Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Алианс между Африка и Европа: насърчаване на инвестициите за устойчива енергетика в Африка

Брюксел, 8 ноември 2018 r.

Една нова инициатива за платформа на високо равнище обединява ключови участници от сектора на устойчивите енергийни източници от публичния и частния сектор в Европа и Африка.

Днес на провеждащия се в Йоханесбург форум за инвестиции в Африка, организиран от Африканската банка за развитие, Европейският съюз и Африканският съюз лансираха мащабна платформа на високо равнище ЕС-Африка за инвестиции за устойчива енергетика в Африка.

В речта си за състоянието на Съюза председателят Юнкер обяви новия „Алианс Африка — Европа за устойчиви инвестиции и работни места“, с който да се даде значителен тласък на инвестициите в Африка, както и на търговията, създаването на работни места и инвестициите в образованието и практическите умения. Лансираната днес платформа на високо равнище е конкретна стъпка по линия на това партньорство за стимулиране на стратегическите инвестиции и засилване на ролята на частния сектор.

Елжбета Бенковска, комисар по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, заяви: „Ако гледаме сериозно на инвестициите за устойчива енергетика в Африка, ние се нуждаем от помощта на всички, в т.ч. на частния сектор. Платформата на високо равнище ще проправи пътя за това: експерти от публичния и частния сектор, от академичните среди и от финансовия сектор ще обсъждат съвместно предизвикателствата и пречките пред устойчивите инвестиции в тази област и за начините за преодоляването им.“

Платформата на високо равнище обединява публични и частни организации, субекти от финансовия сектор, както и академични среди от Африка и Европа. Всички те ще проучват предизвикателствата и стратегическите интереси, които биха ускорили ефекта върху устойчивия растеж и създаването на работни места. Платформата на високо равнище ще привлича и стимулира отговорни и устойчиви частни инвестиции за устойчива енергетика в Африка.

Непосредствен резултат от лансирането на платформата на високо равнище е очертаването на три направления на работа: 1) определяне на инвестициите в енергетиката със силно въздействие върху растежа и създаването на работни места; 2) анализ на рисковете пред инвестициите в енергетиката и предложения за политически насоки за стабилни инвестиции и делова среда; 3) насърчаване на обмена между африканския и европейския частен сектор.

Контекст

С приобщаването на субекти от сектора на енергетиката — както от частния, така и от публичния сектор от двата континента, платформата на високо равнище ще засили партньорството между европейските и африканските дружества и ще подкрепи „Алианс Африка — Европа за устойчиви инвестиции и работни места“. Тя ще открои възможностите около инвестициите за устойчива енергетика в Африка, както и начините за по-успешно преодоляване на възпиращите тези инвестиции предизвикателства и пречки.

Форумът за инвестиции за Африка се провежда в Йоханесбург от 7 до 9 ноември 2018 г. и се организира от Африканската банка за развитие. Форумът е мястото, където спонсори на проекти, кредитополучатели, кредитори и инвеститори от публичния и частния сектор обединяват усилията си за разширяване на възможностите за инвестиции, в частност в енергетиката.

„Алианс Африка — Европа за устойчиви инвестиции и работни места“ се основава на поетите ангажименти на състоялата се през ноември миналата година в Абиджан среща на върха между Африканския съюз и Европейския съюз, на която двата континента се споразумяха да засилят партньорството си. В него се очертават основните направления за по-амбициозно икономическо сътрудничество между ЕС и африканските партньори.

Достъпът до устойчива енергия играе съществена роля за развитието. Целта на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие е предоставянето на всеобщ достъп до финансово достъпни, надеждни и модерни енергийни услуги. ЕС се стреми да подпомогне държавите партньори да увеличат производството на енергия от възобновяеми източници и да диверсифицират енергийните си източници с оглед на прехода към интелигентна, безопасна, стабилна и устойчива енергийна система за всички. Мобилизирането на частния сектор е от решаващо значение за това начинание.

За повече информация:

Алианс Африка — Европа

IP/18/6313

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar