Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Den europæiske uge for erhvervskompetencer 2018 hjælper millioner til at opdage fordelene ved erhvervsuddannelse

Bruxelles, den 9. november 2018

I dag slutter 2018-udgaven af den europæiske uge for erhvervskompetencer, der er tilrettelagt af Europa-Kommissionen i samarbejde med det østrigske EU-formandskab.

Takket være de 1 512 begivenheder, der har fundet sted i hele Europa, er kampagnen indtil videre nået ud til 2,2 mio. mennesker, hvilket er 1,2 mio. flere end sidste år. Og det stopper ikke her, idet der indtil december 2018 gennemføres mange flere tilknyttede aktiviteter og begivenheder i hele Europa. Som afslutning på ugen offentliggjorde Marianne Thyssen, kommissær med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet, navnene på vinderne af priserne for høj kvalitet inden for erhvervsuddannelse 2018 ("VET Excellence 2018").

Ved det afsluttende arrangement i dag i det østrigske forbundshandelskammer i Wien sagde Marianne Thyssen: "Det er en fornøjelse at stå her i dag og opleve den støtte til erhvervsuddannelse, der findes i hele Europa. I har alle været med til at gøre denne tredje europæiske uge for erhvervskompetencer til en succes. Vores kampagne er nået ud til millioner af europæere og skal overbevise dem om, at erhvervsuddannelserne er et godt førstevalg. Med jeres hjælp vil vi fortsætte arbejdet med at give erhvervsuddannelse den opmærksomhed, den fortjener: et valg, der fører til succesfulde karrierer og er til gavn for hele Europa." 

"I løbet af den europæiske uge for erhvervskompetencer i Wien er spørgsmålet om, hvordan man kan videreudvikle erhvervsuddannelse i Europa, blevet intenst drøftet og behandlet af repræsentanter og eksperter fra alle EU-lande", sagde den østrigske minister for digitale og økonomiske anliggender, Margarete Schramböck. "Den brede interesse og vilje til støtte giver os et klart signal om, hvor vigtig erhvervsuddannelse er, når det gælder håndtering af fremtidige kvalifikationsbehov og bedst mulig udnyttelse af de deraf følgende muligheder for økonomien og samfundet." 

Heinz Faßmann, Østrigs forbundsminister for uddannelse, videnskab og forskning, udtalte: "Dette års udgave af den europæiske uge for erhvervskompetencer har været en stor succes. Den har igen med al tydelighed vist, at der i alle EU-lande er stor støtte til erhvervsuddannelse, og at der på europæisk plan arbejdes på at gøre erhvervsuddannelse til et ægte førstevalg. I betragtning af den rolle, som erhvervsuddannelse spiller her i Østrig, er det østrigske formandskab beæret over at være en del af dette års udgave af den europæiske uge." 

Den østrigske formand for forbundshandelskammeret, Harald Mahrer understregede: "Jeg er glad for at være vært for den europæiske uge for erhvervskompetencer i det østrigske forbundshandelskammer. "Opdag dit talent" er det centrale budskab i dette års europæiske uge for erhvervskompetencer, og det hænger godt sammen med den østrigske vekseluddannelsesordning, der er bedste praksis i Den Europæiske Union. I øjeblikket går ca. 40 procent af alle østrigske unge i gang med en lærlingeuddannelse, når de har afsluttet den obligatoriske skolegang. Dette skyldes virksomhedernes indsats for at løse et europæisk problem, nemlig manglen på faglært arbejdskraft. Dette tætte samarbejde om økonomi og uddannelse er en af de vigtigste succesfaktorer for opnåelse af et attraktivt lærlingeuddannelsessystem".

Den europæiske uge er tilrettelagt i tæt samarbejde med og med stor støtte fra to EU-agenturer — Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) og Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut. I løbet af ugen organiserede Cedefop en konference om fremtiden for erhvervsuddannelse, den europæisk alliance for lærlingeuddannelser fejrede sit femårsjubilæum, og Kommissionen var sammen med Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) vært for et forum om voksenuddannelse.

Det afsluttende arrangement i dag bød på en prisoverrækkelsesceremoni og en præsentation af ambassadørerne for den europæiske uge for erhvervskompetencer 2018. Både de prisvindende initiativer samt ambassadørernes udtalelser understreger og bekræfter erhvervsuddannelses store betydning for at hjælpe folk med at udnytte den nye arbejdsverdens muligheder.

Priser for høj kvalitet inden for erhvervsuddannelse 2018 

Priserne for høj kvalitet inden for erhvervsuddannelser 2018, som blev uddelt af kommissær Marianne Thyssen under afslutningskonferencen for den europæiske uge for erhvervskompetencer 2018, belønner fremragende eksempler på erhvervsuddannelse i Europa og fungerer som benchmark for høj kvalitet på dette område.

Den fuldstændige liste over vindere og kategorier:

1. Virksomheder og uddannelsessøgende

 • Den europæiske alliance for lærlingeuddannelser — lærling. Vinder – Domenico Calabrese, Italien; den europæiske alliance for lærlingeuddannelser — store virksomheder. Vinder — ESB Networks DAC, Irland; den europæiske alliance for lærlingeuddannelser — små virksomheder. Vinder — Atelier du Pain, Frankrig
 • Uddannelse på arbejdspladsen. Vindere – Human Partner Sp. Z o.o. og Joanna Kamola, Polen
 • International fagkonkurrence. Vinder – Daniel Gerber, el-installation, Schweiz
 • Junior Achievement (JA) Europa. Vinder – Marmatia Technological High School, Simona ONA, Rumænien

2. Innovatorer inden for erhvervsuddannelse

 • Innovativ erhvervsuddannelsesinstitution. Vinder – Xabec Vocational Training Centre, Spanien
 • Særlig udvalgt i forbindelse med det europæiske år for kulturarv — Compagnons du Devoir et du Tour de France, Frankrig
 • Lærer og underviser. Vinder – Joanna Żebrowska, Polen
 • Erhvervsuddannelsesforskning. Vinder – Learning Layers, Estland 

3. Europæisk støtte til høj kvalitet

 • Projekt under Den Europæiske Socialfond. Vinder — Closer to the Labour Market 2, Polen
 • Projekt under Erasmus+. Vinder – Mobile Learning in VET towards 2020, Italien

4. Europæiske agenturers priser

Yderligere oplysninger om kategorier og vindere findes på webstedet for den europæiske uge for erhvervskompetencer

Baggrund

Den tredje europæiske uge for erhvervskompetencer fandt sted i Wien fra den 5.-9. november. Ugen blev organiseret af Europa-Kommissionen under sloganet "Opdag dit talent". Formålet med denne uge er at vise, at erhvervsuddannelse er et intelligent valg, der fører til dygtighed i uddannelse, job af en høj kvalitet og øget beskæftigelsesegnethed. Den er en af de ti nøgleaktioner, som Kommissionen foreslog i den nye dagsorden for færdigheder for Europa, som blev fremlagt i juni 2016. Betydningen af de rette kompetencer er også anerkendt i den europæiske søjle for sociale rettigheder, en fælles forpligtelse fra alle EU-institutioners og medlemsstaters side.

Et bevis på ugens succes er, at der i år indtil nu har været: 

 • 8 nationale begivenheder
 • Begivenheder i 47 lande
 • Flere end 500 deltagere i den officielle uge i Wien
 • 26 nationale og fælleseuropæiske ambassadører

Begivenhederne i de enkelte lande findes her.

Yderligere oplysninger

Pressemeddelelse: Erhvervsuddannelse har afgørende betydning for Europa: Lancering af den tredje europæiske uge for erhvervskompetencer

Den europæiske uge for erhvervskompetencer — websted og kort over begivenheder

Facebook: Den europæiske uge for erhvervskompetencer 2018

Websted for det østrigske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union 2018:

Følg Marianne Thyssen på Facebook og Twitter, # EUVocationalSkills # DiscoverYourTalent

 

IP/18/6305

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar