Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissiolta uusi väline digitaalisen opetuksen ja oppimisen tukemiseen kouluissa

Bryssel 25. lokakuuta 2018

Komissiolta uusi väline digitaalisen opetuksen ja oppimisen tukemiseen kouluissa

Euroopan komissio on tänään esitellyt uuden välineen, jolla autetaan EU:n sekä Venäjän, Georgian ja Serbian kaikkia kouluja arvioimaan, miten ne käyttävät digitaaliteknologiaa opetuksessa ja oppimisessa. EU:ssa 76,7 miljoonalle opiskelijalle ja opettajalle 250 000 koulussa tarjotaan mahdollisuus ottaa käyttöön SELFIE-itsearviointiväline (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies). Väline on käytettävissä 24 EU-kielellä, ja kieliversioiden määrä lisääntyy. Kaikki asiasta kiinnostuneet koulut (ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulut sekä ammattikoulut) voivat kirjautua SELFIE-alustalle ja tehdä itsearvioinnin koulustaan. Komission tavoitteena on, että väline saavuttaa vuoden 2019 loppuun mennessä miljoona opiskelijaa, opettajaa ja koulunjohtajaa.

Koulutus-, kulttuuri-, nuoriso- ja urheiluasioista vastaava komissaari Tibor Navracsics totesi Klementynyna Hoffmanowassa, Varsovassa sijaitsevassa keskiasteen oppilaitoksessa järjestetyssä SELFIE:n lanseeraustapahtumassa, että koulut voivat tämän välineen avulla ottaa opetus- ja oppimistekniikkoja käyttöön järkevästi ja kattavasti. ”SELFIE kokoaa yhteen koulujen johtajien, opettajien ja opiskelijoiden näkemykset, ja sillä voi olla merkittävä rooli pyrittäessä siirtämään koulutus Euroopassa digitaaliaikakaudelle. Olen vakuuttunut siitä, että SELFIE vahvistaa eurooppalaisten digitaitoja. Tämä on keskeistä, jos haluamme antaa kaikille mahdollisuuden hyödyntää globalisoitunutta osaamistaloutta.Lisäksi se on välttämätöntä sellaisten yhteiskuntien rakentamiseksi, joissa ihmiset ovat uusien teknologioiden luottavaisia ja kriittisiä käyttäjiä eivätkä vain passiivisia kuluttajia”,Navracsics sanoi.

SELFIE on yksi niistä 11 aloitteesta, jotka sisältyvät komission tämän vuoden tammikuussa esittämään digitaalista koulutusta koskevaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelman tavoitteena on edistää digitaitoja Euroopassa ja tukea digitaaliteknologian innovatiivista käyttöä opetuksessa ja oppimisessa.

Miten SELFIE toimii?

Kun koulu päättää käyttää SELFIE-itsearviointivälinettä, oppilaat, koulunjohtajat ja opettajat ottavat kantaa lyhyisiin väittämiin, joilla arvioidaan, käytetäänkö teknologiaa opetuksessa ja oppimisessa. Väline on modulaarinen, ja koulut voivat valita vaihtoehtoisista väittämistä ja lisätä enintään kahdeksan räätälöityä aihetta omien tarpeidensa ja painopisteidensä mukaan. Kysymyksiin vastaamiseen menee 20–30 minuuttia. Väline tuottaa koululle räätälöidyn raportin tuloksineen. SELFIE-raporttia voidaan tämän jälkeen hyödyntää kouluyhteisössä määritettäessä, miten digitaaliteknologian käyttöä voitaisiin tehostaa oppimisen parantamiseksi. Tämä voi esimerkiksi tarkoittaa erityiskoulutusta opettajille tai opiskelijoille annettavaa tukea vaikkapa verkkoturvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. SELFIE-vastaukset annetaan nimettöminä eikä henkilötietoja kerätä. Tietoja ei käytetä koulujen tai koulutusjärjestelmien keskinäiseen vertailuun.

Seuraavat vaiheet

SELFIE on jo käytössä Serbian kouluissa. Ensi vuoden alusta sen käyttö voidaan aloittaa kaikissa Länsi-Balkanin maissa. Ensimmäinen SELFIE-konferenssi järjestetään Madridissa 4. ja 5. huhtikuuta 2019 yhdessä Espanjan opetusministeriön kanssa. Tapahtuma tuo yhteen itsearviointivälinettä käyttäviä kouluja kaikkialta Euroopasta, ja tapahtumassa saatavaa palautetta käytetään välineen kehittämiseen.

Komissio laatii kouluille lisäksi oheismateriaalia auttaakseen niitä etenemään digitaaliteknologian käyttöönotossa SELFIE-itsearvioinnin jälkeen. Komissio arvioi myös mahdollisuuksia luoda synergiaa jo olemassa olevien opettajien ja koulujen verkostojen kanssa. Tätä varten tarkastellaan etenkin Erasmus+ -ohjelmasta tuettua eTwinning-verkkoalustaa, joka on kasvanut maailman suurimmaksi opettajien verkostoksi.

Tausta

SELFIE-väline lanseerataan tänään varsovalaisessa keskiasteen oppilaitoksessa, jossa komissaari Navracsics osallistuu myös vuotuiseen eTwinning-konferenssiin. Komissaari Navracsics ja Puolan opetusministeri Anna Zalewska tapaavat koulussa oppilaita ja opettajia ja perehtyvät siihen, miten teknologiaa tässä koulussa käytetään oppimiseen.

Komissio on kehittänyt SELFIE-työkalun yhdessä opetusministeriöiden ja eri puolilta Eurooppaa tulevien digiopetuksen asiantuntijoiden kanssa. Kumppaneina olivat mm. Euroopan koulutussäätiö (ETF), Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (CEDEFOP) ja Unescon tietotekniikan ja koulutuksen instituutti (UNESCO IITE).

Työkalun aiempaa versiota testattiin viime vuonna 650 koulussa 14 maassa. Kokeilusta saatiin 67 000 kommenttia siitä, kuinka työkalua voidaan vielä yksinkertaistaa ja parantaa. Tämä palaute otettiin huomioon nyt esiteltävässä versiossa.

Lisätietoja

SELFIE-verkkosivut, sisältää videon

Tietosivu SELFIE-välineestä

SELFIE Twitterissä: #SELFIE_EU 

IP/18/6178

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar