Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Erhvervsuddannelse har afgørende betydning for Europa: Lancering af den tredje europæiske uge for erhvervskompetencer

Bruxelles, den 31. oktober 2018

Fra den 5. til den 9. november 2018 afholder Europa-Kommissionen i samarbejde med det østrigske formandskab den tredje europæiske uge for erhvervskompetencer i Wien, der bygger videre på succesen fra de to første udgaver.

Under sloganet "Opdag dit talent" vil tusindvis af unge i hele Europa få en chance for at høre om de uddannelses- og karrieremuligheder, som erhvervsuddannelse giver adgang til, ved mere end 1 000 begivenheder, der finder sted overalt i Europa indtil december 2018. Initiativet samler uddannelsesudbydere, civilsamfundsorganisationer, offentlige myndigheder, erhvervsorganisationer, fagforeninger og den bredere offentlighed og vil skabe opmærksomhed om fordelene ved erhvervsuddannelse.

Marianne Thyssen, kommissær med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet, udtalte: "Vi er glade for at være tilbage for tredje år i træk og vise, at erhvervsuddannelse fører til spændende og berigende karriereforløb i alle samfundslag — piloter, filmmagere, flyteknikere … fortsæt selv listen! Derudover giver erhvervsuddannelse og lærlingeuddannelse folk de kompetencer, der er nødvendige for at matche arbejdsmarkedets behov i det 21. århundrede. Jeg er derfor glad for, at vi nu igen tager os tid til og giver mulighed for at præsentere alle disse fordele i hele Europa."

Heinz Faßmann, Østrigs forbundsminister for uddannelse, videnskab og forskning, udtalte: "Det østrigske formandskab glæder sig over at være vært for den tredje udgave af den europæiske uge for erhvervskompetencer, der for første gang afholdes uden for Bruxelles. De uddannelsessøgende har valget mellem en vekseluddannelsesordning og et fuldtids skolebaseret system, og i den forbindelse udgør erhvervsuddannelse en højt værdsat og efterspurgt del af det østrigske uddannelsessystem. Erhvervsuddannelse skal gøres mere attraktiv, hvilket den europæiske uge for erhvervskompetencer giver en unik mulighed for".

"Et veletableret og velfungerende erhvervsuddannelsessystem er en vigtig faktor for den økonomiske udvikling. Erhvervsuddannelse giver imidlertid også unge et stabilt grundlag for succesfulde karrierer. Erhvervsuddannelse skal derfor fremmes, og den europæiske uge for erhvervskompetencer er et effektivt redskab hertil. Det østrigske formandskab er derfor stolt af at være centrum for den europæiske erhvervsuddannelsespolitik i en hel uge!", siger Margarete Schramböck, Østrigs forbundsminister for digitale og økonomiske anliggender.

Erhvervsuddannelse — et intelligent valg for fremtiden

Formålet med denne uge er at vise, at erhvervsuddannelse er et intelligent valg både for unge og voksne, der fører til dygtighed i uddannelse, job af en høj kvalitet og øget beskæftigelsesegnethed. Denne uge bidrager dermed til dagsordenen for færdigheder for Europa og den europæiske søjle for sociale rettigheder. Europa-Kommissionen ønsker med den europæiske uge for erhvervskompetencer at skabe opmærksomhed om de mange forskellige muligheder, som findes i erhvervsuddannelsessystemet, og tilskynde flere til at deltage og høre om, hvad erhvervsuddannelse har at tilbyde. I år vil der i løbet af ugen også være stort fokus på fremtiden for erhvervsuddannelsesområdet med emner som digitalisering og internationalisering.

Som led i kampagnen vil der i flere EU-lande blive afholdt åbningsbegivenheder og arbejdsgiverdage. Der er udnævnt 26 nationale og fælleseuropæiske ambassadører for at øge opmærksomheden om initiativet, og der vil i løbet af ugen blive uddelt priser for at hylde ekspertise inden for erhvervsuddannelse.

Den europæiske uge er tilrettelagt i tæt samarbejde med og med stor støtte fra Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) og Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut.

Baggrund

Nøgletal om erhvervsuddannelse i Europa (kilde: Eurostat)

  • 49 % af eleverne på en sekundæruddannelse på andet trin i Europa deltager i erhvervsrettet sekundæruddannelse på andet trin (2016)
  • Beskæftigelsesgraden for nyuddannede fra erhvervsuddannelser [1] i Europa er 74,8 % (2017)
  • Andelen af lavtkvalificerede voksne [2] i Europa er faldet støt takket være støtte fra Den Europæiske Socialfond (ESF), men er stadig for høj, nemlig 22,5 % (2017)
  • 10,9 % af Europas befolkning deltager i voksenuddannelse (2017)

Om den europæiske uge for erhvervskompetencer:

Den første udgave af den europæiske uge for erhvervskompetencer fandt sted i 2016. I 2017 fandt den anden udgave sted med mere end 1 585 aktiviteter i hele Europa, som nåede ud til 1 mio. mennesker. Begivenhederne i den tredje udgave opdelt efter land findes her.

Om det østrigske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union 2018:

Efter formandskaberne i 1998 og 2006 overtog Østrig sit tredje formandskab af Rådet for Den Europæiske Union den 1. juli 2018.

Yderligere oplysninger

Den europæiske uge for erhvervskompetencer — websted og kort over begivenheder

Facebook: Den europæiske uge for erhvervskompetencer 2018

Websted for det østrigske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union 2018:

Nyheder fra Eurostat med statistikker om erhvervsuddannelse i hele EU (tilgængelig fra den 5. november)

Følg Marianne Thyssen på Facebook og Twitter, # EUVocationalSkills # DiscoverYourTalent

 

[1] I alderen 15-34, Eurostat

[2] Mindre end primæruddannelse og primæruddannelse og sekundæruddannelse på første trin, Eurostat

IP/18/6242

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar