Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Evropský týden odborných dovedností 2018 pomáhá milionům lidí objevit přínosy odborného vzdělávání a přípravy

Brusel 9. listopadu 2018

Dnes končí letošní ročník Evropského týdne odborných dovedností, který pořádá Evropská komise ve spolupráci s rakouským předsednictvím.

V rámci kampaně se po celé Evropě konalo 1 512 akcí, díky nimž se dosud podařilo oslovit 2,2 milionu lidí, což je o 1,2 milionu více než v loňském roce. A tím to nekončí, jelikož až do prosince 2018 proběhne v Evropě mnoho dalších aktivit a akcí, které na evropský týden navazují. Na závěr evropského týdne oznámila komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenová vítěze cen excelence v odborném vzdělávání a přípravě 2018.

Na závěrečné slavnostní akci, jež se dnes konala v prostorách Rakouské hospodářské komory ve Vídni, komisařka Thyssenová uvedla: „Jsem ráda, že jsem dnes zde a vidím podporu, které se odbornému vzdělávání a přípravě dostává po celé Evropě. Vy všichni jste přispěli k úspěchu třetího ročníku Evropského týdne odborných dovedností. Naše kampaň oslovila miliony Evropanů, které měla přesvědčit, že odborné vzdělávání a příprava představují skvělou první volbou. S vaší pomocí budeme tento typ vzdělávání nadále podporovat. Vede totiž k úspěšné kariéře a znamená volbu, ze které má prospěch celá Evropa.“ 

„O dalším rozvoji odborného vzdělávání a přípravy v Evropě během Evropského týdne dovedností ve Vídni intenzivně jednali zástupci a odborníci ze všech členských států,“ doplnila rakouská ministryně pro digitalizaci a hospodářství Margarete Schramböcková. „Široký zájem a vyjádřená podpora jsou pro nás jasným signálem, jak důležité je odborné vzdělávání a příprava pro řešení budoucích potřeb v oblasti dovedností a pro co nejlepší využití příležitostí, jež z toho plynou pro ekonomiku a společnost.“ 

Rakouský spolkový ministr pro vzdělávání, vědu a výzkum Heinz Faßmann uvedl: „Evropský týden odborných dovedností 2018 byl velmi úspěšný. Opět se jasně ukázalo, jak širokou podporu má odborné vzdělávání a příprava ve všech členských státech EU a jaké je na evropské úrovni vynakládáno úsilí, jež má za cíl učinit z tohoto typu vzdělávání skutečnou první volbu. Vzhledem k tomu, jakou roli hraje odborné vzdělávání a příprava v Rakousku, mělo rakouské předsednictví tu čest být součástí letošního ročníku.“ 

Prezident Rakouské hospodářské komory Harald Mahrer zdůraznil: „Jsem rád, že mohu pořádat Evropský týden odborných dovedností v prostorách Rakouské hospodářské komory. Hlavní poselství letošního Evropského týdne odborných dovedností, které zní „Objevte svůj talent“, nás přivádí k rakouskému duálnímu systému, který v rámci EU představuje osvědčený model vzdělávání. V současné době se po dokončení povinné školní docházky účastní přibližně 40 procent všech mladých Rakušanů učňovské přípravy. Děje se tak díky úsilí podniků, které se chtějí vypořádat s celoevropským problémem, jímž je nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Tato úzká spolupráce mezi hospodářskou sférou a oblastí vzdělávání je jedním z nejdůležitějších faktorů úspěšnosti a atraktivity systému učňovské přípravy.“

Evropský týden odborných dovedností je pořádán za rozsáhlé účasti a podpory dvou agentur EU: Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) a Evropské nadace odborného vzdělávání. V průběhu akce uspořádalo středisko Cedefop konferenci o budoucnosti odborného vzdělávání a přípravy, Evropská aliance pro učňovskou přípravu oslavila páté výročí svého založení a Komise společně s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) uspořádala fórum o vzdělávání dospělých.

Na dnešní závěrečné akci proběhlo i slavnostní předání cen a byli představeni „ambasadoři“ Evropského týdne odborných dovedností 2018. Oceněné iniciativy a zkušenosti těchto ambasadorů jasně ukazují, že odborné vzdělávání a příprava zásadním způsobem pomáhají lidem využít příležitostí, které nabízí nový svět práce.

Ceny excelence v odborném vzdělávání a přípravě 2018 

Ceny excelence v odborném vzdělávání a přípravě 2018, které předala komisařka Thyssenová během závěrečné konference Evropského týdne odborných dovedností 2018, byly uděleny za vynikající příklady odborného vzdělávání a přípravy v Evropě, které slouží jako srovnávací kritérium v této oblasti.

Úplný seznam vítězů a kategorií:

1. Podniky a žáci

 • Evropská aliance pro učňovskou přípravu – učni. Vítěz – Domenico Calabrese, Itálie; Evropská aliance pro učňovskou přípravu – velké podniky. Vítěz – ESB Networks DAC, Irsko; Evropská aliance pro učňovskou přípravu – malé podniky. Vítěz – Atelier du Pain, Francie
 • Odborná příprava v zaměstnání. Vítězové – Human Partner Sp. Z o.o. a Joanna Kamola, Polsko
 • Mezinárodní soutěž dovedností. Vítěz – Daniel Gerber, Dovednosti v oblasti elektroinstalací, Švýcarsko
 • Junior Achievement (JA) Europe. Vítěz – Technické lyceum v Sighetu Marmaţiei, Simona Ona, Rumunsko

2. Inovátoři v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

 • Inovativní poskytovatel odborného vzdělávání a přípravy. Vítěz – Středisko pro odbornou přípravu Xabec, Španělsko
 • Zvláštní výběr v rámci Evropského roku kulturního dědictví – Compagnons du Devoir et du Tour de France, Francie
 • Učitel a školitel. Vítěz – Joanna Żebrowska, Polsko
 • Výzkumný pracovník v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Vítěz – Learning Layers, Estonsko 

3. Evropské finanční prostředky určené na podporu excelence

 • Projekt Evropského sociálního fondu. Vítěz – Blíže trhu práce 2, Polsko
 • Projekt Erasmus +. Vítěz – Mobilní učení v odborném vzdělávání a přípravě do roku 2020, Itálie

4. Ceny evropských agentur

Další podrobnosti o kategoriích a vítězích naleznete na internetových stránkách Evropského týdne odborných dovedností

Souvislosti

Třetí ročník Evropského týdne odborných dovedností se uskutečnil ve Vídni ve dnech 5. – 9. listopadu. Heslem této akce, kterou pořádá Evropská komise, je „Objevte svůj talent“. Evropský týden odborných dovedností má za cíl ukázat, že odborné vzdělávání a příprava jsou inteligentní volbou vedoucí k vysoké úrovni vzdělávání, kvalitním pracovním místům a větší zaměstnatelnosti. Jedná se o jedno z deseti klíčových opatření navržených Komisí v rámci agendy dovedností pro Evropu, která byla zahájena v červnu 2016. Význam odpovídajících dovedností rovněž uznává evropský pilíř sociálních práv, jenž představuje společný závazek všech evropských orgánů a členských států.

Několik příkladů, které dokládají dosavadní úspěch letošního Evropského týdne odborných dovedností: 

 • bylo uspořádáno 8 celostátních akcí,
 • akce se konají ve 47 zemích,
 • oficiální evropský týden ve Vídni navštívilo více než 500 účastníků,
 • zapojilo se 26 vnitrostátních a celounijních „ambasadorů“.

Seznam akcí podle země konání je k dispozici zde.

Další informace

Tisková zpráva: Začíná třetí Evropský týden odborných dovedností propagující odborné vzdělávání a přípravu v Evropě

Internetové stránky Evropského týdne odborných dovedností a mapa akcí

Událost na Facebooku: Evropský týden odborných dovedností 2018

Internetové stránky rakouského předsednictví Rady Evropské unie 2018

Marianne Thyssenová na Facebooku a Twitteru, #EUVocationalSkills #DiscoverYourTalent

 

IP/18/6305

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar