Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

“Eiropas Arodprasmju nedēļa 2018” palīdz miljoniem cilvēku uzzināt, kādas ir profesionālās izglītības un arodmācības priekšrocības

Briselē, 2018. gada 9. novembrī

Šodien beidzas 2018. gada Eiropas Arodprasmju nedēļa, ko Eiropas Komisija organizēja sadarbībā ar Austrijas prezidentūru.

Ar 1512 pasākumiem, kas notika visā Eiropā, šī kampaņa līdz šim ir aptvērusi vairāk nekā 2,2 miljonus cilvēku — par 1,2 miljonu vairāk nekā pagājušajā gadā. Un tas vēl nav viss, jo līdz 2018. gada decembrim visā Eiropā tiek organizēts daudz ar to saistīto darbību un pasākumu. Nedēļas noslēgumā Marianna Teisena, Komisijas locekle, kura atbild par nodarbinātību, sociālajām lietām, prasmēm un darbaspēka mobilitāti, paziņoja 2018. gada PIA izcilības balvu ieguvējus.

Noslēguma pasākumā, kas šodien svinīgi norisinājās Austrijas Federālajā ekonomikas palātā Vīnē, M. Teisena sacīja: “Ir patīkami šodien būt šeit un pārliecināties, ka profesionālajai izglītībai un arodmācībai ir jūtams atbalsts visā Eiropā. Ikviena klātesošā ieguldītais darbs ir palīdzējis trešajai Eiropas Arodprasmju nedēļai noritēt veiksmīgi. Mūsu kampaņa ir sasniegusi miljoniem eiropiešu ar mērķi viņus pārliecināt, ka PIA ir lieliska pirmā izvēle. Ar jūsu palīdzību mēs turpināsim darbu šajā jomā, lai nodrošinātu, ka PIA saņem pelnīto ievērību kā ceļš uz veiksmīgu karjeru un izvēle, kas dod labumu visai Eiropai." 

“Eiropas Arodprasmju nedēļas laikā Vīnē pārstāvji un eksperti no visām dalībvalstīm apsprieda PIA un intensīvi strādāja pie tās turpmākās attīstības Eiropā,” sacīja Austrijas federālā digitalizācijas un ekonomikas lietu ministre Dr. Margarēte Šrambeka. “Lielā ieinteresētība un vēlme sniegt atbalstu skaidri liecina, ka PIA ir nepieciešama, lai risinātu nākotnes prasmju vajadzības un lai mēs pēc iespējas labāk izmantotu tās radītās iespējas ekonomikai un sabiedrībai.” 

Haincs Fasmans, Austrijas federālais izglītības, zinātnes un pētniecības ministrs, teica: “2018. gada Eiropas Arodprasmju nedēļa izdevās lieliski. Tā kārtējo reizi apliecināja, ka visās ES dalībvalstīs ir plašs atbalsts profesionālajai izglītībai un arodmācībai un Eiropas līmenī ir veikti pasākumi, kas padara PIA par reālu pirmo izvēli. Ņemot vērā PIA lomu Austrijā, Austrijas prezidentūra tika pagodināta ar piedalīšanos šā gada pasākumā.” 

Austrijas Federālās ekonomikas palātas priekšsēdētājs Haralds Mārers uzsvēra: “Man ir liels prieks Eiropas Arodprasmju nedēļu rīkot Austrijas Federālajā ekonomikas palātā. Šā gada Eiropas Arodprasmju nedēļas galvenais vēstījums “Atklāj savu talantu” sasaucas ar Austrijas divkāršo māceklības sistēmu, kas ir labākās prakses paraugs Eiropas Savienībā. Pašlaik aptuveni 40 % Austrijas jauniešu sāk māceklību pēc obligātās izglītības pabeigšanas. Par to jāpateicas uzņēmumiem, kuri cenšas risināt Eiropas mēroga problēmu, proti, kvalificētu darbinieku trūkumu. Šī ciešā sadarbība ekonomikas un izglītības jomā ir viens no vissvarīgākajiem panākumu faktoriem, kas vajadzīgi, lai izveidotu pievilcīgu māceklības sistēmu.”

Arodprasmju nedēļa ir sarīkota ar divu ES aģentūru — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (Cedefop) un Eiropas Izglītības fonda — aktīvu iesaisti un atbalstu. Šīs nedēļas laikā Cedefop organizēja nākotnes PIA veltītu konferenci, Eiropas Māceklību alianse atzīmēja piekto gadadienu un Komisija kopā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (ESAO) organizēja forumu par pieaugušo izglītību.

Visbeidzot, šodienas noslēguma pasākumā notika apbalvošanas ceremonija un iepazīstināšana ar 2018. gada Eiropas Arodprasmju nedēļas sūtņiem. Gan apbalvotās iniciatīvas, gan PIA sūtņu atsauksmes izceļ un apstiprina faktu, ka profesionālā izglītība un arodmācība, palīdzot izmantot iespējas, ko piedāvā jaunā darba pasaule, spēlē izšķirošu lomu cilvēku dzīvē.

2018. gada PIA izcilības balvas 

2018. gada PIA izcilības balvas, ko 2018. gada Eiropas Arodprasmju nedēļas noslēguma konferencē pasniedza Komisijas locekle M. Teisena, piešķir par izciliem profesionālās izglītības un arodmācības sasniegumiem Eiropā, un tās apliecina izcilību šajā jomā.

Visu uzvarētāju un kategoriju saraksts:

1. Uzņēmumi un izglītības guvēji

 • Eiropas Māceklību alianse — māceklis. Uzvarētājs — Domenico Calabrese, Itālija; Eiropas Māceklību alianse — lielie uzņēmumi. Uzvarētājs — ESB Networks DAC, Īrija; Eiropas Māceklību alianse — mazie uzņēmumi. Uzvarētājs — Atelier du Pain, Francija;
 • Apmācība darbā. Uzvarētāji — Human Partner Sp. Z o.o. un Joanna Kamola, Poland;
 • Starptautiskais prasmju konkurss. Uzvarētājs — Daniel Gerber, elektromontāžas prasmes, Šveice;
 • iniciatīva “Junior Achievement (JA) Europe”. Uzvarētājs — tehniskā skola Marmatia, Simona ONA, Rumānija

2. PIA inovatori

 • Inovatīvs PIA sniedzējs. Uzvarētājs — arodmācības centrs Xabec, Spānija
 • Īpaša balva saistībā ar Eiropas Kultūras mantojuma gadu — Compagnons du Devoir et du Tour de France, Francija.
 • Skolotājs un meistars. Uzvarētāja — Joanna Żebrowska, Polija.
 • PIA pētnieks. Uzvarētājs — Learning Layers, Igaunija 

3. Eiropas finansējums izcilībai

 • Eiropas Sociālā fonda projekts.Uzvarētājs — Closer to the Labour Market 2, Polija.
 • Erasmus+” projekts.Uzvarētājs — Mobile Learning in VET towards 2020, Itālija

4. Eiropas Aģentūru balvas

Lai uzzinātu vairāk par kategorijām un uzvarētājiem, apmeklējiet Eiropas Arodprasmju nedēļas tīmekļvietni

Vispārīga informācija

Trešā Eiropas Arodprasmju nedēļa notika Vīnē no 5. līdz 9. novembrim. Eiropas Komisijas organizētās nedēļas vadmotīvs ir “Atklāj savu talantu”. Arodprasmju nedēļas mērķis ir parādīt, ka PIA ir gudra izvēle, kas nodrošina izcilību izglītībā, augstas kvalitātes darbvietu un nodarbināmības uzlabošanos. Tas ir viens no desmit galvenajiem pasākumiem, ko Komisija 2016. gada jūnijā aizsāka Prasmju programmas Eiropai ietvaros. Pareizo prasmju nozīme ir atzīta arī Eiropas sociālo tiesību pīlārā, kas ir visu Eiropas iestāžu un dalībvalstu kopīga apņemšanās.

Šīs nedēļas panākumus apliecina šādi šogad līdz šim veikti pasākumi: 

 • organizēti 8 valstiska mēroga pasākumi;
 • 47 valstīs notiekoši pasākumi;
 • vairāk nekā 500 dalībnieku, kuri apmeklēja oficiālo nedēļu Vīnē;
 • iecelti 26 valstu un ES sūtņi.

Par katrā valstī notiekošo var uzzināt šeit.

Sīkāka informācija

Paziņojums presei: Profesionālā izglītība un arodmācība Eiropas uzmanības centrā: sākas trešā Eiropas Arodprasmju nedēļa

Eiropas Arodprasmju nedēļas tīmekļvietne un pasākumu karte

Pasākuma lapa vietnē Facebook: “Eiropas Arodprasmju nedēļa 2018”

Eiropas Savienības Padomes 2018. gada prezidentvalsts Austrijas tīmekļvietne

Sekojiet Mariannai Teisenai vietnēs Facebook un Twitter, #EUVocationalSkills #DiscoverYourTalent

 

IP/18/6305

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar