Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa Komisjon võtab kasutusele uue vahendi, et toetada digioskuste õpetamist ja õppimist koolides

Brüssel, 25. oktoober 2018

Euroopa Komisjon võtab kasutusele uue vahendi, et toetada digioskuste õpetamist ja õppimist koolides

Euroopa Komisjon tutvustas täna uut vahendit, mis aitab kõikidel ELi, Venemaa, Gruusia ja Serbia koolidel hinnata, kuidas nad kasutavad õpetamisel ja õppimisel digitehnoloogiat. ELis saavad nüüdsest SELFIEt (Self-reflection on Effective Learning by Fostering Innovation through Educational technologies – eneseanalüüs tulemusliku õppimise kohta, soodustades innovatsiooni haridustehnoloogia kaudu) vabatahtlikkuse alusel kasutada 76,7 miljonit õpilast ja õpetajat 250 000 koolis. See on kättesaadav 24 ELi keeles ning uusi keeleversioone lisandub üha. Huvitatud koolid (põhi-, kesk- ja kutsekoolid) saavad ennast SELFIE platvormis registreerida ning hinnata oma kooli tulemusi. Komisjoni eesmärk on kaasata 2019. aasta lõpuks üks miljon õpilast, õpetajat ja koolijuhti.

SELFIE käikulaskmise ajal Poola pealinnas Varssavis asuvas Klementyna Hoffmanowa IX Keskkoolis sõnas hariduse, kultuuri, noorte ja spordi volinik Tibor Navracsics: „SELFIE aitab meie koolidel kasutada õpetamise ja õppimise tehnoloogiaid sihikindlal ja kõikehõlmaval viisil. Vahend võimaldab koondada koolijuhtide, õpetajate ja õpilaste arvamusi ning aitab seega Euroopa haridusel paremini digiajastusse sobituda. Olen kindel, et SELFIE aitab meil eurooplaste digioskusi parandada. See on oluline, kui soovime, et kõik saaksid kasutada globaliseerunud ja teadmistepõhise majanduse võimalusi. Samuti on see hädavajalik, et kujundada ühiskondi, kus inimesed ei ole mitte uue tehnoloogia passiivsed tarbijad, vaid selle enesekindlad ja kriitilised kasutajad.“

SELFIE kuulub komisjoni poolt käesoleva aasta jaanuaris esitatud digihariduse tegevuskava üheteistkümne algatuse hulka. Tegevuskava eesmärk on parandada Euroopas digioskusi ja toetada digitehnoloogia uuenduslikku kasutamist õpetamisel ja õppimisel.

Kuidas SELFIE töötab

Kui kool otsustab SELFIEt kasutada, võivad õpilased, õpetajad ja koolijuhid rea lühiväidete põhjal anda tagasisidet selle kohta, kas tehnoloogia on õpetamisel ja õppimisel kasutusele võetud. Tegemist on moodulvahendiga ning koolid saavad valida mitme valikulise väite vahel ja lisada kuni kaheksa kohandatud küsimust vastavalt oma vajadustele ja prioriteetidele. Väidetele vastamine võtab aega umbes 20–30 minutit. Seejärel saab kool tulemusi sisaldava tüüparuande. SELFIE kooliaruannet saab kasutada aruteludes kooliperega, et määrata kindlaks viisid, kuidas digitehnoloogiat paremate õpitulemuste saamiseks tõhusamalt kasutada. Üks viis oleks näiteks õpetajate erikoolitus või õpilaste toetamine sellistel teemadel nagu internetiohutus. Kõik SELFIEs antud vastused on anonüümsed ja isikuandmeid ei koguta. Andmeid ei kasutata koolide ega haridussüsteemide pingeritta seadmiseks.

Edasised sammud

Serbia koolidel on SELFIE-le juba juurdepääs olemas, kuid järgmise aasta algusest tehakse vahend kättesaadavaks kõigile Lääne-Balkani riikidele. Esimene SELFIE konverents korraldatakse koostöös Hispaania haridusministeeriumiga Madridis 4.–5. aprillil 2019. Üritusel saavad kokku vahendit kasutavad koolid kogu Euroopast ning nende kogemusi ja tagasisidet kasutatakse selleks, et vahendit edaspidi täiustada.

Komisjon töötab välja ka koolidele mõeldud toetusmaterjalid, millega aidata neil võtta vajalikud meetmed, et digitehnoloogiat pärast SELFIE täitmist rohkem kasutada. Ühtlasi uurib komisjon, milline võiks olla sünergia koolide ja õpetajate olemasolevate võrgustikega, eelkõige Erasmus+-i poolt toetatava veebiplatvormiga eTwinning, millest on kujunenud maailma suurim õpetajate võrgustik.

Taustteave

SELFIE lastakse käiku täna ühes Varssavi keskkoolis. Volinik Navracsics viibib Varssavis ka eTwinningu aastakonverentsil. Volinik Navracsics ja Poola haridusminister Anna Zalewska külastavad kooli ning kohtuvad õpilaste ja õpetajatega, et näha, kuidas kool on sidunud tehnoloogia õpetamisega.

SELFIE väljatöötamisel on komisjon teinud koostööd haridusministeeriumite ja digihariduse valdkonna ekspertide kogukonnaga kõikjalt Euroopast. Partnerorganisatsioonideks on Euroopa Koolitusfond, Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (CEDEFOP) ja UNESCO Hardusvaldkonna Infotehnoloogia Instituut.

SELFIE varasemat versiooni katsetati eelmisel aastal 14 riigi 650 koolis. Selle tulemusena saadi 67 000 märkust selle kohta, kuidas vahendit edaspidi lihtsamaks muuta. Tagasisidet kasutati praegu kasutuselevõetava versiooni arendamisel.

Lisateave

SELFIE veebisait, sealhulgas video

SELFIE teabeleht

SELFIE Twitteris: #SELFIE_EU 

IP/18/6178

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar