Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Den europeiska veckan för yrkeskompetenser 2018 gör att miljoner människor upptäcker fördelarna med yrkesutbildning

Bryssel den 9 november 2018

I dag avslutas 2018 års upplaga av den europeiska veckan för yrkeskompetenser som organiserats av kommissionen i samarbete med det österrikiska ordförandeskapet.

Tack vare de 1512 evenemang som arrangerats i hela Europa har kampanjen hittills nått 2,2 miljoner människor, 1,2 miljoner fler än i fjol. Och det tar inte slut här, eftersom många andra aktiviteter och evenemang kommer att ordnas i hela Europa fram till december 2018. Veckan avslutas med att sysselsättningskommissionär Marianne Thyssen tillkännager vem som får pris för utmärkt yrkesutbildning 2018.

– Det är en glädje att vara här i dag och uppleva det stöd som finns för yrkesinriktad utbildning i hela Europa. Var och en av er har bidragit till att göra den här tredje europeiska veckan för yrkeskompetenser till en framgång. Vår kampanj har nått miljontals européer för att övertyga dem om att yrkesutbildning är ett förträffligt förstaval. Med ert stöd kommer vi att fortsätta arbeta för att yrkesutbildningen får en rättvis rankning, som ett alternativ som leder till framgångsrika karriärer och berikar hela Europa, säger kommissionär Marianne Thyssen vid avslutningen i dag på den österrikiska federala handelskammaren i Wien. 

– Under Europeiska veckan för yrkeskompetenser i Wien, har företrädare och experter från alla medlemsländer diskuterat och intensivt arbetat på att vidareutveckla yrkesutbildningen i Europa, säger den österrikiska ministern för digitala och ekonomiska frågor, Margarete Schramböck. – Det allmänna intresset och beredvilligheten till stöd för denna fråga ger oss ett tydligt bevis för hur viktig yrkesutbildningen är för att hantera framtida kompetensbehov och bidra till att dessa möjligheter utnyttjas på bästa möjliga vis inom ekonomin och samhället. 

– 2018 års upplaga av den europeiska veckan för yrkeskompetenser blev en stor framgång. Återigen har evenemanget tydligt visat på ett omfattande stöd för yrkesutbildning i alla EU-länder och de satsningar som görs i hela Europa för att bidra till att yrkesutbildningen kan vara ett verkligt förstaval. Med tanke på den roll som yrkesutbildningen spelar här i Österrike, är det en stor ära för det österrikiska ordförandeskapet att vara medarrangör i år, säger Heinz Fassmann, Österrikes förbundsminister för utbildning, vetenskap och forskning. 

– Det är en glädje för mig att få vara värd för den europeiska veckan för yrkeskompetenser vid österrikiska federala handelskammaren. ”DiscoverYourTalent” (upptäck din egen talang) är kärnbudskapet i årets europeiska vecka för yrkeskompetenser och anknyter till Österrikes system med två olika möjligheter för yrkesutbildning som rangordnats som bästa praxis i EU I dag inleder runt 40 procent av alla ungdomar i Österrike en utbildning där praktik varvas med obligatorisk yrkesutbildning. Faktum är att vi har att tacka företagen för deras satsningar på att åtgärda ett problem som är allmänt i hela Europa, bristen på kvalificerad arbetskraft, framhåller Harald Mahrer, ordförande för den österrikiska federala handelskammaren.Detta täta samarbete mellan näringsliv och utbildning är en av de viktigaste faktorerna för att åstadkomma ett attraktivt lärlingssystem”.

Europeiska veckan för yrkeskompetenser anordnas med stöd och hjälp från två EU-organ – Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) och Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen. Under veckan har Cedefop organiserat en konferens om yrkesutbildningens framtid, medan den europeiska alliansen för lärlingsutbildning firade sitt femårsjubileum och kommissionen tillsammans med Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) stod värdar för ett forum om vuxenutbildning.

Slutligen inkluderar dagens evenemang en prisceremoni och en presentation av de ambassadörer som utsetts för att representera den europeiska veckan för yrkeskompetenser 2018. Både de initiativ som prisbelönas och de insatser som utgör underlag för att utse ambassadörerna för yrkesutbildningen bidrar till att belysa och befästa den avgörande roll yrkesutbildningen har i att ge människor en möjlighet att greppa de nya möjligheterna i dagens arbetsliv.

Pris för utmärkt yrkesutbildning 2018 

De priser för utmärkt yrkesutbildning 2018 som delas ut av kommissionär Thyssen vid den avslutande konferensen under 2018 års temavecka för yrkeskompetenser är till för att uppmärksamma särskilt framstående exempel på yrkesutbildning i Europa och fungerar som kvalitetsriktlinjer inom sektorn.

Listan över vinnarna och kategorier:

1. Företag och elever

 • Den europeiska alliansen för lärlingsutbildning - Lärling. Vinnare – Domenico Calabrese, Italien. Den europeiska alliansen för lärlingsutbildning – Större företag. Vinnare – ESB Networks DAC, Irland. Den europeiska alliansen för lärlingsutbildning – Mindre företag. Vinnare - Atelier du Pain, Frankrike
 • Utbildning på arbetsplatsen. Vinnare – Human Partner Sp. Z o.o. och Joanna Kamola, Polen
 • Tävlan i internationell kompetens. Vinnare – Daniel Gerber, Skills of Electrical Installation, Schweiz
 • Junior Achievement (JA) Europa. Vinnare – Marmatia Technological High School, Simona ONA, Rumänien

2. Innovatörer inom yrkesutbildning

 • Innovativ anordnare av yrkesutbildning. Vinnare – Xabec Vocational Training Centre, Spanien
 • Specialomnämnande inom ramen för Europaåret för kulturarv – Compagnons du Devoir et du Tour de France, Frankrike
 • Lärare och utbildare. Vinnare – Joanna Żebrowska, Polen
 • Forskning i yrkesutbildning. Vinnare – Learning Layers, Estland 

3. Europeisk finansiering av förträfflighet.

 • Europeiska socialfondens projekt. Vinnare – Closer to the Labour Market 2, Polen
 • Erasmus + projekt. Vinnare – Mobile Learning in VET towards 2020, Italien

4. EU-organens utmärkelser

Se webbplatsen för den europeiska veckan för yrkeskompetenser för mer information om kategorier och vinnarna. 

Bakgrund

Den tredje europeiska veckan för yrkeskompetenser hölls i Wien den 5–9 november 2018. Europeiska kommissionen är arrangör och veckans motto är ”Upptäck din talang”. Målet för veckan är att visa att yrkesutbildning är ett intelligent val som leder till utmärkt utbildning, högklassiga jobb och ökad anställbarhet. Det är en de tio viktiga insatser som kommissionen föreslog i kompetensagendan för Europa som lades fram i juni 2016. Att det finns rätt kompetens är viktigt. Detta konstateras även i den europeiska pelaren för sociala rättigheter, ett gemensamt åtagande från samtliga EU-institutioner och medlemsländer.

Veckan är ett mycket framgångsrikt initiativ. Hittills i år har följande anordnats: 

 • Åtta nationella evenemang
 • Evenemang som äger rum i 47 länder
 • Mer än 500 deltagare i den officiella veckan i Wien
 • 26 nationella och paneuropeiska ambassadörer involverade

Evenemangen i varje land finns här.

Läs mer

Pressmeddelande: Yrkesutbildning i centrum för Europa – den tredje europeiska veckan för yrkeskompetenser

Webbplats och evenemangskarta för den europeiska veckan för yrkeskompetenser

Facebook: European Vocational Skills Week 2018

Webbplats för det österrikiska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd 2018

Följ Marianne Thyssen på Facebook och Twitter, #EUVocationalSkills #DiscoverYourTalent

 

IP/18/6305

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar