Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Eurooppalainen kansalaisaloite: komissio rekisteröi aloitteen ”Pakollinen elintarvikemerkintä ei-kasvisruoka/kasvisruoka/vegaaninen”

Bryssel 7. marraskuuta 2018

Euroopan komissio päätti tänään rekisteröidä kansalaisaloitteen nimeltä ”Pakollinen elintarvikemerkintä ei-kasvisruoka/kasvisruoka/vegaaninen”.

Aloitteessa todetaan seuraavaa: ”Kasvissyöjien ja vegaanien kaikkialla EU:ssa on vaikeaa tunnistaa itselleen soveltuvat ruoat. Ennen ostopäätöksen tekemistä heidän täytyy tutkia elintarvikkeen ainesosaluetteloa erittäin tarkkaavaisesti erityisesti sellaisten epäselvien ainesosien varalta, jotka voivat olla joko kasvi- tai eläinpohjaisia.” Komissiota pyydetään ehdottamaan pakollisia kuvallisia merkintöjä kaikkiin elintarvikkeisiin, jotta selviää, onko kyseessä ei-kasvisruoka, kasvisruoka vai vegaaniruoka.

Komission päätöksellä rekisteröidä kansalaisaloite vahvistetaan vain aloitteen oikeudellinen hyväksyttävyys. Komissio ei ole vielä tässä vaiheessa arvioinut ehdotuksen sisältöä.

Kansalaisaloite rekisteröidään virallisesti 12. marraskuuta 2018, minkä jälkeen järjestäjillä on vuosi aikaa kerätä allekirjoituksia aloitteen kannattajilta. Jos aloite saa vuoden kuluessa vähintään miljoona kannattajaa vähintään seitsemästä EU-maasta, komission on otettava aloitteeseen kantaa kolmen kuukauden kuluessa. Komissio päättää, toteuttaako se aloitteen johdosta toimia vai ei. Kummassakin tapauksessa sen on perusteltava päätöksensä.

Tausta

Eurooppalainen kansalaisaloite otettiin käyttöön Lissabonin sopimuksella. Sopimuksen perusteella annettu kansalaisaloiteasetus tuli voimaan huhtikuussa 2012. Siitä alkaen kansalaiset ovat voineet tehdä ehdotuksia EU:n asialistalle otettavista aiheista. Osana puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin unionin tilaa vuonna 2017 koskevaa puhetta Euroopan komissio esitti uudistuksia eurooppalaisen kansalaisaloitteen käytön helpottamiseksi.

Kansalaisaloitteella Euroopan komissiota pyydetään tekemään säädösehdotus sellaisella alalla, jolla sillä on toimivalta ehdottaa lainsäädäntöä. Kun kansalaisaloite on virallisesti rekisteröity, sille on kerättävä vähintään miljoonan kansalaisen allekirjoitus vähintään neljäsosasta EU-maita, jotta komissio ottaa sen käsiteltäväksi.

Kansalaisaloite voidaan rekisteröidä, jos se täyttää kansalaisaloiteasetuksen ehdot: aloite ei selvästi ylitä komission toimivaltaa tehdä säädösehdotus, se ei ole selvästi oikeuden väärinkäyttöä, aiheeton tai tehty haitantekotarkoituksessa eikä se ole selvästi unionin arvojen vastainen.

Lisätietoja

Ehdotetun kansalaisaloitteen koko teksti (saatavilla 12.11.2018 alkaen)

Kansalaisaloitteet, joihin kerätään parhaillaan allekirjoituksia

Eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevat verkkosivut

Kansalaisaloitetta koskeva asetus

 

IP/18/6317

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar