Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Έκθεση: Οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ ενισχύουν την ανάπτυξη και την απασχόληση, προάγουν την αειφόρο ανάπτυξη

Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2018

Η καλύτερη πρόσβαση στις ξένες αγορές, που έχει διαπραγματευτεί και πετύχει η ΕΕ, ωφελεί τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές της ΕΕ.

Σύμφωνα με τη δεύτερη ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών, που δημοσιεύτηκε σήμερα, οι συμφωνίες αυτές —οι οποίες καλύπτουν σχεδόν 70 αγορές σε ολόκληρο τον κόσμο— αποδεικνύονται αποτελεσματικές στην εξάλειψη των εμπορικών φραγμών και στην προώθηση υψηλών προτύπων προστασίας των εργαζομένων και του περιβάλλοντος. Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι εξαγωγείς θα μπορούσαν να αποκομίσουν ακόμη περισσότερα οφέλη από τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι υφιστάμενες συμφωνίες.

Η επίτροπος Εμπορίου, κα Σεσίλια Μάλμστρομ, δήλωσε: «Με την πάροδο των ετών, η ΕΕ έχει επενδύσει σημαντικά στην ανάπτυξη του μεγαλύτερου παγκοσμίως δικτύου εμπορικών συμφωνιών. Τα τελευταία δεδομένα και αριθμητικά στοιχεία μάς δείχνουν ότι η προσέγγιση αυτή αποδίδει. Οι εν λόγω συμφωνίες συμβάλλουν στην τόνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας, διευκολύνοντας τη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεών μας σε ολόκληρο τον κόσμο, ενώ στηρίζουν θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Ο ολοένα και διευρυνόμενος κατάλογος των στρατηγικών μας συμφωνιών ανοίγει πόρτες και παρέχει στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε κρίσιμες αγορές. Επιπλέον, προάγει τον σεβασμό των ανθρώπινων και των εργασιακών δικαιωμάτων, καθώς και των προτύπων προστασίας του περιβάλλοντος. Πρέπει να εξακολουθήσουμε να εστιάζουμε την προσοχή μας στην εφαρμογή των εν λόγω συμφωνιών, ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι συμφωνημένοι κανόνες τηρούνται και ότι οι επιχειρήσεις μας μπορούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις συμφωνίες αυτές.»

Η σημερινή έκθεση καλύπτει τις εξελίξεις του 2017 και δείχνει ότι το εμπόριο στο πλαίσιο των υφιστάμενων εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ συνεχίζει να αυξάνεται. Για παράδειγμα, οι εξαγωγές μας προς τη Νότια Κορέα αυξήθηκαν πέρυσι κατά περισσότερο από 12 %, οι εξαγωγές μας προς την Κολομβία αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 10 % και οι ενωσιακές εξαγωγές προς τον Καναδά σημείωσαν αύξηση 7 % κατά τους εννέα μήνες μετά τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας ΕΕ – Καναδά. Οι ενωσιακοί παραγωγοί γεωργικών προϊόντων διατροφής συγκαταλέγονται μεταξύ των κύριων ωφελημένων από την κατάργηση δασμών, πετυχαίνοντας έντονη αύξηση των εξαγωγών τους πέρυσι, ιδίως προς τον Ισημερινό (+ 34 %), τη Χιλή (+ 29 %), τη Σερβία (+ 23 %), την Τουρκία και την Κόστα Ρίκα (προς αμφότερες + 14 %).

Όσον αφορά τα κανονιστικά εμπόδια στο εμπόριο, οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ πέτυχαν πέρυσι το άνοιγμα της μεξικανικής αγοράς στα ευρωπαϊκά προϊόντα υγείας, καθώς και το άνοιγμα των αγορών της Χιλής και του Περού στις εξαγωγές ορισμένων ενωσιακών γεωργικών προϊόντων διατροφής, ενώ, επιπλέον, άνοιξαν τον δρόμο για τη συμμετοχή των ενωσιακών επιχειρήσεων σε δημόσιους διαγωνισμούς στη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία.

Περαιτέρω, όσον αφορά την προώθηση των ενωσιακών προτύπων και της αειφόρου ανάπτυξης, χάρη σε ειδικές διατάξεις των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ, εταίροι όπως ο Καναδάς και το Μεξικό κύρωσαν πέρυσι συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της προστασίας που παρέχεται στους εργαζομένους.

Ωστόσο, παρά τις θετικές αυτές εξελίξεις, τα αποτελέσματα θα ήταν ακόμη καλύτερα αν οι ενωσιακές επιχειρήσεις αξιοποιούσαν πλήρως τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι υφιστάμενες συμφωνίες. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή, μαζί με τα κράτη μέλη και επιχειρηματικά δίκτυα, ενισχύει τις προσπάθειές της για να ενημερώσει και να βοηθήσει τις ενωσιακές επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρότερες, να επωφεληθούν από τις εμπορικές συμφωνίες. Στις σχετικές πρωτοβουλίες περιλαμβάνονται η βελτίωση διαδικτυακών εργαλείων όπως η βάση δεδομένων για την πρόσβαση στην αγορά και το γραφείο εξυπηρέτησης για το εμπόριο, καθώς και η παροχή βήμα προς βήμα καθοδήγησης για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις πρόσφατες εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ με τον Καναδά και την Ιαπωνία.

Ιστορικό και επόμενα βήματα

Η σημερινή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ είναι η δεύτερη ετήσια έκθεση του είδους και καλύπτει το έτος 2017. Η έκθεση αναλύει τις εξελίξεις αναφορικά με 35 εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ (από τις 39 συνολικά). Στις συμφωνίες αυτές περιλαμβάνονται:

  • συμφωνίες «πρώτης γενιάς», που συνάφθηκαν πριν από το 2006, οι οποίες εστιάζονται στην κατάργηση δασμών·
  • συμφωνίες «δεύτερης γενιάς», όπως αυτές με τη Νότια Κορέα, την Κολομβία, το Περού και τον Ισημερινό, την Κεντρική Αμερική και, πιο πρόσφατα, τον Καναδά, οι οποίες επεκτείνονται σε νέους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, των υπηρεσιών και της αειφόρου ανάπτυξης·
  • σφαιρικές και σε βάθος ζώνες ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA), οι οποίες δημιουργούν ισχυρότερους οικονομικούς δεσμούς μεταξύ της ΕΕ και των γειτονικών χωρών της·
  • συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης, οι οποίες εστιάζονται στις αναπτυξιακές ανάγκες περιφερειών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού.

Η επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, κα Σεσίλια Μάλμστρομ, θα συζητήσει το περιεχόμενο της έκθεσης με τους υπουργούς Εμπορίου των κρατών μελών της ΕΕ κατά την προσεχή σύνοδο του Συμβουλίου στις 9 Νοεμβρίου. Θα ακολουθήσουν επίσης συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Για περισσότερες πληροφορίες

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ

Παράρτημα της έκθεσης: Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής

Ενημερωτικό δελτίο

Εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ

IP/18/6267

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar