Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Europejska inicjatywa obywatelska: Komisji rejestruje inicjatywę „Obowiązkowe znakowanie środków spożywczych jako niewegetariańskie / wegetariańskie / wegańskie”

Bruksela, 7 listopada 2018 r.

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Obowiązkowe znakowanie środków spożywczych jako niewegetariańskie / wegetariańskie / wegańskie”.

W inicjatywie tej stwierdzono, że: Wegetarianie i weganie w całej UE mają trudności z identyfikacją odpowiedniej żywności. Aby upewnić się, że mogą nabyć dany produkt spożywczy, muszą uważnie przeczytać wykaz jego składników, zwracając przy tym szczególną uwagę na dwuznaczne składniki, które mogą być zarówno pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego. Organizatorzy wzywają Komisję Europejską, aby zaproponowała obowiązkowe etykiety na wszystkich produktach spożywczych wskazujących, czy są one niewegetariańskie, wegetariańskie czy wegańskie.

Decyzja Komisji w sprawie rejestracji tej inicjatywy odnosi się wyłącznie do prawnej dopuszczalności zgłoszonej propozycji. Na tym etapie Komisja nie analizowała jeszcze jej treści.

Rejestracja inicjatywy nastąpi w dniu 12 listopada 2018 r., w którym rozpocznie się trwający rok proces zbierania przez organizatorów deklaracji poparcia. Jeżeli w ciągu roku inicjatywę poprze milion osób z co najmniej siedmiu państw członkowskich, Komisja będzie musiała zareagować w ciągu trzech miesięcy. Komisja będzie mogła podjąć decyzję o przyjęciu tego wniosku bądź jego odrzuceniu i w obu przypadkach będzie zobowiązana przedstawić uzasadnienie.

Kontekst

Europejska inicjatywa obywatelska została wprowadzona Traktatem z Lizbony i od wejścia w życie rozporządzenia w sprawie inicjatywy wdrażającego postanowienia Traktatu, czyli od kwietnia 2012 r., stanowi instrument, przy pomocy którego obywatele mogą kształtować działania UE. W 2017 r. Komisja Europejska przedstawiła – w ramach orędzia przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera o stanie Unii – propozycje reform europejskiej inicjatywy obywatelskiej, aby jej forma była jeszcze bardziej przyjazna dla użytkownika.

Po formalnej rejestracji inicjatywy milion obywateli z przynajmniej jednej czwartej państw członkowskich UE może zwrócić się do Komisji Europejskiej o przedłożenie wniosku ustawodawczego w jednej z dziedzin, w których posiada ona takie uprawnienia.

Zgodnie z warunkami dopuszczalności, przewidzianymi w rozporządzeniu w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej, proponowane działanie nie może wykraczać w sposób oczywisty poza kompetencje Komisji w zakresie przedkładania wniosków dotyczących aktów prawnych, nie może być oczywistym nadużyciem, nie może być ewidentnie niepoważne lub dokuczliwe ani w sposób oczywisty sprzeczne z wartościami Unii.

Dodatkowe informacje

Pełny tekst proponowanej europejskiej inicjatywy obywatelskiej  (dostępny od 12 listopada)

Inne europejskie inicjatywy obywatelskie, pod którymi zbiera się obecnie podpisy

Strona internetowa poświęcona europejskiej inicjatywie obywatelskiej

Rozporządzenie w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej

 

IP/18/6317

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar