Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU:s medborgarinitiativ: Kommissionen registrerar ett initiativ för obligatorisk märkning av icke-vegetariska, vegetariska och veganska livsmedel

Bryssel den 7 november 2018

EU-kommissionen har i dag beslutat att registrera ett europeiskt medborgarinitiativ med titeln ”'Mandatory food labelling Non-Vegetarian / Vegetarian / Vegan”.

I initiativet sägs följande: Vegetarianer och veganer i EU har svårt att hitta lämpliga livsmedel. Vi måste noga läsa ett livsmedels innehållsförteckning för att kunna bestämma om vi ska köpa produkten och samtidigt vara ytterst vaksamma på tvetydiga ingredienser som antingen kan komma från växter eller från djur. Organisatörerna uppmanar EU-kommissionen att föreslå obligatorisk märkning med piktogram för alla livsmedelsprodukter som anger om de är icke-vegetariska, vegetariska eller veganska.

Beslutet att registrera initiativet innebär bara att de rättsliga kraven är uppfyllda. Kommissionen har ännu inte granskat innehållet i sak.

Initiativet registreras formellt den 12 november 2018. Därefter har organisatörerna ett år på sig att samla in underskrifter. Om initiativet på ett år får en miljon underskrifter från minst sju EU-länder ska kommissionen inom tre månader besluta om man ska gå vidare med initiativet eller inte och motivera sitt beslut.

Bakgrund

Medborgarinitiativet infördes genom Lissabonfördraget. I april 2012 trädde förordningen om medborgarinitiativet i kraft och medborgarna har sedan dess kunnat påverka EU:s politiska dagordning genom detta verktyg. Som en del av ordförande Jean-Claude Junckers tal om tillståndet i unionen lade kommissionen under 2017 fram förslag om reformer av det europeiska medborgarinitiativet för att göra det mer användarvänligt.

Ett medborgarinitiativ uppmanar kommissionen att föreslå en rättsakt på områden där den har befogenhet. När initiativet har registrerats krävs det en miljon underskrifter från minst en fjärdedel av EU-länderna för att kommissionen ska ta ställning till förslaget.

Enligt förordningen får initiativet inte uppenbart falla utanför kommissionens befogenheter att föreslå lagar. Det får heller inte vara uppenbart otillbörligt, av okynneskaraktär eller förargelseväckande eller strida mot EU:s värderingar.

Läs mer

Förslag till Europeiskt medborgarinitiativ (läggs ut den 12 november)

Medborgarinitiativ för vilka namninsamling pågår

Webbplats för europeiska medborgarinitiativ

Förordningen om europeiska medborgarinitiativ

 

IP/18/6317

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar