Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Sprawozdanie: Umowy handlowe UE przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy oraz wspierają zrównoważony rozwój

Bruksela, 31 października 2018 r.

Wynegocjowany przez UE lepszy dostęp do rynków zagranicznych przynosi korzyści europejskim przedsiębiorstwom, pracownikom i konsumentom.

Według drugiego sprawozdania rocznego na temat wdrożenia obowiązujących umów handlowych umowy te, obejmujące prawie 70 rynków na całym świecie, skutecznie usuwają bariery w handlu i wspierają wysokie standardy ochrony pracy i środowiska. Eksporterzy europejscy mogliby jednak lepiej korzystać z możliwości wynikających z tych umów.

Komisarz ds. handlu Cecilia Malmström powiedziała: W ciągu ostatnich lat UE sporo inwestowała w rozwój największej na świecie sieci umów handlowych. Najnowsze dane świadczą o tym, że nasze podejście jest skuteczne. Umowy przyczyniają się do pobudzenia europejskiej gospodarki poprzez ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej na całym świecie, a równocześnie wspierają zatrudnienie w Europie. Coraz dłuższy wykaz strategicznych umów otwiera nowe możliwości i daje przewagę konkurencyjną europejskim przedsiębiorstwom na najważniejszych rynkach. Przyczynia się również do poszanowania praw człowieka i praw pracy oraz do przestrzegania norm środowiskowych. Musimy nadal monitorować sytuację i upewnić się, że obowiązujące przepisy są przestrzegane, a przedsiębiorstwa mogą w pełni wykorzystać możliwości wynikające z umów.

Dzisiejsze sprawozdanie obejmuje rok 2017 i potwierdza ciągły wzrost poziomu handlu w ramach obowiązujących umów handlowych UE. Kilka przykładów: W ubiegłym roku eksport do Korei Południowej wzrósł o ponad 12 proc., a eksport do Kolumbii o ponad 10 proc. Eksport do Kanady wzrósł o 7 proc. w ciągu dziewięciu miesięcy od czasu wejścia w życie umowy UE-Kanada. W szczególności unijni producenci z sektora rolno-spożywczego korzystają ze zniesienia ceł. W ubiegłym roku znacznie wzrósł eksport do Ekwadoru (+34 proc.), Chile (+29 proc.), Serbii (+23 proc.), Turcji i Kostaryce (oba kraje +14 proc.).

Jeżeli chodzi o przeszkody regulacyjne w handlu, dzięki umowom handlowym UE w ubiegłym roku możliwe stało się otwarcie rynku meksykańskiego na europejskie produkty zdrowotne oraz otwarcie rynku chilijskiego i peruwiańskiego na niektóre produkty rolno-spożywcze z UE. Otwiera się też droga do uczestnictwa przedsiębiorstw UE w przetargach publicznych w Gruzji, Mołdowie i na Ukrainie.

Jeżeli chodzi o promowanie standardów UE i zrównoważonego rozwoju, dzięki szczególnym postanowieniom zawartym w umowach handlowych UE, partnerzy tacy jak Kanada i Meksyk ratyfikowali w ubiegłym roku konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy, gwarantujące lepszą ochronę pracownikom.

Jest dużo zmian na korzyść, ale można by osiągnąć jeszcze więcej, gdyby przedsiębiorstwa UE w pełni korzystały z możliwości dostępnych w ramach obowiązujących umów. Z tego względu Komisja, wraz z państwami członkowskimi i sieciami przedsiębiorstw, zwiększa wysiłki informacyjne i udziela pomocy unijnym przedsiębiorstwom, zwłaszcza mniejszym, aby lepiej korzystały z umów handlowych. Trwają między innymi prace nad udoskonaleniem narzędzi internetowych takich portale informacyjne Market Access Database i Trade Helpdesk. Przygotowywane są również wytyczne krok po kroku dla przedsiębiorstw, które chcą jak najlepiej wykorzystać najnowsze umowy handlowe UE z Kanadą i Japonią.

Kontekst i dalsze kroki

Dzisiejsze sprawozdanie na temat wdrażania umów handlowych UE jest drugim tego rodzaju sprawozdaniem rocznym i dotyczy roku 2017. W sprawozdaniu szczegółowo omówiono sytuację dotyczącą 35 umów handlowych UE (z łącznie 39 umów). Są to:

  • umowy „pierwszej generacji” sprzed 2006 r., które koncentrują się na zniesieniu ceł
  • umowy „drugiej generacji”, takie jak umowy z Koreą Południową, Kolumbią, Peru i Ekwadorem, Ameryką Środkową, a ostatnio z Kanadą, które obejmują nowe obszary, w tym prawa własności intelektualnej, usługi i zrównoważony rozwój
  • pogłębione i kompleksowe strefy wolnego handlu (DCFTA), które tworzą silniejsze powiązania gospodarcze między UE a krajami sąsiadującymi
  • umowy o partnerstwie gospodarczym dotyczące przede wszystkim potrzeb rozwojowych państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku.

Komisarz UE do spraw handlu, Cecilia Malmström, omówi sprawozdanie z ministrami handlu UE na najbliższym posiedzeniu Rady 9 listopada. Odbędzie się również debata w Parlamencie Europejskim.

Więcej informacji

Sprawozdanie z wdrażania unijnych umów handlowych

Załącznik do sprawozdania: Dokument roboczy służb Komisji

Zestawienie informacji

Umowy handlowe UE

IP/18/6267

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar