Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan ammattitaitoviikko tutustutti tuhansia ammatilliseen koulutukseen

Bryssel 9. marraskuuta 2018

Tällä viikolla on vietetty jokavuotista Euroopan ammattitaitoviikkoa, jonka aikana levitetään tietoa ammatillisesta koulutuksesta. Teemaviikon organisoivat yhteistyössä Euroopan komissio ja Itävalta, joka toimii parhaillaan EU:n neuvoston puheenjohtajamaana.

Viikon yhteydessä järjestettiin eri puolilla Eurooppaa yhteensä 1 512 tapahtumaa, joihin osallistui yli 2,2 miljoonaa kävijää. Osallistujia oli nyt 1,2 miljoonaa enemmän kuin viime vuonna. Lisäksi marras-joulukuun 2018 aikana on tarjolla vielä lukuisia ammattikoulutukseen liittyviä tapahtumia. Wienissä Itävallassa pidetyssä Euroopan ammattitaitoviikon päätöstilaisuudessa jaettiin myös tunnustuspalkintoja eurooppalaisille ammatillisen koulutuksen huippuosaajille. Palkinnot jakoi EU-komissaari Marianne Thyssen, joka vastaa Euroopan komissiossa työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta.

Komissaari Marianne Thyssen oli myös yksi puhujista päätöstilaisuudessa, joka pidettiin Itävallan kauppakamarin tiloissa. ”On hienoa nähdä, kuinka tärkeänä ammatillista koulutusta pidetään kaikkialla Euroopassa. Olette kaikki omalla työllänne vaikuttaneet kolmannen Euroopan ammattitaitoviikon onnistumiseen. Tiedotuskampanja on saavuttanut miljoonia ihmisiä, ja yhä useammat tietävät nyt, että ammattikoulutus on erinomainen koulutusvaihtoehto. Teidän tuellanne pyrimme edelleen nostamaan ammattiopintojen arvostusta. Ammatillinen koulutus on hyvä perusta menestyksekkäälle työuralle ja hyödyttää koko Eurooppaa”, Thyssen sanoi tilaisuuden osallistujille. 

”Ammattitaitoviikon päätapahtumissa Wienissä eri EU-maiden edustajat ja asiantuntijat kävivät intensiivisiä keskusteluja ammattikoulutuksen kehittämisestä Euroopassa”, kertoi Itävallan digitalisointi- ja yritystoimintaministeri Margarete Schramböck. ”Tapahtumat herättivät laajaa kiinnostusta ja saivat paljon tukijoita. Tämä osoittaa selvästi, kuinka tärkeässä asemassa ammattikoulutus on tulevien osaamistarpeiden sekä talouden ja yhteiskunnan kehityksen kannalta.” 

Itävallan opetus-, tiede- ja tutkimusministeri Heinz Faßmann arvioi Euroopan ammattitaitoviikon 2018 onnistuneen erittäin hyvin. ”Teemaviikko osoitti jälleen kerran, kuinka laajalti ammattikoulutusta arvostetaan kaikissa EU-maissa. EU:n tasolla tehdään tärkeää työtä sen eteen, että ammatillinen koulutus nähtäisiin yhtenä ensisijaisista opiskeluvaihtoehdoista. Ammattikoulutus on Itävallassa tärkeässä asemassa, ja siksi ammattitaitoviikon päätapahtumien järjestäminen oli maallemme kunnia-asia”, Faßmann totesi. 

”Olen ylpeä siitä, että saimme isännöidä Euroopan ammattitaitoviikon tapahtumia kauppakamarin tiloissa”, sanoi Itävallan kauppakamarin puheenjohtaja Harald Mahrer. ”Teemaviikon tunnuslause – löydä omat taitosi – kuvaa erityisen hyvin Itävallan koulutusjärjestelmää, joka yhdistää harjoittelu- ja opiskelujaksoja. Se käy malliksi muillekin maille. Itävallassa noin 40 prosenttia oppivelvollisuuden suorittaneista nuorista siirtyy oppisopimuskoulutukseen. Tästä saamme kiittää yrityksiä, jotka haluavat lievittää Euroopassa vallitsevaa ammattitaitoisen työvoiman pulaa. Talouselämän ja koulutusalan tiivis yhteistyö on oppisopimusjärjestelmän toimivuuden kannalta välttämätöntä.”

Ammattitaitoviikon järjestämiseen on saatu paljon apua ja tukea kahdelta EU:n virastolta: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskukselta (Cedefop) ja Euroopan koulutussäätiöltä (ETF). Cedefop muun muassa järjesti ammattikoulutusaiheisen konferenssin. Teemaviikon aikana vietettiin myös eurooppalaisen oppisopimusyhteenliittymän viisivuotispäivää. Lisäksi Euroopan komissio ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) järjestivät aikuiskoulutusfoorumin.

Viikon päätöstilaisuuden ohjelmassa olivat muun muassa palkintojen jako ansiokkaille aloitteille ja ammattitaitoviikon 2018 lähettiläiden esittely. Niin palkintojen saajat kuin lähettiläätkin korostivat puheenvuoroissaan ammattikoulutuksen merkittävää roolia työllistymismahdollisuuksien parantajana uudistuvassa työelämässä.

Palkinnot ammatillisen koulutuksen huippuosaajille 

Ammattitaitoviikon päättäjäistilaisuudessa komissaari Marianne Thyssen jakoi vuoden 2018 ammattikoulutuspalkinnot, jotka myönnetään tunnustukseksi eurooppalaisille ammatillisen koulutuksen huippuosaajille ja toimivat kannustavina esimerkkeinä koko alalle.

Eri kilpailusarjojen palkinnonsaajat:

1. Yritykset ja oppijat

 • Eurooppalainen oppisopimusyhteenliittymä – Oppisopimusopiskelija. Palkinnonsaaja: Domenico Calabrese, Italia;
 • Eurooppalainen oppisopimusyhteenliittymä – Suuryritykset. Palkinnonsaaja: ESB Networks DAC, Irlanti;
 • Eurooppalainen oppisopimusyhteenliittymä – Pienyritykset. Palkinnonsaaja: Atelier du Pain, Ranska
 • Työpaikkakoulutus. Palkinnonsaajat: Human Partner Sp. Z o.o. ja Joanna Kamola, Puola
 • Kansainvälinen ammattitaitokilpailu. Palkinnonsaaja: Daniel Gerber, Skills of Electrical Installation, Sveitsi
 • Junior Achievement (JA) Europe. Palkinnonsaaja: Marmatia Technological High School, Simona ONA, Romania

2. Ammatillisen koulutuksen innovoijat

 • Innovatiivinen ammatillisen koulutuksen tarjoaja. Palkinnonsaaja: Xabec Vocational Training Centre, Espanja
 • Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden kunniamaininta: Compagnons du Devoir et du Tour de France, Ranska
 • Opettaja ja kouluttaja. Palkinnonsaaja: Joanna Żebrowska, Puola
 • Ammatillisen koulutuksen tutkija. Palkinnonsaaja: Learning Layers, Viro 

3. EU-rahoitus huippuosaamiselle

 • Euroopan sosiaalirahaston hanke. Palkinnonsaaja: Closer to the Labour Market 2, Puola
 • Erasmus+ -hanke. Palkinnonsaaja: Mobile Learning in VET towards 2020, Italia

4. EU-virastojen palkinnot

Lisätietoja palkinnonsaajista ja kilpailusarjoista on Euroopan ammattitaitoviikon verkkosivustolla

Tausta

Euroopan ammattitaitoviikko järjestettiin kolmatta kertaa 5.–9.11.2018. Tänä vuonna viikon päätapahtumat olivat Wienissä Itävallassa. Ammattitaitoviikko on Euroopan komission aloite, jonka tunnuslauseena on ”Löydä omat taitosi”. Teemaviikon tavoitteena on osoittaa, että ammatillinen koulutus on varteenotettava koulutusvaihtoehto, joka avaa tien huippuosaamiseen ja korkealaatuisiin työpaikkoihin sekä parantaa työllistymismahdollisuuksia. Tämä on yksi kymmenestä keskeisestä toimesta Osaamisohjelma Euroopalle -tiedonannossa, jonka komissio julkaisi kesäkuussa 2016. Oikeanlaisen osaamisen merkitystä korostetaan myös Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa, jonka periaatteisiin ovat sitoutuneet sekä EU:n toimielimet että EU-maat.

Euroopan ammattitaitoviikko 2018 numeroina: 

 • EU-maat järjestivät yhteensä 8 kansallista tapahtumaa
 • teemaviikon tapahtumia järjestettiin 47 maassa
 • ammattitaitoviikon päätapahtumiin Wienissä osallistui yli 500 vierasta
 • teemaviikon lähettiläitä nimitettiin yhteensä 26 (kansalliset ja EU-tason lähettiläät)

Ammattitaitoviikon tapahtumat maittain

Lisätietoja

Lehdistötiedote: Ammatillisella koulutuksella on suuri merkitys EU:ssa – kolmas Euroopan ammattitaitoviikko käynnistyy

Euroopan ammattitaitoviikon verkkosivut ja tapahtumakartta

Facebook: Euroopan ammattitaitoviikko 2018

EU:n neuvoston puheenjohtajamaa Itävalta 2018 – verkkosivut

Komissaari Marianne Thyssen Facebookissa ja Twitterissä, #EUVocationalSkills #DiscoverYourTalent

 

IP/18/6305

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar