Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionen lancerer nyt redskab, der skal støtte digital undervisning og læring i skolerne

Bruxelles, den 25. oktober 2018

Kommissionen lancerer nyt redskab, der skal støtte digital undervisning og læring i skolerne

Europa-Kommissionen afslørede i dag et nyt værktøj, der skal hjælpe alle skoler i EU samt i Rusland, Georgien og Serbien med at vurdere, hvordan digitale teknologier bruges i deres undervisning og læring. I EU vil selvevalueringsværktøjet SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies) blive tilbudt til 76,7 millioner elever og lærere i 250 000 skoler på frivillig basis. Værktøjet lanceres på 24 EU-sprog, og flere sprogversioner er i støbeskeen. Alle interesserede skoler (folkeskoler, gymnasier og erhvervsskoler) kan tilmelde sig på SELFIE-platformen og bruge redskabet til selvrefleksion på deres skole. Kommissionens mål er at nå ud til 1 million elever, lærer og skoleledere ved udgangen af 2019.

Inden lanceringen af SELFIE på gymnasiet IX High School Klementyny Hoffmanowej i Warszawa, Polen, udtalte EU-kommissær for uddannelse, kultur, unge og sport Tibor Navracsics:"SELFIE kan hjælpe skolerne med at integrere teknologier i undervisning og læring på en hensigtsmæssig og omfattende måde. Da værktøjet samler skolelederes, læreres og elevers synspunkter, kan det spille en vigtig rolle i bestræbelserne på at tilpasse undervisning i Europa til den digitale tidsalder. Jeg er sikker på, at SELFIE kan hjælpe os med at styrke europæernes digitale færdigheder. Dette er afgørende, hvis alle skal være i stand til at udnytte mulighederne i de globaliserede, videnbaserede økonomier. Og det er uundværligt for opbyggelsen af samfund, hvor borgerne er selvbevidste og kritiske brugere af nye teknologier snarere end passive forbrugere."

SELFIE er et af de 11 initiativer i handlingsplanen for digital uddannelse, som Kommissionen fremlagde i januar i år. Handlingsplanen har til formål at styrke de digitale færdigheder i Europa og støtte en innovativ anvendelse af digitale teknologier i undervisningen og læringen.

Sådan fungerer SELFIE

Når en skole beslutter sig for at anvende SELFIE, skal elever, skoleledere og lærere tage stilling til en række korte erklæringer for at vurdere, om teknologi anvendes i deres undervisning og læring. Værktøjet er opdelt i moduler, og skolen kan vælge mellem en række valgfrie erklæringer og tilføje op til otte skræddersyede spørgsmål, der passer til deres særlige behov og prioriteter. Det tager mellem 20 og 30 minutter at gennemføre SELFIE. Skolen modtager derefter en skræddersyet rapport med resultaterne. SELFIE-skolerapporten kan derefter anvendes til en dialog i skolemiljøet om, hvilke skridt der skal tages for at forbedre brugen af digital teknologi for at opnå en bedre læring. Dette kan bl.a. omfatte særlige kurser for lærere eller støtte til elever vedrørende emmer som f.eks. onlinesikkerhed. Alle svar i SELFIE er anonyme, og der indhentes ingen personoplysninger. Svarene vil ikke blive brugt til at rangordne skoler eller undervisningssystemer.

De næste skridt

SELFIE er allerede tilgængelig på skoler i Serbien, og fra begyndelsen af næste år vil værktøjet blive stillet til rådighed for alle landene på Vestbalkan. Den første SELFIE-konference vil blive afholdt den 4.-5. april 2019 i Madrid i samarbejde med det spanske undervisningsministerium. Konferencen vil samle alle de skoler i Europa, som bruger SELFIE, og deres erfaringer og feedback vil blive brugt til at videreudvikle værktøjet.

Kommissionen vil også udvikle støttemateriale, der kan hjælpe skolerne med at tage de nødvendige skridt til at forbedre brugen af digitale teknologier efter selvevalueringen med SELFIE. Kommissionen er også ved at undersøge mulige synergier med eksisterende netværk af lærere og skoler, særligt eTwinning, en onlineplatform, som støttes af programmet Erasmus+, og som er blevet til verdens største netværk for lærere.

Baggrund

Lanceringen finder sted i dag på et gymnasium i Warszawa, hvor kommissær Navracsics også deltager i den årlige eTwinning-konference. Kommissær Navracsics og den polske undervisningsminister, Anna Zalewska, besøger gymnasiet for at møde elever og lærere og se, hvordan teknologi integreres i læringen.

Kommissionen har samarbejdet med undervisningsministerier og eksperter i digital uddannelse fra hele Europa for at udvikle SELFIE. Partnerinstitutionerne omfatter Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut, Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (CEDEFOP) og UNESCO's institut for informationsteknologi i undervisningen.

En betaversion af værktøjet blev sidste år testet på 650 skoler i 14 lande. Med pilotprojektet blev der indsamlet 67 000 kommentarer til, hvordan man kunne forenkle og forbedre redskabet – feedback, der er blevet indarbejdet i den version, der lanceres i dag.

Yderligere oplysninger

SELFIE-websted med video

SELFIE-faktablad

SELFIE på Twitter: #SELFIE_EU 

IP/18/6178

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar