Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Zpráva: Obchodní dohody EU přinášejí růst a pracovní místa a přispívají k udržitelnému rozvoji

Brusel 31. října 2018

Lepší přístup na zahraniční trhy vyjednaný Evropskou unií je přínosem pro evropské podniky, pracovníky i spotřebitele.

Z dnes předložené druhé výroční zprávy o provádění obchodních dohod vyplývá, že se tyto dohody – které se vztahují na téměř 70 trhů po celém světě – osvědčily při odstraňování překážek obchodu a při prosazování vysokých standardů ochrany v oblasti práce a životního prostředí. Evropští vývozci by však mohli příležitosti, které jim stávající dohody nabízejí, využívat ještě lépe.

Komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová uvedla: „EU v průběhu let výrazně investovala do rozvoje největší sítě obchodních dohod na světě. Nejnovější fakta a čísla ukazují, že se tato strategie vyplácí. Tyto dohody pomáhají oživit evropské hospodářství tím, že usnadňují podnikání po celém světě a zároveň podporují pracovní místa v EU. Rostoucí počet strategických dohod otevírá evropským společnostem nové možnosti a poskytuje jim konkurenční výhody na klíčových trzích. Přispívají také k respektování lidských a pracovních práv a dodržování environmentálních norem. Musíme se nyní zaměřit na následné činnosti, aby se zajistilo dodržování platných pravidel a aby podniky mohly plně využívat potenciálu těchto dohod.“

Dnešní zpráva zachycuje vývoj v roce 2017 a ukazuje, že obchod v rámci stávajících obchodních dohod EU stále roste. Abychom uvedli několik příkladů: vývoz do Jižní Koreje se v loňském roce zvýšil o více než 12 %, vývoz do Kolumbie o více než 10 % a vývoz z EU do Kanady během devíti měsíců následujících po vstupu dohody mezi EU a Kanadou v platnost vzrostl o 7 %. Zrušení cel přineslo největší výhody zemědělsko-potravinářským producentům z EU. Loni byl zaznamenán silný nárůst vývozu zejména do Ekvádoru (+34 %), Chile (+29 %), Srbska (+23 %), do Turecka a Kostariky (obě země +14 %).

Co se týče regulačních překážek obchodu, obchodní dohody EU v minulém roce umožnily otevření mexického trhu evropským zdravotnickým výrobkům a otevřely také chilský a peruánský trh pro vývoz některých zemědělsko-potravinářských produktů EU. Umožnily také podnikům z EU ucházet se o veřejné zakázky v Gruzii, Moldavsku a na Ukrajině.

Co se týče podpory standardů EU a udržitelného rozvoje, partneři jako Kanada a Mexiko na základě zvláštních ustanovení v obchodních dohodách EU v minulém roce ratifikovali úmluvy Mezinárodní organizace práce, které pracovníkům poskytují větší ochranu.

I přes tento pozitivní vývoj by mohlo být dosaženo lepších výsledků, kdyby podniky v EU v plném rozsahu využívaly příležitostí, které jim stávající dohody nabízejí. Proto se Komise spolu s členskými státy a podnikatelskými sítěmi snaží podniky v EU, zejména menší podniky, informovat a pomoci jim v tom, aby co nejlépe využívaly výhod obchodních dohod. Mezi tyto iniciativy patří zlepšení on-line nástrojů, jako je databáze o přístupu na trh a asistenční služba pro obchodníky (Trade Helpdesk),a poskytnutí konkrétních pokynů podnikům, které chtějí co nejlépe využít nejnovějších obchodních dohod EU s Kanadou a Japonskem.

Souvislosti a další kroky

Dnešní zpráva o provádění obchodních dohod EU je druhou výroční zprávou tohoto druhu a vztahuje se na rok 2017. Ve zprávě je podrobně popsán vývoj, pokud jde o 35 obchodních dohod EU (z 39 celkem). Patří k nim:

  • dohody „první generace“ z doby před rokem 2006, které se zaměřují na odstraňování cel,
  • dohody „druhé generace“, např. dohody s Jižní Koreou, Kolumbií, Peru a Ekvádorem, Střední Amerikou a nejnověji s Kanadou, které se rozšiřují na nové oblasti, včetně práv duševního vlastnictví, služeb a udržitelného rozvoje,
  • prohloubené a komplexní zóny volného obchodu (DCFTA), které vytvářejí pevnější hospodářské vazby mezi EU a jejími sousedními zeměmi,
  • dohody o hospodářském partnerství zaměřené na rozvojové potřeby afrických, karibských a tichomořských regionů.

Komisařka EU pro obchod Cecilia Malmströmová projedná obsah zprávy s ministry obchodu EU na příštím zasedání Rady dne 9. listopadu. Následovat budou také diskuse s Evropským parlamentem.

Další informace

Zpráva o provádění obchodních dohod EU

Příloha ke zprávě: Pracovní dokument útvarů Komise.

Informativní přehled

Obchodní dohody EU

IP/18/6267

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar