Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Europees burgerinitiatief: Commissie registreert initiatief „Verplichte identificatie van levensmiddelen als niet-vegetarisch/vegetarisch/veganistisch”

Brussel, 7 november 2018

De Europese Commissie heeft vandaag beslist het Europees burgerinitiatief „Verplichte identificatie van levensmiddelen als niet-vegetarisch/vegetarisch/veganistisch” te registreren.

In het initiatief wordt vermeld: „Voor vegetariërs en veganisten is het in de hele EU moeilijk uit te maken welke producten geschikt zijn voor hen. Om te weten of ze een product al dan niet kunnen kopen, moeten ze de ingrediëntenlijst bestuderen en daarbij bijzonder goed letten op ingrediënten die zowel plantaardig als dierlijk kunnen zijn.” De organisatoren verzoeken de Europese Commissie regelgeving voor te stellen op grond waarvan alle levensmiddelen moeten worden voorzien van een pictogram dat aangeeft of een product niet-vegetarisch, vegetarisch of veganistisch is.

Het besluit van de Commissie om het initiatief te registreren, heeft enkel betrekking op de juridische ontvankelijkheid van het voorstel. De Commissie heeft het voorstel nog niet inhoudelijk onderzocht.

Het initiatief wordt geregistreerd op 12 november 2018. Daarna hebben de organisatoren een jaar de tijd om handtekeningen te verzamelen. Als er voor het initiatief binnen het jaar een miljoen steunbetuigingen worden verzameld uit ten minste zeven verschillende lidstaten, moet de Commissie binnen drie maanden reageren. De Commissie kan vervolgens beslissen om het verzoek al dan niet in te willigen. In beide gevallen moet zij haar besluit motiveren.

Achtergrond

Het Europees burgerinitiatief is geïntroduceerd bij het Verdrag van Lissabon en is in april 2012 met de verordening over het Europees burgerinitiatief in de praktijk omgezet. Sindsdien kunnen burgers via dit instrument meebeslissen over de Europese agenda. De Europese Commissie heeft, zoals voorzitter Juncker in zijn Staat van de Unie in 2017 aangaf, voorstellen ingediend om het Europees burgerinitiatief te hervormen en nog gebruikersvriendelijker te maken.

Na de officiële registratie van een Europees burgerinitiatief kunnen een miljoen burgers uit ten minste een kwart van de EU-lidstaten de Europese Commissie verzoeken om wetgevingsvoorstellen in te dienen op gebieden waarvoor zij bevoegd is.

In de verordening over het Europees burgerinitiatief staat dat het voorgestelde burgerinitiatief, om ontvankelijk te worden verklaard, betrekking moet hebben op thema's waarvoor de Commissie bevoegd is om wetgevingsvoorstellen in te dienen. Het mag niet klaarblijkelijk beledigend, lichtzinnig of provocerend zijn, en niet duidelijk indruisen tegen de waarden van de Unie.

Meer informatie

Volledige tekst van het voorgestelde Europees burgerinitiatief (beschikbaar vanaf 12 november)

Europese burgerinitiatieven waarvoor momenteel handtekeningen worden verzameld

Website over het Europees burgerinitiatief

Verordening over het Europees burgerinitiatief

IP/18/6317

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar