Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

ES un Singapūra veido ciešākas ekonomiskās un politiskās saites

Briselē, 2018. gada 19. oktobrī

Eiropas Savienība un Singapūra šodien ir parakstījušas trīs nolīgumus, paceļot to politiskās, tirdzniecības un ieguldījumu attiecības jaunā līmenī. Kopā šie nolīgumi ir svarīgs solis, lai palielinātu ES klātbūtni strauji augošā svarīgā reģionā.

Šodien parakstītie nolīgumi ir: ES un Singapūras tirdzniecības nolīgums, ES un Singapūras ieguldījumu aizsardzības nolīgums un Partnerības un sadarbības pamatnolīgums.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers teica: "ES un Singapūras nolīgumu parakstīšana ir vēl viens svarīgs līdzīgi domājošu partneru vēstījums par tādas starptautiskas sistēmas aizsargāšanu un veicināšanu, kuras pamatā ir noteikumi, sadarbība un daudzpusējas attiecības. Tirdzniecības nolīgums pavērs jaunas iespējas Eiropas ražotājiem, darba ņēmējiem, lauksaimniekiem un patērētājiem, atspoguļojot to, ko šī Komisija ir panākusi kopā ar citiem līdzīgi domājošiem partneriem visā pasaulē, savukārt mūsu kolektīvā apņemšanās risināt globālas problēmas tiks pastiprināta politiskā dialoga ceļā.”

ES Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Federika Mogerīni sacīja: "Eiropas Savienības sadarbojas ar Singapūru ne tikai mūsu arvien stiprāko ekonomisko attiecību dēļ, bet arī tādēļ, ka Singapūra ir viens no galvenajiem dalībniekiem šajā reģionā un ārpus tā. Šis partnerības un sadarbības nolīgums ļaus mums stiprināt kopīgo darbu, ko mēs jau darām, sākot no cīņas pret klimata pārmaiņām un beidzot ar cīņu pret organizēto noziedzību. Šodien spertais būtiskais solis mūsu divpusējās attiecībās pozitīvi ietekmēs mūsu iedzīvotājus un reģionus ārpus mūsu robežām.

Tirdzniecības komisāre Sesīlija Malmstrēma sacīja: “Šie nolīgumi ar Singapūru – mūsu lielāko tirdzniecības partneri reģionā – ir vēl viens būtisks sasniegums Eiropas Savienībai. Tie ir pirmie šāda veida nolīgumi starp ES un Dienvidaustrumāzijas valstu asociācijas dalībvalsti, un tādēļ tie pavērs plašas jaunas iespējas mūsu eksportētājiem. Šie darījumi, tāpat kā visi mūsu nesenie darījumi, neaprobežojas tikai ar ekonomiskiem apsvērumiem un uzskatāmi parāda stingru apņemšanos veicināt cilvēktiesības un darba tiesības un aizsargāt vidi. Šajā pasaules kontekstā sarežģītajā periodā mums ir vajadzīgi tādi spēcīgi sabiedrotie kā Singapūra, lai atbalstītu uz noteikumiem balstītu globālo tirdzniecības sistēmu."

Starp ASEAN bloka valstīm Singapūra ir pārliecinoši lielākā ES partnere – kopējais divpusējās preču tirdzniecības apjoms sasniedz 53,3 miljardus eiro (2017. gadā), bet pakalpojumu tirdzniecības apjoms sasniedz 44,4 miljardus eiro (2016. gadā). Vairāk nekā 10 000 ES uzņēmumu veic uzņēmējdarbību Singapūrā un izmanto to par platformu darbībai visā Klusā okeāna reģionā. Singapūra ir arī nozīmīgākā vieta Eiropas ieguldījumiem Āzijā, un ieguldījumi starp abām pusēm pēdējo gadu laikā ir strauji pieauguši. Divpusējie uzkrātie ieguldījumi 2016. gadā sasniedza 256 miljardus eiro.

Tirdzniecības nolīgums ar Singapūru likvidēs gandrīz visus atlikušos tarifus dažiem ES produktiem, vienkāršos muitas procedūras un noteiks augstus standartus un noteikumus. Tas vienkāršo tirdzniecību ar tādām precēm kā elektronika, pārtikas produkti un zāles, vienlaikus veicinot zaļo izaugsmi. Tas paver piekļuvi tirgum tādiem pakalpojumiem kā telekomunikācijas, vides pakalpojumi un inženierzinātnes. Tajā iekļauta arī visaptveroša nodaļa par tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību, nosakot visaugstākos darba, drošības, vides un patērētāju aizsardzības standartus, kā arī stiprinot kopīgas darbības ilgtspējīgas attīstības un klimata pārmaiņu jomā.

Ieguldījumu aizsardzības nolīgumā ir ietverti visi ES jaunās pieejas attiecībā uz ieguldījumu aizsardzību un tās izpildes mehānismu aspekti. Tas nodrošinās ieguldījumu augsta līmeņa aizsardzību, vienlaikus aizsargājot ES un Singapūras tiesības reglamentēt un sasniegt sabiedriskās politikas mērķus, piemēram, attiecībā uz sabiedrības veselības aizsardzību, drošību un vidi.

Tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumi ir pirmais solis ceļā uz nākamo ES un ASEAN nolīgumu starp reģioniem.

Partnerības un sadarbības pamatnolīgums, ko parakstīja Augstā pārstāve un priekšsēdētāja vietniece Federika Mogerīni un viņas kolēģis – Singapūras ārlietu ministrs Vivians Balakrišnans, ļaus ES un Singapūrai stiprināt politisko, ekonomisko un nozaru sadarbību dažādās jomās, tostarp vides, klimata pārmaiņu, enerģētikas, izglītības un kultūras, nodarbinātības un sociālo lietu, zinātnes un tehnoloģiju, transporta, terorisma apkarošanas un organizētās noziedzības apkarošanas jomā. Tas uzlabos sadarbību globālo problēmu risināšanā, kur gan Singapūrai, gan ES ir arvien lielāka nozīme, un palīdzēs tās risināt saskaņotākā veidā. Ar nolīgumu tiek izveidota Apvienotā komiteja, kura sekmēs nolīguma pareizu darbību un īstenošanu.

Partnerības un sadarbības nolīgums ar Singapūru ir ceturtais šāda veida nolīgums, kas parakstīts ar kādu no ASEAN valstīm; iepriekš parakstīti nolīgumi ar Indonēziju, Filipīnām un Vjetnamu. Tas aizstās pašreizējo tiesisko regulējumu, kas noteikts 1980. gada Sadarbības nolīgumā starp Eiropas Ekonomikas Kopienu un ASEAN dalībvalstīm.

Turpmākie pasākumi

Tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumus nosūtīs Eiropas Parlamentam apstiprināšanai. Tirdzniecības nolīgums varētu stāties spēkā pirms Eiropas Komisijas pašreizējo pilnvaru beigām 2019. gadā, bet attiecībā uz ieguldījumu aizsardzības nolīgumu būs vajadzīgas ratifikācijas procedūras dalībvalstu līmenī. Pirms partnerības un sadarbības nolīguma oficiālas stāšanās spēkā tas būs jāratificē ES dalībvalstīm un jāiesniedz Eiropas Parlamentam. 

Papildinformācija

Eiropas Savienības delegācija Singapūrā

ES un Singapūras tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumi

Eiropas Savienības misija ASEAN

Faktu lapa par ES un ASEAN attiecībām

IP/18/6139

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar