Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

2018 m. Europos profesinių gebėjimų savaitė padeda milijonams žmonių sužinoti apie profesinio rengimo ir mokymo naudą

Briuselis, 2018 m. lapkričio 9 d.

Šiandien baigiasi 2018 m. Europos profesinių gebėjimų savaitė, kurią surengė Europos Komisija, bendradarbiaudama su ES Tarybai pirmininkaujančia Austrija.

Vykdant šią kampaniją visoje Europoje įvyko 1512 renginių, apie kuriuos sužinojo daugiau kaip 2,2 mln. žmonių, t. y. 1,2 mln. daugiau nei praėjusiais metais. Ši iniciatyva nesibaigia, nes visoje Europoje iki 2018 m. gruodžio mėn. vyks dar daugiau susijusių renginių. Užbaigdama šią renginių savaitę už užimtumą, socialinius reikalus, gebėjimus ir darbo jėgos judumą atsakinga Europos Komisijos narė Marianne Thyssen paskelbė 2018 m. apdovanojimų už profesinio rengimo ir mokymo kompetencijas nugalėtojus.

Šiandien Vienoje, Austrijos federaliniuose ekonomikos rūmuose vykusiame baigiamajame renginyje Komisijos narė M. Thyssen sakė: „Džiaugiuosi galimybe šiandien būti čia ir jausti visoje Europoje profesiniam rengimui bei mokymui reiškiamą paramą. Kiekvienas iš jūsų prisidėjote, kad ši trečioji Europos profesinių gebėjimų savaitė būtų sėkminga. Apie šią kampaniją sužinojo milijonai europiečių, kuriuos įtikinome, kad profesinis rengimas ir mokymas yra puikus prioritetinis pasirinkimas. Jūsų padedami tęsime darbą, kad profesinis rengimas ir mokymas būtų tinkamai vertinamas – tai galimybė siekti sėkmingos karjeros ir yra visai Europai naudingas pasirinkimas.“ 

„Per Vienoje vykusią Europos profesinių įgūdžių savaitę atstovai ir ekspertai iš visų valstybių narių intensyviai diskutavo ir dirbo, siekdami tolesnės profesinio rengimo ir mokymo plėtros, – teigė Austrijos skaitmeninimo ir ekonomikos reikalų ministrė dr. Margarete Schramböck, – didelis susidomėjimas ir noras teikti paramą yra aiškus ženklas, koks svarbus profesinis rengimas ir mokymas, kalbant apie gebėjimus, kurių prireiks ateityje, ir siekiant kuo geriau pasinaudoti ekonomikai ir visuomenei tenkančiomis galimybėmis.“ 

Austrijos federalinis švietimo, mokslo ir mokslinių tyrimų ministras Heinzas Fassmannas sakė: „2018 m. surengta Europos profesinių gebėjimų savaitė davė puikių rezultatų. Tai dar kartą aiškiai parodė didelę visų ES valstybių narių paramą profesiniam rengimui ir mokymui ir ES lygmeniu dedamas pastangas, kad profesinis rengimas ir mokymas iš tiesų taptų prioritetiniu pasirinkimu. Profesinis rengimas ir mokymas čia, Austrijoje, užima labai svarbią vietą, todėl ES Tarybai pirmininkaujančiai Austrijai buvo garbė prisidėti rengiant trečiąją Europos profesinių gebėjimų savaitę.“ 

Austrijos federalinių ekonomikos rūmų pirmininkas Haraldas Mahreris pabrėžė: „Man labai malonu, kad Europos profesinių gebėjimų savaitės renginiai vyksta Austrijos federaliniuose ekonomikos rūmuose. Šių metų Europos profesinių gebėjimų savaitės šūkis – „Atrasite savo talentą!“ – kviečia į Austriją, kurios dualinė sistema pripažinta gerąja Europos Sąjungos praktika. Šiuo metu apie 40 proc. visų Austrijos jaunuolių, baigusių privalomąjį mokslą, pasirenka pameistrystės programas. Už tai pirmiausia reikia dėkoti įmonėms, kurios stengiasi spręsti visoje Europoje aktualią problemą – mažinti kvalifikuotų darbuotojų trūkumą. Šis glaudus ekonomikos bei švietimo sektorių bendradarbiavimas yra vienas svarbiausių veiksnių, kad pameistrystės sistema būtų patraukli.“

Trečioji Europos profesinių gebėjimų savaitė surengta aktyviai dalyvaujant ir remiant dviem ES agentūroms – Europos profesinio mokymo plėtros centrui (CEDEFOP) ir Europos mokymo fondui (ETF). Per šią renginių savaitę CEDEFOP surengė konferenciją, kurioje aptarti su profesiniu rengimu ir mokymu susiję ateities klausimai, paminėtos penktosios Europos pameistrystės aljanso metinės, Komisija kartu su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) surengė forumą suaugusiųjų švietimo tema.

Galiausiai, šiandien surengtame baigiamajame renginyje vyko apdovanojimų ceremonija ir buvo pristatyti 2018 m. Europos profesinių gebėjimų savaitės ambasadoriai. Tiek iniciatyvomis, už kurias įteikti apdovanojimai, tiek profesinio rengimo ir mokymo ambasadorių liudijimais pabrėžiama ir patvirtinama profesinio rengimo ir mokymo svarba padedant žmonėms pasinaudoti naujosios darbo rinkos teikiamomis galimybėmis.

2018 m. apdovanojimai už profesinio rengimo ir mokymo kompetencijas 

2018 m. apdovanojimais už profesinio rengimo ir mokymo kompetencijas, kuriuos per baigiamąją 2018 m. Europos profesinių gebėjimų savaitės konferenciją įteikė Komisijos narė M. Thyssen, pagerbiami geriausi Europoje profesinio rengimo ir mokymo pavyzdžiai ir nustatomas kompetencijų tam tikroje srityje kriterijus.

Išsamus nugalėtojų ir kategorijų sąrašas:

1. Įmonės ir mokiniai

 • Europos pameistrystės aljansas – pameistrys. Nugalėtojas – Domenico Calabrese, Italija. Europos pameistrystės aljansas – didelės įmonės. Nugalėtoja – „ESB Networks DAC“, Airija. Europos pameistrystės aljansas – mažosios įmonės. Nugalėtoja – „Atelier du Pain“, Prancūzija.
 • Mokymas darbo vietoje. Nugalėtojai – „Human Partner Sp. Z o.o.“ ir Joanna Kamola, Lenkija.
 • Tarptautinių gebėjimų konkursas. Nugalėtojas – Daniel Gerber, elektros sistemų įrengimo gebėjimai, Šveicarija.
 • „Junior Achievement (JA) Europe“. Nugalėtojai – „Marmatia Technological High School“, Simona ONA, Rumunija

2. Profesinio rengimo ir mokymo novatoriai

 • Novatoriško profesinio rengimo ir mokymo įstaigos. Nugalėtojas – XABEC profesinio mokymo centras, Ispanija.
 • Specialus apdovanojimas, susijęs su Europos kultūros paveldo metais, – „Compagnons du Devoir et du Tour de France“, Prancūzija.
 • Dėstytojas ir instruktorius. Nugalėtoja – Joanna Żebrowska, Lenkija.
 • Moksliniai tyrimai profesinio rengimo ir mokymo srityje. Nugalėtojas – „Learning Layers“, Estija. 

3. Kompetencijų finansavimas Europos lėšomis

 • Europos socialinio fondo projektas. Nugalėtojas – „Closer to the Labour Market 2“, Lenkija.
 • Projektas „Erasmus+“. Nugalėtojas – „Mobile Learning in VET towards 2020“, Italija.

4. Europos agentūrų apdovanojimai

Daugiau informacijos apie kategorijas ir nugalėtojus pateikiama Europos profesinių gebėjimų savaitės interneto svetainėje

Pagrindiniai faktai

Lapkričio 5–9 d. vyko Vienoje surengta trečioji Europos profesinių gebėjimų savaitė. Europos Komisijos organizuotos Europos profesinių gebėjimų savaitės šūkis yra „Atraskite savo talentą!“. Šia savaite siekiama parodyti, kad profesinis rengimas ir mokymas yra pažangus pasirinkimas, kuris leidžia siekti kompetencijos švietimo srityje, kurti aukštos kokybės darbo vietas ir užtikrinti daugiau įsidarbinimo galimybių. Tai yra vienas iš dešimties Komisijos pasiūlytų svarbiausių veiksmų, įtrauktų į 2016 m. birželio mėn. pradėtą įgyvendinti Europos įgūdžių darbotvarkę. Tinkamų gebėjimų svarba taip pat pripažįstama Europos socialinių teisių ramstyje, kuris yra bendras visų Europos institucijų ir valstybių narių įsipareigojimas.

Trečioji Europos profesinių gebėjimų savaitė praėjo sėkmingai, nes iki šios dienos: 

 • surengti 8 nacionaliniai renginiai,
 • renginiai vyko 47 šalyse,
 • oficialiuose Trečiosios Europos profesinių įgūdžių savaitės renginiuose dalyvavo per 500 dalyvių,
 • dalyvavo 26 įvairių ES šalių ambasadoriai.

Įvairiose šalyse vykstančius renginius galima rasti čia.

Daugiau informacijos

Pranešimas spaudai Profesinio rengimo ir mokymo svarba Europai. Pradedama trečioji Europos profesinių gebėjimų savaitė

Europos profesinių gebėjimų savaitės interneto svetainė ir renginių žemėlapis

Renginio puslapis tinkle „Facebook“ 2018 m. Europos profesinių gebėjimų savaitė

Austrijos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2018 m. interneto svetainė

Marianne Thyssen paskyros socialiniuose tinkluose „Facebook“ ir „Twitter“, #EUVocationalSkills #DiscoverYourTalent

 

IP/18/6305

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar