

Δελτίο Τύπου - Ένωση Ασφάλειας: η Επιτροπή υλοποιεί τη δέσμευσή της σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ

Ενημερωτικό δελτίο - Ένωση Ασφάλειας: Γεφύρωση του κενού πληροφόρησης

Οργανισμός eu-LISA - Ιστότοπος

IP/18/6324

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar