Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa kutseoskuste nädal 2018 aitab miljonitel avastada kutsehariduse ja -õppe eeliseid

Brüssel, 9. november 2018

Täna lõppes Euroopa kutseoskuste nädal 2018, mille korraldajaks oli Euroopa Komisjon koos eesistujariigi Austriaga.

Tänu kõikjal Euroopas toimunud 1 521 üritusele jõudis kampaania 2,2 miljoni inimeseni, mis on 1,2 miljonit rohkem kui eelneval aastal. Kampaania ei ole veel läbi, kuna Euroopas korraldatakse kuni 2018. aasta detsembrini veel mitmeid kaasnevaid tegevusi ja üritusi. Nädala lõpetuseks kuulutas tööhõive, sotsiaalküsimuste, oskuste ja töötajate liikuvuse volinik Marianne Thyssen välja kutsehariduse ja -õppe tipptaseme auhinna 2018. aasta võitjad.

Täna Austria Föderaalses Majanduskojas Viinis toimunud lõpuüritusel ütles volinik Thyssen: „Mul on rõõm olla täna siin ja tunda seda toetust, mida kogu Euroopas avaldatakse kutseharidusele ja -õppele. Olete kõik aidanud kaasa kolmandat korda toimuva Euroopa kutseoskuste nädala edule. Meie kampaania on jõudnud miljonite eurooplasteni ja veennud neid selles, et kutseharidus ja -õpe on suurepärane esimene valik. Teie abiga keskendume jätkuvalt kutseharidusele ja -õppele kui valikule, mis tagab eduka karjääri ja millest saab kasu kogu Euroopa“. 

„Viinis toimunud Euroopa kutseoskuste nädalal pidasid kõigi liikmesriikide esindajad ja eksperdid arutelusid Euroopa kutsehariduse ja -õppe edasise arendamise üle ja töötasid selle teemaga intensiivselt,“ ütles Austria digitaal- ja majandusküsimuste minister dr Margarete Schramböck. „Laialdane huvi ja toetusvalmidus on selge märk sellest, kui olulised on kutseharidus ja -õpe tulevikus vajaminevate oskustega seotud probleemide lahendamisel ning sellest tulenevate võimaluste parimal ärakasutamisel majanduse ja ühiskonna jaoks.“ 

Austria haridus-, teadus- ja teadusuuringute minister Heinz Faßmann ütles: „Euroopa kutseoskuste nädal 2018 oli edukas. Taaskord näitas see tohutut toetust kutseharidusele ja -õppele kõigis ELi liikmesriikides ja Euroopa tasandil tehtavaid jõupingutusi, et kutseharidus ja -õpe oleks esimene valik. Arvestades kutsehariduse ja -õppe olulisust Austrias, oli eesistujariigil Austrial au olla osa selleaastasest kampaaniast.“ 

Austria Föderaalse Majanduskoja president Harald Mahrer rõhutas: ƒ„Mul on hea meel, et Austria Föderaalne Majanduskoda võõrustab Euroopa kutseoskuste nädala üritusi. Selle aasta Euroopa kutseoskuste nädala keskne sõnum „Avasta oma anne“, osutab Austria duaalsele süsteemile kui Euroopa Liidu parimale tavale. Umbes 40 % Austria noortest alustab pärast kohustusliku hariduse omandamist õpipoisiõpet. See on nii tänu ettevõtjatele, kes pingutavad, et tulla toime oskustööliste puudusega, mis on üleeuroopaline probleem. Majandus- ja haridussektori tihe koostöö on üks olulisemaid tegureid, mis tagab õpipoisiõppe atraktiivsuse.“

Euroopa kutseoskuste nädala korraldamist toetavad kaks Euroopa ametit – Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) ja Euroopa Koolitusfond, kes ettevõtmistes ka aktiivselt osalevad. Kutseoskuste nädala jooksul korraldas Cedefop kutsehariduse ja -õppe tulevikku käsitleva konverentsi, Euroopa Õpipoisiõppe Liit tähistas oma viiendat sünnipäeva ning komisjon korraldas koos Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooniga (OECD) täiskasvanuõppe alase foorumi.

Tänasel lõpuüritusel toimus auhinnatseremoonia ning esitleti Euroopa kutseoskuste nädala 2018 saadikuid. Nii auhinnatud algatused kui ka kutsehariduse ja -õppe saadikute lood tõid esile kutsehariduse ja -õppe olulisuse uue töömaailma võimaluste ärakasutamisel ja kinnitasid kutsehariduse ja -õppe tähtsust.

Kutsehariduse ja -õppe tipptaseme 2018. aasta auhind 

Kutsehariduse ja -õppe tipptaseme 2018. aasta auhinnad, mille volinik Thyssen andis üle 2018. aasta kutseoskuste nädala lõpukonverentsil, on tunnustus Euroopa väljapistvatele kutsehariduse ja -õppe saavutustele, mis on tipptaseme mõõdupuuks selles valdkonnas.

Võitjate täisnimekiri ja kategooriad:

1. Ettevõtted ja õppijad

 • Euroopa Õpipoisiõppe Liit – õpipoiss – Domenico Calabrese, Itaalia; Euroopa Õpipoisiõppe Liit – suurettevõtted – ESB Networks DAC, Iirimaa; Euroopa Õpipoisiõppe Liit – väikeettevõtted – Atelier du Pain, Prantsusmaa
 • Väljaõpe töökohal – Human Partner Sp. Z o.o. ja Joanna Kamola, Poola
 • Rahvusvaheline kutseoskuste võistlus – Daniel Gerber, elektripaigaldised, Šveits
 • Junior Achievement (JA) Europe – Marmaatia tehnikum Simona ONA, Rumeenia

2. Kutsehariduse ja -õppe novaatorid

 • Innovaatilised kutsehariduse ja -õppe osutajad – kutsekeskus Xabec, Hispaania
 • Eraldi valitud Euroopa kultuuripärandi aasta raames – Compagnons du Devoir et du Tour de France, Prantsusmaa
 • Õpetaja ja koolitaja – Joanna Żebrowska, Poola
 • Kutsehariduse ja -õppe teadusuuringud – Learning Layers, Eesti 

3. Euroopa rahalised vahendid tipptaseme toetamiseks

 • Euroopa Sotsiaalfondi projekt – Closer to the Labour Market 2, Poola
 • Erasmus+ projekt – Mobile Learning in VET towards 2020, Itaalia

4. Euroopa ametite auhinnad

Kategooriate ja võitjate kohta saab rohkem teavet Euroopa kutseoskuste nädala veebisaidilt

Taustteave

Kolmas Euroopa kutseoskuste nädal toimus Viinis 5.–9. novembril. Seda korraldas Euroopa Komisjon ja motoks oli „Avasta oma anne“. Kutseoskuste nädala eesmärk on näidata, et kutseharidus ja -õpe on arukas valik ning võimaldab omandada esmaklassilise hariduse, leida kvaliteetset tööd ja tugevdada tööalast konkurentsivõimet. See on üks kümnest olulisest meetmetest, mille kohta komisjon tegi ettepaneku 2016. aasta juunis algatatud Euroopa oskuste tegevuskava raames. Õigete oskuste olulisust on ka tunnistatud Euroopa sotsiaalõiguste samba raames. See on kõigi Euroopa institutsioonide ja liikmesriikide ühiselt võetud kohustus.

Kutseoskuste nädala edust annavad tunnistust seni: 

 • korraldatud 8 riiklikku üritust
 • üritused, mis toimusid 47 riigis
 • rohkem kui 500 osalejat, kes võtsid osa Viinis peetud ametlikust nädalast
 • 26 kaasatud riiklikku ja üleeuroopalist saadikut

Ürituste kavaga riikide kaupa saab tutvuda siin.

Lisateave

Pressiteade: Kutseharidus ja -õpe on Euroopale tähtis: algab kolmas Euroopa kutseoskuste nädal

Euroopa kutseoskuste nädala veebisait ja ürituste kaart

Ürituse Facebooki veebileht: Euroopa kutseoskuste nädal 2018

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi Austria 2018 veebisait

Volinik Marianne Thyssen Facebookis ja Twitteris, #EUVocationalSkills #DiscoverYourTalent

 

IP/18/6305

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar