Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Доклад: Търговските споразумения на ЕС осигуряват икономически растеж и работни места и допринасят за устойчивото развитие

Брюксел, 31 октомври 2018 r.

От договорения от ЕС по-добър достъп до чуждестранни пазари печелят европейските предприятия, работници и потребители.

Публикуваният днес втори годишен доклад за изпълнението на търговските споразумения сочи, че тези споразумения — които обхващат почти 70 пазара по цял свят — са ефикасно средство за премахване на пречките пред търговията и за насърчаване на високи стандарти за закрила на труда и опазване на околната среда. Европейските износители обаче могат да извлекат още по-голяма полза от възможностите, които предлагат действащите споразумения.

По този повод комисарят по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом заяви: През годините ЕС инвестира значително в разработването на най-голямата мрежа от търговски споразумения в света. Най-новите данни показват, че този подход дава плодове. Тези споразумения стимулират европейската икономика, като улесняват стопанската дейност в целия свят и същевременно спомагат за създаването на работни места в ЕС. Стратегическите споразумения, чийто брой непрекъснато расте, разкриват нови възможности за европейските предприятия и им осигуряват конкурентно предимство на ключови пазари. Те освен това допринасят за съблюдаването на правата на човека и трудовите права, както и на екологичните стандарти. Трябва да продължим да следим внимателно напредъка в това отношение, за да сме сигурни, че действащите правила се спазват и че предприятията се възползват в максимална степен от тези споразумения.

Днешният доклад обхваща развоя през 2017 г. и показва, че търговията в рамките на съществуващите търговски споразумения на ЕС продължава да се разраства. Така например през миналата година износът за Южна Корея се е увеличил с над 12 %, за Колумбия — с над 10 %, а износът за Канада е нараснал със 7 % през първите девет месеца след влизането в сила на споразумението между ЕС и Канада. Премахването на митата донесе особено големи ползи за селскостопанските производители от ЕС, като през миналата година сериозно увеличение отбеляза износът за Еквадор (+34 %), Чили (+29 %), Сърбия (+23 %), Турция и Коста Рика (всяка по +14 %).

Що се отнася до регулаторните пречки пред търговията, през миналата година благодарение на търговските споразумения на ЕС мексиканският пазар се отвори за европейски здравни продукти, чилийският и перуанският пазар — за някои селскостопански продукти, а предприятията от ЕС получиха възможност да участват в търгове за обществени поръчки в Грузия, Молдова и Украйна.

Що се отнася до насърчаването на стандартите на ЕС и устойчивото развитие, благодарение на конкретни разпоредби в търговските споразумения на ЕС миналата година партньори като Канада и Мексико ратифицираха конвенциите на Международната организация на труда, като по този начин осигуриха по-голяма закрила на работниците.

Направеното до момента не е малко — при все това може да се постигнат още по-добри резултати, ако дружествата от ЕС успеят да извлекат максимална полза от възможностите, които произтичат от действащите споразумения. За тази цел Комисията, заедно с държавите членки и стопанските мрежи, повишава усилията си да информира дружествата от ЕС, и по-специално по-малките сред тях, и да им помага да се възползват от търговските споразумения. Инициативите включват усъвършенстване на онлайн инструменти, като например базата данни за достъп до пазари и бюрото за съдействие в областта на търговията, и предоставяне на подробни указания на предприятията, които желаят да се възползват в пълна степен от търговските споразумения, които ЕС сключи неотдавна с Канада и Япония.

Контекст и следващи стъпки

Днешният доклад за изпълнението на търговските споразумения на ЕС е вторият годишен доклад от този вид и обхваща 2017 г. В него се проследява подробно изпълнението на 35 от общо 39-те търговски споразумения на ЕС. Те включват:

  • споразумения „от първо поколение“, т.е. споразумения, които са сключени преди 2006 г. и са съсредоточени върху премахването на митата;
  • споразумения „от второ поколение“, т.е. споразумения, подобни на тези с Южна Корея, Колумбия, Перу и Еквадор, Централна Америка, а наскоро и с Канада, които включват и нови области, като правата върху интелектуална собственост, услугите и устойчивото развитие;
  • задълбочени и всеобхватни зони за свободна търговия, чрез които се създават по-силни икономически връзки между ЕС и съседните държави;
  • споразумения за икономическо партньорство, насочени към нуждите от развитие на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн.

Комисарят на ЕС по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьомще обсъди съдържанието на доклада с министрите на търговията на държавите — членки на ЕС, на предстоящата среща на Съвета на 9 ноември. Ще последват обсъждания и в Европейския парламент.

За повече информация

Доклад за изпълнението на търговските споразумения на ЕС

Приложение към доклада: Работен документ на службите на Комисията

Информационен документ

Търговски споразумения на ЕС

IP/18/6267

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar