Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Bezpečnostní unie – Rada přijala návrh Komise na posílení úlohy agentury eu-LISA

Brusel 9. listopadu 2018

Rada dnes přijala návrh Komise na posílení úlohy agentury eu-LISA, která je odpovědná za provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v tzv. prostoru svobody, bezpečnosti a práva.

Posílení úlohy agentury bylo jednou z politických priorit Komise na období 2018–2019. Je nutná pro větší interoperabilitu informačních systémů týkajících se migrace, bezpečnosti a správy hranic a pro to, aby se odstranily významné nedostatky v oblasti bezpečnosti.

Komisař pro oblast migrace, vnitřních věcí a občanství Dimitris Avramopoulos přijetí návrhu uvítal a zdůraznil: „Od dnešního dne se agentura eu-LISA stane nejdůležitějším centrálním uzlem našich informačních systémů týkajících se hranic, migrace a bezpečnosti. Informace jsou mocným nástrojem. Agentura se silnějším mandátem pomůže zajistit, aby imigrační úředníci, příslušníci pohraniční stráže a donucovací orgány měli ve správný čas ty správné informace. Jen tak se nám podaří vytvořit Unii, kde se občané budou skutečně cítit bezpečně.“ 

Komisař odpovědný za bezpečnostní unii Julian King dodal: „Posílení úlohy agentury eu-LISA je zásadním krokem v našem úsilí zvýšit interoperabilitu příslušných informačních systémů. Jen tak se nám podaří zajistit, aby policisté a příslušníci pohraniční stráže dostávali úplné, přesné a spolehlivé informace, a mohli tak efektivně pracovat. Budeme nyní spolupracovat s ostatními normotvůrci, abychom co nejrychleji dosáhli dohody ohledně našich návrhů týkajících se interoperability.“

Modernizace agentury eu-LISA, kterou navrhla Komise v červnu 2017, umožní agentuře vykonávat další úkoly a zajistit centralizované řízení provozu informačních systémů EU týkajících se migrace, bezpečnosti a správy hranic. Nové úkoly agentury:

  • Interoperabilita informačních systémů EU – Jakmile budou návrhy Komise přijaty, bude agentura eu-LISA odpovědná za postupné zavádění technických prvků, tak aby byly informační systémy EU interoperabilní.

  • Vývoj nových systémů – Díky navrhovanému rozpočtu na období 2019–2027 ve výši 2 miliardy eur bude moci agentura vyvíjet a spravovat nové rozsáhlé informační systémy, jako například systém vstupu/výstupu (EES), evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) či modernizovaný evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS-TCN).

  • Modernizace stávajících systémů – Agentura aktualizuje stávající systémy, jako například Schengenský informační systém (SIS), Vízový informační systém (VIS) a Eurodac, které už spravuje nyní.

  • Pomoc členským státům – Agentura bude moci poskytovat členským státům lepší technickou a operativní podporu.

Další kroky

Návrh, který dnes Rada přijala a o němž hlasoval Evropský parlament dne 5. července 2018, nyní společně podepíšou předseda Evropského parlamentu a delegát rakouského předsednictví Rady. Text pak bude zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a o 20 dnů později vstoupí v platnost. Agentura eu-LISA se silnějším mandátem připraví nezbytnou infrastrukturu pro Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a Systém vstupu/výstupu (EES), tak aby byly tyto nové systémy do konce roku 2021 funkční.

Souvislosti

Předseda Evropské komise Juncker ve svém projevu o stavu Unie z roku 2016 zdůraznil, jak je důležité překonat současné nedostatky v oblasti správy dat a zlepšit interoperabilitu stávajících informačních systémů. V dubnu 2016 předložila Komise sdělení o výkonnějších a inteligentnějších informačních systémech týkajících se hranic a bezpečnosti a zahájila tak diskusi o tom, jak zkvalitnit informační systémy EU v zájmu zlepšení správy hranic a vnitřní bezpečnosti.

Od té doby Komise pravidelně informuje o pokroku v odstraňování zbývajících nedostatků v informačních systémech EU, tak aby mohly efektivněji a inteligentněji spolupracovat. Sem také spadá posílení mandátu agentury eu-LISA, které Komise navrhla v červnu 2017 a jež se ve společném prohlášení o legislativních prioritách EU na období 2018–2019 Evropský parlament a Rada zavázaly prioritně přijmout.

Agentura eu-LISA zahájila svou činnost v prosinci 2012. Je odpovědná za provoz těchto informačních systémů EU – SIS II, VIS a EURODAC. Jejím hlavním úkolem je zajistit, aby tyto systémy fungovaly 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Agentura má rovněž za úkol zavádět nezbytná bezpečnostní opatření, aby byla účinně zajištěna bezpečnost a integrita údajů, jakož i soulad s předpisy EU o ochraně údajů.

Další informace

Tisková zpráva – Bezpečnostní unie: Evropský parlament schválil zřízení systému EU pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a posílení agentury eu-LISA

Prohlášení – Bezpečnostní unie: Silnější agentura EU pro řízení informačních systémů pro bezpečnost a správu hranic

Tisková zpráva – Bezpečnostní unie: Interoperabilita informačních systémů EU se díky Komisi stává skutečností

Infopřehled – Bezpečnostní unie – odstranit nedostatky informačních systémů

Internetové stránky agentury eu-LISA

IP/18/6324

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar