Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

EU en Singapore versterken economische en politieke banden

Brussel, 19 oktober 2018

De Europese Unie en Singapore hebben vandaag drie overeenkomsten ondertekend, die hun politieke, handels- en investeringsbetrekkingen naar een nieuw niveau tillen. Samen vormen zij een belangrijke stap in de richting van een grotere aanwezigheid van de EU in een snelgroeiende, belangrijke regio.

De vandaag ondertekende overeenkomsten zijn de handelsovereenkomst tussen de EU en Singapore, de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en Singapore en de kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking.

Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie: "De ondertekening van de overeenkomsten tussen de EU en Singapore is een andere sterke boodschap van gelijkgestemde partners om een internationaal systeem te verdedigen en te bevorderen dat is gebaseerd op regels, samenwerking en multilateralisme. De handelsovereenkomst zal nieuwe kansen bieden voor Europese producenten, werknemers, landbouwers en consumenten en is een afspiegeling van wat deze Commissie met andere gelijkgestemde partners over de hele wereld heeft bereikt, terwijl onze collectieve vastberadenheid om mondiale uitdagingen aan te pakken door middel van een politieke dialoog zal worden versterkt."

Federica Mogherini, hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid/vicevoorzitter van de Europese Commissie: "De Europese Unie werkt samen met Singapore, niet alleen vanwege onze groeiende economische banden, maar ook als belangrijke speler in de regio en daarbuiten. Deze partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst zal ons in staat stellen het gezamenlijke werk dat we al doen te versterken, van de bestrijding van klimaatverandering tot de strijd tegen georganiseerde criminaliteit. Vandaag hebben wij een grote stap vooruit gezet in onze bilaterale betrekkingen, die een positieve impact zal hebben op onze burgers en op de regio's buiten onze grenzen.

Cecilia Malmström, commissaris voor Handel: "Deze overeenkomsten met Singapore - onze grootste handelspartner in de regio - zijn een andere mijlpaal voor de EU. Als de eerste overeenkomsten van dit type tussen de EU en een lid van de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten, zullen zij onze exporteurs enorme nieuwe mogelijkheden bieden. Deze overeenkomsten gaan, zoals al onze recente overeenkomsten, over meer dan economische aspecten en getuigen van een sterke betrokkenheid bij de bevordering van de mensenrechten en arbeidsrechten en de bescherming van het milieu. In deze moeilijke periode op het wereldtoneel hebben wij sterke bondgenoten zoals Singapore nodig om het op regels gebaseerde mondiale handelssysteem te handhaven."

Binnen de ASEAN is Singapore veruit de grootste handelspartner van de EU, met een totaal bilateraal handelsvolume van 53,3 miljard euro wat goederen betreft (2017) en van 44,4 miljard euro wat diensten betreft (2016). Meer dan 10 000 ondernemingen uit de EU zijn gevestigd in Singapore, van waaruit zij het hele Stille Zuidzeegebied bedienen. Ook wordt vanuit Europa in Azië nergens zo veel geïnvesteerd als in Singapore, waarbij de investeringen over en weer in de afgelopen jaren een sterk stijgende tendens vertonen. In 2016 bedroeg de bilaterale investeringsstand 256 miljard euro.

De handelsovereenkomst met Singapore zal bijna alle nog bestaande tarieven voor bepaalde EU-producten afschaffen, de douaneprocedures vereenvoudigen en strenge normen en regels invoeren. Zij vereenvoudigt de handel in goederen zoals elektronica, voedingsmiddelen en farmaceutische producten en stimuleert de groene groei. De markt voor diensten zoals telecommunicatie, milieudiensten en engineering wordt opengesteld. De handelsovereenkomst bevat ook een uitgebreid hoofdstuk over handel en duurzame ontwikkeling, waarin de strengste normen op het gebied van werk, veiligheid en milieu- en consumentenbescherming zijn opgenomen en de gezamenlijke acties op het gebied van duurzame ontwikkeling en klimaatverandering worden versterkt.

De investeringsbeschermingsovereenkomst bevat alle aspecten van de nieuwe aanpak van de EU inzake investeringsbescherming en haar handhavingsmechanismen. Zij zal zorgen voor een hoog niveau van investeringsbescherming, met behoud van het recht van de EU respectievelijk Singapore om te reguleren en doelstellingen van overheidsbeleid zoals de bescherming van de volksgezondheid, de veiligheid en het milieu na te streven.

Met de handels- en investeringsovereenkomsten is de eerste steen gelegd voor een toekomstige interregionale overeenkomst tussen de EU en de ASEAN.

De kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking, die is ondertekend door de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Federica Mogherini en haar tegenhanger, de minister van Buitenlandse Zaken van Singapore, Vivian Balakrishnan, zal de EU en Singapore in staat stellen de politieke, economische en sectorale samenwerking op een groot aantal gebieden te versterken, waaronder milieu, klimaatverandering, energie, onderwijs en cultuur, werkgelegenheid en sociale zaken, wetenschap en technologie, vervoer, terrorismebestrijding en de bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Zij zal de samenwerking inzake mondiale uitdagingen, waarbij zowel Singapore als de EU een steeds belangrijkere rol speelt, versterken en zal ertoe bijdragen dat deze op een meer samenhangende wijze worden aangepakt. Bij de overeenkomst wordt een gemengd comité opgericht, dat toeziet op de correcte werking en tenuitvoerlegging van de overeenkomst.

De partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst met Singapore is de vierde overeenkomst van dit type met een ASEAN-land, na de overeenkomsten met Indonesië, de Filipijnen en Vietnam. Zij vervangt het huidige rechtskader van de samenwerkingsovereenkomst van 1980 tussen de Europese Economische Gemeenschap en de lidstaten van de ASEAN.

Volgende stappen

De handels- en investeringsovereenkomsten zullen ter goedkeuring aan het Europees Parlement worden toegezonden. De handelsovereenkomst zou dan in werking kunnen treden vóór het einde van het huidige mandaat van de Europese Commissie in 2019, terwijl voor de investeringsbeschermingsovereenkomst ook de ratificatieprocedures op lidstaatniveau moeten worden doorlopen. De partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst moet door de EU-lidstaten worden geratificeerd en aan het Europees Parlement worden voorgelegd voordat zij formeel in werking treedt. 

Meer informatie

Delegatie van de Europese Unie in Singapore

De handels- en investeringsovereenkomsten tussen de EU en Singapore

Missie van de Europese Unie bij de ASEAN

Factsheet over de betrekkingen tussen de EU en de ASEAN

IP/18/6139

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar