Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU-kommissionen lanserar nytt verktyg för att stödja den digitala undervisningen i skolorna

Bryssel den 25 oktober 2018

EU-kommissionen lanserar nytt verktyg för att stödja den digitala undervisningen i skolorna

EU-kommissionen presenterar i dag ett nytt verktyg som ska hjälpa skolor i såväl EU som Ryssland, Georgien och Serbien att utvärdera hur de använder digital teknik i undervisningen. Verktyget Selfie (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies) kan användas på frivillig grund av 76,7 miljoner elever, studenter och lärare i 250 000 skolor i EU. Verktyget lanseras på 24 EU-språk, och fler språk är på gång. Alla skolor (högstadie- och gymnasieskolor) kan logga in på Selfieplattformen och göra en självbedömning av sin skola. Kommissionens mål är att nå en miljon elever, studerande, lärare och rektorer före slutet av 2019.

– Selfie kan hjälpa skolorna att integrera teknik i undervisningen på ett ändamålsenligt sätt, säger utbildningskommissionär Tibor Navracsics i samband med att Selfie lanseras vid gymnasiet Klementyna Hoffmanowa i Warszawa. Genom att sammanföra rektorernas, lärarnas, elevernas och studenternas åsikter kan Selfie aktivt bidra till att anpassa undervisningen till den digitala åldern. Jag är övertygad om att Selfie kommer att hjälpa oss att stärka vår digitala kompetens. Det är av avgörande betydelse om vi vill att alla ska kunna utnyttja möjligheterna i en globaliserad och kunskapsdriven ekonomi. Och det är oumbärligt om vi ska kunna bygga samhällen där människorna är kritiska och självständiga användare av ny teknik, inte bara passiva konsumenter.

Selfie är ett av de elva initiativen i handlingsplanen för digital utbildning som kommissionen lade fram i januari i år.Syftet med handlingsplanen är att främja digital kompetens och stödja en innovativ användning av digital teknik i undervisningen.

Hur fungerar Selfie?

När en skola har beslutat sig för att använda Selfie diskuterar rektorer och lärare en rad korta påståenden för att utvärdera hur teknik används i undervisningen.Verktyget består av moduler och skolorna kan välja bland frivilliga påståenden och lägga till åtta skräddarsydda frågor som passar deras behov och prioriteringar. Det tar 20–30 minuter att svara på frågorna. Skolan får därefter en skräddarsydd rapport med resultaten. Denna rapport kan sedan användas vid diskussioner i skolan för att planera insatser för att öka användningen av digital teknik och förbättra undervisningen. Insatserna kan bestå av fortbildning för lärarna och stöd till studerande i t.ex. nätsäkerhet. Svaren ges anonymt, och inga personuppgifter samlas in. Uppgifterna kommer inte att användas för att rangordna skolor eller utbildningssystem.

Nästa steg

Selfie används redan i skolor i Serbien och ska i början av nästa år göras tillgängligt i alla länder på västra Balkan. Den första Selfiekonferensen anordnas den 4–5 april 2019 i Madrid i samarbete med det spanska utbildningsministeriet.Till konferensen kommer skolor från hela Europa som använder verktyget, och deras erfarenheter och synpunkter kommer att användas till att förbättra verktyget.

Kommissionen tänker också utarbeta stödmaterial för skolorna för att hjälpa dem att öka användningen av digital teknik efter att de har fyllt i Selfiebedömningen.Kommissionen undersöker också möjliga synergier med existerande nätverk för lärare och skolor, särskilt eTwinning, en nätplattform som stöds av Erasmus+-programmet och som har blivit världens största nätverk för lärare.

Bakgrund

Verktyget lanseras i dag i ett gymnasium i Warszawa, där kommissionär Tibor Navracsics även deltar i eTwinnings årliga konferens. Kommissionären och den polska utbildningsministern Anna Zalewska besöker skolan för att träffa elever och lärare och se hur skolan använder teknik i undervisningen.

Vid utvecklandet av Selfie har kommissionen samarbetat med utbildningsministerier och experter på digital utbildning i hela Europa. Bland samarbetspartnerna finns Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen, Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) och Unescos institut för informationsteknik och utbildning.

En preliminär version av verktyget testades i 650 skolor i 14 länder i fjol. Detta pilotprojekt gav upphov till 67 000 kommentarer om hur verktyget kunde förenklas och förbättras, och kommentarerna har arbetats in i den version som lanseras nu.

Läs mer

Selfies webbplats, med videolänk

Selfie – faktablad

Selfie på Twitter: #SELFIE_EU 

IP/18/6178

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar