Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

EU in Singapur krepita gospodarske in politične vezi

Bruselj, 19. oktobra 2018

Evropska unija in Singapur sta danes podpisala tri sporazume, s katerimi sta medsebojne politične, trgovinske in naložbene odnose povzdignila na novo raven. Skupaj pomenijo pomemben korak k boljši prisotnosti EU v hitro rastoči in pomembni regiji.

Danes so bili podpisani naslednji sporazumi: trgovinski sporazum med EU in Singapurjem, sporazum o zaščiti naložb med EU in Singapurjem ter okvirni sporazum o partnerstvu in sodelovanju.

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je dejal: „Podpis sporazumov med EU in Singapurjem vnovič prinaša pomembno sporočilo enako mislečih partneric, da je treba ščititi in spodbujati mednarodni sistem, ki temelji na pravilih, sodelovanju in multilateralizmu. Trgovinski sporazum bo odprl nove možnosti za evropske proizvajalce, delavce, kmete in potrošnike ter bo nasledil rezultate, ki jih je ta Komisija dosegla skupaj z drugimi podobno mislečimi partnericami po vsem svetu. Ob tem se bo prek političnega dialoga okrepila naša skupna zagnanost za reševanje svetovnih izzivov.“

Visoka predstavnica Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter podpredsednica Evropske komisije Federica Mogherini je dodala: „Evropska unija s Singapurjem ni povezana le zaradi vse tesnejših gospodarskih stikov, temveč tudi kot ključni akter v regiji in zunaj nje. Na podlagi sporazuma o partnerstvu in sodelovanju bomo lahko okrepili skupno delo, ki ga že opravljamo na področjih, ki segajo od boja proti podnebnim spremembam do reševanja vprašanja organiziranega kriminala. Današnji pomembni korak naprej v dvostranskih odnosih bo pozitivno vplival na naše državljane in na regije zunaj naših meja.“ 

Evropska komisarka za trgovino Cecilia Malmström je povedala: „Ti sporazumi s Singapurjem, ki je naša največja trgovinska partnerica v regiji, so nov mejnik za EU. Kot prvi tovrstni sporazumi med EU in članico Zveze držav jugovzhodne Azije bodo odprli številne nove možnosti za naše izvoznike. Ti dogovori podobno kot vsi naši nedavni sporazumi presegajo gospodarske vidike, obenem pa kažejo močno zavezanost k spodbujanju človekovih pravic in pravic delavcev ter k varstvu okolja. V tem težkem obdobju na svetovni ravni potrebujemo močne zaveznike, kot je Singapur, če želimo ohraniti svetovni trgovinski sistem, temelječ na pravilih.“

V okviru Zveze držav jugovzhodne Azije (ASEAN) je Singapur daleč najpomembnejša partnerica EU, saj skupna dvostranska blagovna menjava znaša 53,3 milijarde evrov (leta 2017), trgovina s storitvami pa 44,4 milijarde evrov (leta 2016). Več kot 10 000 podjetij iz EU ima sedež v Singapurju in ga uporabljajo kot izhodišče za poslovanje s celotno pacifiško regijo. Singapur je poleg tega prva destinacija za evropske naložbe v Aziji, pri čemer se naložbe med obema partnericama v zadnjih letih hitro povečujejo – dvostranske naložbe so v letu 2016 tako dosegle 256 milijard evrov.

S trgovinskim sporazumom s Singapurjem se bodo odpravile skoraj vse preostale tarife za nekatere izdelke EU, carinski postopki se bodo poenostavili, vzpostavljeni pa bodo visoki standardi in pravila. Poenostavila se bo trgovina z blagom, kot so elektronika, prehrambeni proizvodi in zdravila, pri čemer se bo spodbujala okoljsko trajnostna rast. Odprl se bo trg za storitve, kot so telekomunikacije, ekološke storitve in inženiring. Sporazum vključuje tudi celovito poglavje o trgovini in trajnostnem razvoju, v katerem so določeni najvišji standardi dela, varnosti, varstva okolja in varstva potrošnikov ter izboljšani skupni ukrepi na področju trajnostnega razvoja in podnebnih sprememb.

Sporazum o zaščiti naložb zajema vse vidike novega pristopa EU k zaščiti naložb in mehanizme za njegovo izvrševanje. Zagotovil bo visoko raven zaščite naložb, hkrati pa bo varoval pravice EU in Singapurja do urejanja in uresničevanja ciljev javne politike, kot so varovanje javnega zdravja, zagotavljanje varnosti in varstvo okolja.

Trgovinski sporazum in sporazum o naložbah sta temeljni kamen prihodnjega medregijskega sporazuma med EU in ASEAN.

Okvirni sporazum o partnerstvu in sodelovanju, ki sta ga podpisala visoka predstavnica in podpredsednica Federica Mogherini ter na drugi strani minister za zunanje zadeve Singapurja Vivian Balakrishnan, bo okrepil politično, gospodarsko in sektorsko sodelovanje EU in Singapurja na številnih področjih, kot so okolje, podnebne spremembe, energija, izobraževanje in kultura, zaposlovanje in socialne zadeve, znanost in tehnologija, promet, boj proti terorizmu in boj proti organiziranemu kriminalu. Poglobil bo njuno sodelovanje pri svetovnih izzivih, pri reševanju katerih imata tako Singapur kot EU vse pomembnejšo vlogo, in jih pomagal obravnavati bolj usklajeno. S sporazumom se ustanavlja Skupni odbor, ki bo pristojen za zagotavljanje ustreznega delovanja in izvajanja sporazuma.

Sporazum o partnerstvu in sodelovanju s Singapurjem je po sporazumih z Indonezijo, Filipini in Vietnamom četrti tovrstni sporazum, podpisan z državo ASEAN. Presegel bo sedanji pravni okvir sporazuma o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in državami članicami ASEAN iz leta 1980.

Nadaljnji koraki

Trgovinski sporazum in sporazum o naložbah bosta v odobritev predložena Evropskemu parlamentu. Trgovinski sporazum bi lahko začel veljati pred koncem sedanjega mandata Evropske komisije leta 2019, sporazum o zaščiti naložb pa bo prav tako predmet ratifikacije na ravni držav članic. Sporazum o partnerstvu in sodelovanju bodo morale pred uradnim začetkom veljavnosti ratificirati države članice EU, nato pa bo moral biti predložen tudi Evropskemu parlamentu. 

Več informacij

Delegacija Evropske unije v Singapurju

Trgovinski sporazum in sporazum o naložbah med EU in Singapurjem

Misija Evropske unije v ASEAN

Informativni pregled odnosov med EU in ASEAN

IP/18/6139

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar