Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

ES ir Singapūras stiprina ekonominius ir politinius ryšius

Briuselis, 2018 m. spalio 19 d.

Šiandien Europos Sąjunga ir Singapūras pasirašė tris susitarimus, kuriais iš esmės sustiprinami jų politiniai, prekybos ir investiciniai santykiai. Visi šie susitarimai – reikšmingas žingsnis į priekį siekiant didinti ES dalyvavimą sparčiai augančiame, svarbiame regione.

Šiandien pasirašyti šie susitarimai: ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimas, ES ir Singapūro investicijų apsaugos susitarimas ir pagrindų susitarimas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo.

Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris sakė: „Pasirašydami ES ir Singapūro susitarimus mes, bendraminčiai partneriai, dar kartą tvirtai įsipareigojame ginti ir skatinti taisyklėmis, bendradarbiavimu ir daugiašališkumu grindžiamą tarptautinę sistemą. Prekybos susitarimu bus atvertos naujos galimybės Europos gamintojams, darbuotojams, ūkininkams ir vartotojams, pakartojant tai, ką ši Komisija pasiekė bendradarbiaudama su kitais bendraminčiais partneriais visame pasaulyje, o politinio dialogo formalizavimas padės sustiprinti mūsų bendrą pasiryžimą spręsti pasaulines problemas.“

Vyriausioji ES įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Federica Mogherini sakė: „Europos Sąjunga yra Singapūro partnerė ne tik plėtojant ekonominius ryšius, bet ir stiprinant įtaką visame regione ir už jo ribų. Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas mums padės suaktyvinti jau dabar vykdomą bendrą veiklą, nuo kovos su klimato kaita iki kovos su organizuotu nusikalstamumu. Šiandien žengtas reikšmingas žingsnis mūsų dvišalių santykių srityje teigiamai paveiks mūsų piliečius ir regionus, esančius už mūsų sienos ribų.“ 

Už prekybą atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström sakė: „Šie susitarimai su Singapūru – didžiausiu mūsų prekybos partneriu regione – yra dar vienas svarbus ES veiklos etapas. Tai pirmieji tokio pobūdžio ES susitarimai su Pietryčių Azijos valstybių asociacijos valstybe nare ir dėl to jie atvers mūsų eksportuotojams nepaprastai daug naujų galimybių. Šiuose susitarimuose, kaip ir visuose mūsų pastaruoju metu sudarytuose susitarimuose, neapsiribojama tik ekonominiais sumetimais, siekiama aktyviai kovoti už žmogaus ir darbuotojų teisių skatinimą ir aplinkos apsaugą. Šiuo visame pasaulyje sudėtingu laikotarpiu mums reikia tvirtų sąjungininkų, tokių kaip Singapūras, kad padėtų išlaikyti taisyklėmis grindžiamą pasaulinės prekybos sistemą.“

Singapūras yra didžiausias ES partneris tarp visų ASEAN sudarančių valstybių; bendra dvišalė ES ir Singapūro prekyba prekėmis sudaro 53,3 mlrd. EUR (2017 m.), prekyba paslaugomis – 44,4 mlrd. EUR (2016 m.). Singapūre įsteigta daugiau kaip 10 000 ES įmonių, kurios ten veikia kaip viso Ramiojo vandenyno regiono centrai. Singapūras yra didžiausių Europos investicijų į Aziją vieta, o pastaraisiais metais tarpusavio investicijos sparčiai augo. 2016 m. dvišalės sukauptosios investicijos sudarė 256 mlrd. EUR.

Prekybos susitarimu su Singapūru panaikinami beveik visi likę tarifai tam tikriems ES produktams, supaprastinamos muitinės procedūros ir nustatomi aukšti standartai bei griežtos taisyklės. Juo supaprastinama prekyba tokiomis prekėmis, kaip elektronikos gaminiai, maisto produktai ir vaistai, ir kartu skatinamas ekologiškai tvarus ekonomikos augimas. Juo atveriamos telekomunikacijų, aplinkosaugos paslaugų ir inžinerijos paslaugų rinkos. Į jį įtrauktas išsamus prekybos ir darnaus vystymosi skyrius, kuriame nustatyti aukščiausi darbo, saugos, aplinkos apsaugos ir vartotojų saugos standartai, be to, sustiprinti bendri veiksmai tvaraus vystymosi ir klimato kaitos srityse.

Į investicijų apsaugos susitarimą įtraukti visi ES naujo požiūrio į investicijų apsaugą aspektai ir jo vykdymo užtikrinimo tvarka. Juo bus užtikrinamas aukštas investicijų apsaugos lygis, kartu bus išsaugotos ES ir Singapūro teisės reglamentuoti ir siekti viešosios politikos tikslų, kaip antai visuomenės sveikatos apsaugos, saugos ir aplinkos apsaugos.

Prekybos ir investicijų susitarimai yra pirmas žingsnis siekiant būsimo ES ir ASEAN regionų susitarimo.

Pagrindų susitarimu dėl partnerystės ir bendradarbiavimo, kurį pasirašė vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja Federica Mogherini ir Singapūro užsienio reikalų ministras Vivianas Balakirshanas, ES ir Singapūrui sudaromos sąlygos stiprinti politinį, ekonominį ir sektorinį bendradarbiavimą pačiose įvairiausiose srityse, įskaitant aplinką, klimato kaitą, energetiką, švietimą ir kultūrą, užimtumą ir socialinius reikalus, mokslą ir technologijas, transportą, kovą su terorizmu ir kovą su organizuotu nusikalstamumu. Juo bus stiprinamas bendradarbiavimas ir didinamas nuoseklumas sprendžiant pasaulines problemas, nes šiame procese Singapūrui ir ES tenka vis svarbesnis vaidmuo. Susitarimo tinkamam veikimui ir įgyvendinimui palengvinti įsteigiamas Jungtinis komitetas.

Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas su Singapūru yra ketvirtasis toks susitarimas su ASEAN šalimi po susitarimų su Indonezija, Filipinais ir Vietnamu. Jis pakeis dabartinę 1980 m. Europos ekonominės bendrijos ir ASEAN valstybių narių bendradarbiavimo susitarimu nustatytą teisinę sistemą.

Tolesni veiksmai

Prekybos ir investicijų susitarimai bus išsiųsti į Europos Parlamentą, prašant pritarimo. Po to prekybos susitarimas galėtų įsigalioti iki dabartinės Europos Komisijos kadencijos pabaigos 2019 m., o investicijų apsaugos susitarimui dar bus taikoma ratifikavimo procedūra valstybių narių lygmeniu. Kad Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas oficialiai įsigaliotų, jį turės ratifikuoti ES valstybės narės ir jis bus pateiktas Europos Parlamentui. 

Daugiau informacijos

Europos Sąjungos delegacija Singapūre

ES ir Singapūro prekybos ir investicijų susitarimai

Europos Sąjungos misija ASEAN šalyse

ES ir ASEAN santykių informacinė suvestinė

IP/18/6139

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar