Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Verslag: EU-handelsovereenkomsten leveren groei en werkgelegenheid op en ondersteunen duurzame ontwikkeling

Brussel, 31 oktober 2018

De door de EU bereikte betere toegang tot buitenlandse markten komt Europese ondernemingen, werknemers en consumenten ten goede.

Uit het vandaag uitgebrachte tweede jaarverslag over de uitvoering van handelsovereenkomsten blijkt dat deze overeenkomsten — die bijna 70 markten over de hele wereld bestrijken — doeltreffend zijn bij het wegnemen van handelsbelemmeringen en het bevorderen van strenge normen op het gebied van arbeid en milieubescherming. Europese exporteurs zouden de mogelijkheden die door de bestaande overeenkomsten worden geboden echter nog beter kunnen benutten.

Commissaris voor Handel Cecilia Malmström zei: "De afgelopen jaren heeft de EU sterk geïnvesteerd in de ontwikkeling van 's werelds grootste netwerk van handelsovereenkomsten. Uit de recentste feiten en cijfers blijkt dat deze aanpak vruchten afwerpt. Deze overeenkomsten helpen de Europese economie te stimuleren door het gemakkelijker te maken om zaken te doen in de hele wereld, en tegelijkertijd wordt de werkgelegenheid in de EU ondersteund. Onze groeiende lijst van strategische overeenkomsten opent deuren en geeft Europese ondernemingen een concurrentievoordeel op belangrijke markten. Zij helpt ook om de eerbiediging van mensen- en arbeidsrechten, alsook van milieunormen, te bevorderen. Wij moeten onze aandacht blijven richten op follow-upwerkzaamheden om ervoor te zorgen dat de bestaande regels worden nageleefd en dat ondernemingen deze overeenkomsten optimaal kunnen benutten."

Uit het verslag van vandaag, dat betrekking heeft op de ontwikkelingen in 2017, blijkt dat de handel in het kader van de bestaande handelsovereenkomsten van de EU blijft toenemen. Om een aantal voorbeelden te noemen: vorig jaar is de uitvoer van de EU naar Zuid-Korea met meer dan 12 % gestegen, de uitvoer naar Colombia met meer dan 10 % en de uitvoer naar Canada met 7 % in de negen maanden na de inwerkingtreding van de overeenkomst tussen de EU en Canada. Met een sterke stijging van de uitvoer naar met name Ecuador (+ 34 %), Chili (+ 29 %), Servië (+ 23 %), Turkije en Costa Rica (beide + 14 %) vorig jaar behoren de producenten van agrovoedingsmiddelen in de EU tot de belangrijkste begunstigden van de afschaffing van douanerechten.

Wat uit regelgeving voortvloeiende handelsbelemmeringen betreft, hebben de handelsovereenkomsten van de EU het vorig jaar mogelijk gemaakt dat de Mexicaanse markt werd opengesteld voor Europese gezondheidsproducten, en de Chileense en de Peruviaanse markt voor bepaalde EU-agrovoedingsuitvoer. Bovendien werd voor ondernemingen in de EU het pad geëffend om in te schrijven op overheidsopdrachten in Georgië, Moldavië en Oekraïne.

Wanneer het gaat om de bevordering van EU-normen en duurzame ontwikkeling hebben partners zoals Canada en Mexico dankzij specifieke bepalingen in handelsovereenkomsten van de EU vorig jaar verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie geratificeerd waardoor werknemers betere bescherming genieten.

Ondanks deze positieve ontwikkelingen kan er nog meer worden bereikt als ondernemingen in de EU de mogelijkheden van de bestaande overeenkomsten ten volle zouden benutten. Om die reden voert de Commissie, samen met de lidstaten en zakelijke netwerken, haar inspanningen op om ondernemingen in de EU, met name de kleinere, te informeren en te helpen van handelsovereenkomsten te profiteren. Tot de initiatieven behoren onder meer het verbeteren van online-instrumenten zoals de gegevensbank inzake markttoegang en de handelshelpdesk, en het verstrekken van stapsgewijze richtsnoeren aan ondernemingen die de recente handelsovereenkomsten van de EU met Canada en Japan ten volle willen benutten.

Achtergrond en volgende stappen

Het vandaag uitgebrachte verslag over de uitvoering van handelsovereenkomsten van de EU is het tweede jaarverslag van dit type en heeft betrekking op het jaar 2017. Het verslag geeft een gedetailleerd beeld van de ontwikkelingen met betrekking tot 35 (van de in totaal 39) handelsovereenkomsten van de EU. Hierbij gaat het onder meer om:

  • overeenkomsten van de "eerste generatie", van vóór 2006, die gericht zijn op de afschaffing van tarieven;
  • overeenkomsten van de "tweede generatie", zoals deze met Zuid-Korea, Colombia, Peru en Ecuador, Midden-Amerika en — meest recentelijk — Canada, die tot nieuwe gebieden zijn uitgebreid, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten, diensten en duurzame ontwikkeling;
  • diepe en brede vrijhandelsruimten (DCFTA's), die leiden tot sterkere economische banden tussen de EU en haar buurlanden;
  • economische partnerschapsovereenkomsten, die gericht zijn op de ontwikkelingsbehoeften van Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan.

Tijdens de komende zitting van de Raad op 9 november zal EU-commissaris voor Handel Cecilia Malmström de inhoud van het verslag bespreken met de ministers van Handel van de EU. Tevens zullen besprekingen met het Europees Parlement volgen.

Meer informatie

Verslag over de uitvoering van EU-handelsovereenkomsten

Bijlage bij het verslag: werkdocument van de diensten van de Commissie

Factsheet

EU-handelsovereenkomsten

IP/18/6267

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar