Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Poročilo: Trgovinski sporazumi EU prinašajo rast in delovna mesta ter podpirajo trajnostni razvoj

Bruselj, 31. oktobra 2018

Boljši dostop do tujih trgov, ki ga s pogajanji doseže EU, koristi evropskim podjetjem, delavcem in potrošnikom.

Danes izdano drugo letno poročilo o izvajanju trgovinskih sporazumov kaže, da so ti sporazumi, ki zajemajo skoraj 70 trgov po vsem svetu, učinkoviti pri odstranjevanju ovir za trgovino in spodbujanju visokih standardov dela in varstva okolja. Vendar bi lahko evropski izvozniki še bolj izkoristili priložnosti, ki jih ponujajo obstoječi sporazumi.

Evropska komisarka za trgovino Cecilia Malmström je povedala: „V zadnjih letih je EU zelo veliko vložila v razvoj največje svetovne mreže trgovinskih sporazumov. Zadnji podatki in številke kažejo, da ta pristop prinaša rezultate. Ti sporazumi prispevajo h krepitvi evropskega gospodarstva, saj omogočajo lažje poslovanje po vsem svetu, hkrati pa podpirajo tudi delovna mesta doma. Naš vse daljši seznam strateških sporazumov evropskim podjetjem odpira vrata in jim zagotavlja konkurenčno prednost na ključnih trgih. Pomaga tudi pri spodbujanju spoštovanja človekovih pravic in pravic delavcev ter okoljskih standardov. Še naprej se moramo osredotočati na nadaljnje spremljanje in ukrepanje, da se zagotovi upoštevanje veljavnih pravil in da bodo imela podjetja od teh sporazumov čim večje koristi.“

Današnje poročilo zajema razvoj v letu 2017 in kaže, da se obseg trgovine v okviru obstoječih trgovinskih sporazumov EU še naprej povečuje. Izvoz v Južno Korejo se je na primer v zadnjem letu povečal za več kot 12 %, izvoz v Kolumbijo za več kot 10 %, izvoz EU v Kanado pa se je v devetih mesecih po začetku veljavnosti sporazuma med EU in Kanado povečal za 7 %. Odprava carinskih dajatev najbolj koristi kmetijsko-živilskim proizvajalcem; na tem področju se je v zadnjem letu močno povečal zlasti izvoz v Ekvador (+34 %), Čile (+29 %), Srbijo (+23 %), Turčijo in Kostariko (obe +14 %).

Kar zadeva regulativne ovire za trgovino, so trgovinski sporazumi EU lani omogočili odprtje mehiškega trga za evropske zdravstvene proizvode, čilski in perujski trg sta se odprla za nekatere kmetijsko-živilske izdelke iz EU, sporazumi pa so podjetjem iz EU omogočili tudi sodelovanje na javnih razpisih v Gruziji, Moldaviji in Ukrajini.

Kar se tiče spodbujanja standardov EU in trajnostnega razvoja, so partnerice, kot sta Kanada in Mehika, zahvaljujoč posebnim določbam trgovinskih sporazumov EU lani ratificirale konvencije Mednarodne organizacije dela in s tem delavcem zagotovile večjo zaščito.

Kljub temu pozitivnemu razvoju bi bilo mogoče doseči še več, če bi podjetja v EU v celoti izkoristila priložnosti, ki so na voljo v okviru veljavnih sporazumov. Zato si bo Komisija skupaj z državami članicami in poslovnimi mrežami še bolj prizadevala obveščati podjetja v EU, zlasti manjša, in jim pomagati, da izkoristijo prednosti trgovinskih sporazumov. Pobude vključujejo izboljšanje spletnih orodij, kot sta podatkovna zbirka o dostopu na trge in služba za pomoč uporabnikom Trade Helpdesk, ter zagotavljanje smernic po korakih za podjetja, ki želijo kar najbolje izkoristiti nedavna trgovinska sporazuma EU s Kanado in Japonsko.

Ozadje in naslednji koraki

Današnje poročilo o izvajanju trgovinskih sporazumov EU je drugo letno poročilo te vrste, zajema pa leto 2017. V poročilu je opisan razvoj v zvezi s 35 trgovinskimi sporazumi EU (od skupaj 39 sporazumov), ki vključujejo:

  • sporazume „prve generacije“, sklenjene pred letom 2006, ki se osredotočajo na odpravo tarif,
  • sporazume „druge generacije“, kot so sporazumi z Južno Korejo, Kolumbijo, Perujem in Ekvadorjem, Srednjo Ameriko in nedavno s Kanado, ki zajemajo tudi nova področja, vključno s pravicami intelektualne lastnine, storitvami in trajnostnim razvojem,
  • poglobljena in celovita prostotrgovinska območja, ki ustvarjajo močnejše gospodarske vezi med EU in sosednjimi državami,
  • sporazume o gospodarskem partnerstvu, ki se osredotočajo na razvojne potrebe afriških, karibskih in pacifiških regij.

Komisarka EU za trgovino Cecilia Malmström bo o vsebini poročila razpravljala z ministri EU za trgovino na prihodnjem zasedanju Sveta 9. novembra. Sledile bodo tudi razprave z Evropskim parlamentom.

Več informacij

Poročilo o izvajanju trgovinskih sporazumov EU

Priloga k poročilu: Delovni dokument služb Komisije

Informativni pregled

Trgovinski sporazumi EU

IP/18/6267

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar