Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia solicită autorității malteze de combatere a spălării banilor să intensifice supravegherea băncilor

Bruxelles, 8 noiembrie 2018

Comisia Europeană a adoptat astăzi un aviz prin care solicită autorității malteze de supraveghere a combaterii spălării banilor (unitatea de analiză a informațiilor financiare) să continue luarea de măsuri suplimentare pentru a respecta pe deplin obligațiile care îi revin în temeiul celei de A patra directive privind combaterea spălării banilor.

În urma solicitării Comisiei, Autoritatea Bancară Europeană (ABE) a efectuat o investigație și a concluzionat că unitatea malteză de analiză a informațiilor financiare încălca dreptul Uniunii și a emis o recomandare la 11 iulie 2018. ABE a considerat că Malta nu a supravegheat în mod corect instituțiile financiare și nu s-a asigurat că acestea respectă normele privind combaterea spălării banilor.

Având în vedere recomandarea Autorității Bancare Europene și recunoscând măsurile luate de Malta pentru soluționarea deficiențelor identificate între timp, Comisia Europeană a adoptat astăzi un aviz formal pe baza Regulamentului ABE. Prin acest aviz se solicită autorității de supraveghere a combaterii spălării banilor din Malta (unitatea de analiză a informațiilor financiare) să ia măsuri suplimentare pentru a respecta pe deplin obligația care îi revine în temeiul celei de A patra directive privind combaterea spălării banilor și care se referă la supravegherea eficace a instituțiilor financiare aflate pe teritoriul său, inclusiv prin instituirea unui regim eficient de sancționare.

Prim-vicepreședintele Comisiei, Frans Timmermans, a declarat: „Pentru a proteja securitatea europenilor și a asigura un sistem financiar sigur și fiabil, fiecare autoritate din fiecare stat membru trebuie să aplice integral normele UE privind combaterea spălării banilor. Rămânem vigilenți și suntem pregătiți să acționăm astfel încât orice încălcare să fie remediată rapid, iar îmbunătățirea practicilor de supraveghere să asigure că nu vor mai avea loc încălcări ale normelor.”

Vicepreședintele Comisiei Valdis Dombrovskis, responsabil cu stabilitatea financiară, serviciile financiare și uniunea piețelor de capital, a declarat: „Trebuie să ne asigurăm că riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului în sectorul financiar sunt evaluate în mod corespunzător și reduse de autoritățile noastre de supraveghere. Autoritatea Bancară Europeană contribuie la o aplicare armonizată a normelor de supraveghere a combaterii spălării banilor. Propunerea noastră din luna septembrie prevede ca ABE să dispună de instrumente suplimentare și de resursele necesare pentru a asigura o cooperare eficientă și convergența standardelor de supraveghere. Mă bazez pe cooperarea dintre Parlamentul European și Consiliu pentru ca această propunere să devină rapid legislație.”

Comisarul pentru justiție, egalitate de gen și consumatori, Vera Jourová, a adăugat: „Europa are cele mai solide norme de combatere a spălării banilor din lume. Dar acestea trebuie să fie puse în aplicare la aceleași standarde ridicate pe tot teritoriul UE, pentru a se evita crearea oricărei verigi slabe. Malta și alte țări trebuie să aibă autorități bine pregătite și să dispună de norme puse în aplicare pe deplin. Comisia va utiliza toate competențele sale, inclusiv procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, pentru a elimina orice lacună în lupta împotriva spălării banilor.”

Mai concret, Comisia Europeană îndeamnă unitatea malteză de analiză a informațiilor financiare să ia mai multe măsuri, printre care se numără următoarele:

  • îmbunătățirea metodologiei de evaluare a riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului;
  • consolidarea strategiei sale de monitorizare și de supraveghere prin alinierea resurselor cu riscul de spălare a banilor prezentat de anumite instituții;
  • asigurarea faptului că autoritatea este în măsură să reacționeze într-un interval de timp corespunzător atunci când se identifică o deficiență, inclusiv prin revizuirea procedurilor sale interne de sancționare;
  • asigurarea că procesul decizional este justificat și documentat în mod corespunzător;
  • adoptarea unor procese sistematice și detaliate de ținere a evidențelor pentru inspecțiile externe.

Îmbunătățirea punerii în aplicare a normelor europene de combatere a spălării banilor în întreaga UE

Combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului este o prioritate a Comisiei Juncker. Comisia folosește toate instrumentele de care dispune pentru a se asigura că standardele europene ridicate sunt aplicate în practică pe întreg teritoriul UE.

În acest caz, Comisia și-a folosit pentru prima dată competența de a solicita Autorității Bancare Europene să investigheze potențiale încălcări ale dreptului Uniunii de către o autoritate a unui stat membru. Comisia a solicitat de asemenea Autorității Bancare Europene să efectueze o anchetă cu privire la autoritățile competente din Letonia, Danemarca și Estonia, unde cazurile recente au dat naștere unor preocupări legate de aplicarea efectivă a normelor privind combaterea spălării banilor de către autoritățile naționale. Autoritatea Bancară Europeană are un rol important în promovarea convergenței practicilor de supraveghere pentru a asigura aplicarea armonizată a normelor de supraveghere a combaterii spălării banilor.

Pentru a soluționa lacunele care încă persistă în cadrul juridic actual la nivel european, Comisia a adoptat la 12 septembrie 2018 o comunicare și o propunere pentru a consolida în continuare mandatul ABE de a răspunde mai bine riscurilor de spălare a banilor și pentru a îmbunătăți cooperarea și schimbul de informații dintre autoritățile de supraveghere. Această propunere trebuie adoptată de colegiuitori cu prioritate.

Adoptarea celei de a patra și a celei de a cincea directive privind combaterea spălării banilor a consolidat în mod considerabil cadrul de reglementare al UE, inclusiv normele privind cooperarea dintre autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și autoritățile de supraveghere prudențială. Comisia urmărește îndeaproape punerea în aplicare corectă a celei de A patra directive privind combaterea spălării banilor, inclusiv, dacă este cazul, prin proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. Comisia a deschis, până în prezent, proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor având ca obiect necomunicarea măsurilor de transpunere referitoare la cea de A patra directivă privind combaterea spălării banilor împotriva a 21 de state membre: trei proceduri se află în prezent în etapa sesizării Curții (România, Irlanda și Luxemburg), una este în așteptare (Grecia), nouă se află în etapa avizelor motivate, iar opt sunt în etapa scrisorilor de punere în întârziere.

Etapele următoare

Unitatea malteză de analiză a informațiilor financiare are la dispoziție zece zile lucrătoare de la primirea avizului pentru a informa Comisia și Autoritatea Bancară Europeană cu privire la măsurile pe care intenționează să le ia pentru a se conforma obligațiilor care îi revin. Acest proces derulat în temeiul Regulamentului ABE este separat de prerogativa Comisiei de a lansa o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Maltei și nu aduce atingere prerogativei respective.

Context

Regulamentul ABE [articolul 17 alineatul (4)] oferă Comisiei Europene competența de a emite un aviz formal prin care solicită autorității naționale, responsabile cu punerea în aplicare a normelor privind combaterea spălării banilor în sectorul financiar, să ia măsuri pentru a respecta pe deplin dreptul Uniunii, în cazul în care nu a făcut acest lucru. Avizul formal al Comisiei ține seama de recomandarea ABE.

Potrivit acestei proceduri, în octombrie 2017 Comisia a trimis Autorității Bancare Europene o scrisoare, în care i-a solicitat să se asigure că instituțiile responsabile cu supravegherea cadrului de combatere a spălării banilor instituit în Malta îndeplinesc cerințele prevăzute în legislația Uniunii privind combaterea spălării banilor. Autoritatea Bancară Europeană a efectuat o investigație preliminară, inclusiv o vizită la fața locului la instituțiile malteze relevante. La 11 iulie 2018, ABE a decis că autoritatea malteză (unitatea de analiză a informațiilor financiare) a încălcat într-adevăr dreptul Uniunii și a adoptat o recomandare oficială adresată autorității. Este pentru prima dată când ABE a emis o recomandare privind încălcarea dreptului Uniunii în domeniul spălării banilor.

Informații suplimentare   

Avizul Comisiei adresat unității de analiză a informațiilor financiare din Malta

Combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului

Recomandarea ABE

Proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor deschise împotriva unor state membre având ca obiect punerea în aplicare a celei de A patra directive privind combaterea spălării banilor

 

 

 

 

IP/18/6303

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar