Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU ja Singapore syventävät taloudellisia ja poliittisia suhteitaan

Bryssel 19. lokakuuta 2018

Euroopan unioni ja Singapore ovat tänään allekirjoittaneet kolme sopimusta, joilla niiden suhteet politiikan, kaupan ja sijoitusten alalla nousevat uudelle tasolle. Sopimukset ovat tärkeä etappi EU pyrkimyksissä lisätä läsnäoloaan nopeasti kasvavalla ja merkittävällä alueella.

EU:n ja Singaporen välillä on tänään allekirjoitettu kauppasopimus, sijoitussuojasopimus sekä kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus.

Euroopan komissio puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin mukaan sopimusten allekirjoittaminen Singaporen kanssa on samanmielisten kumppaneiden vahva signaali siitä, että ne puolustavat ja edistävät kansainvälistä järjestelmää, joka perustuu sääntöihin, yhteistyöhön ja monenvälisyyteen. ”Kauppasopimus tarjoaa uusia mahdollisuuksia Euroopan tuottajille, työntekijöille, viljelijöille ja kuluttajille samaan tapaan kuin nykyisen komission aiemmin tekemät sopimukset toisten samanmielisten kumppaneiden kanssa. Poliittinen vuoropuhelu lujittaa puolestaan kollektiivista päättäväisyyttämme löytää ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin”, Juncker lisäsi.

Ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan, Euroopan komission varapuheenjohtajan Federica Mogherinin mukaan EU tekee Singaporen kanssa yhteistyötä alueiden talouksien lisääntyvien kytkösten takia mutta myös siksi, että Singapore on keskeinen toimija alueella ja laajemminkin. Kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen avulla voidaan lujittaa jo aloitettua yhteistyötä muun muassa ilmastonmuutoksen ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi. ”Sopimukset ovat merkittävä edistysaskel kahdenvälisissä suhteissamme, ja niiden myönteinen vaikutus ulottuu alueitamme ja niiden kansalaisia pidemmälle”, Mogherini totesi. 

Kauppakomissaari Cecilia Malmströmin mukaan Singapore on EU:n suurin kauppakumppani alueella. EU:lle sopimukset merkitsevät uutta edistysaskelta, ja ne ovat laatuaan ensimmäiset Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) jäsenmaan kanssa. Niiden myötä EU:n viejille tarjoutuu valtavia mahdollisuuksia. ”Kaikkien EU:n viime aikoina tekemien sopimusten tapaan nämäkään sopimukset eivät rajoitu taloudellisiin näkökohtiin vaan ilmentävät vahvaa sitoutumista ihmisoikeuksien ja työntekijöiden perusoikeuksien edistämiseen ja ympäristön suojelemiseen. Maailmanpoliittisesti haastavina aikoina tarvitsemme Singaporen kaltaisia vahvoja liittolaisia voidaksemme puolustaa sääntöihin perustuvaa globaalia kaupankäyntijärjestelmää”, Malmström toteaa.

ASEAN-maista Singapore on EU:n ylivoimaisesti tärkein kumppani. Kahdenvälisen tavarakaupan kokonaisarvo on 53,3 miljardia euroa (2017) ja palvelukaupan kokonaisarvo 44,4 miljardia euroa (2016). Yli 10 000 eurooppalaista yritystä on sijoittautunut Singaporeen ja palvelee sieltä käsin koko Tyynenmeren aluetta. Singapore on myös eurooppalaisten tärkein sijoituskohde Aasiassa. Kahdenväliset sijoitukset ovat kasvaneet nopeasti viime vuosina: niiden arvo nousi 256 miljardiin euroon vuonna 2016.

Kauppasopimus Singaporen kanssa poistaa lähes kaikki jäljellä olevat tullit tietyiltä EU:n tuotteilta. Lisäksi sillä yksinkertaistetaan tullimenettelyjä ja otetaan käyttöön tiukat normit ja säännöt. Sopimus tekee esimerkiksi elektroniikan, elintarvikkeiden ja lääkkeiden kaupasta yksinkertaisempaa ja stimuloi vihreää kasvua. Se avaa markkinoita televiestintä-, ympäristö- ja insinööripalvelujen aloilla. Lisäksi siihen sisältyy kauppaa ja kestävää kehitystä kattavasti käsittelevä luku. Kyseisessä luvussa vahvistetaan tiukat normit työelämän, turvallisuuden sekä ympäristön ja kuluttajien suojelun osalta ja tehostetaan yhteisiä toimia kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen alalla.

Sijoitussuojasopimus kattaa kaikki sijoitussuojaa koskevan EU:n uuden lähestymistavan osatekijät ja sen täytäntöönpanomekanismit. Sopimuksella varmistetaan sijoitusten korkeatasoinen suoja ja turvataan EU:n ja Singaporen oikeus harjoittaa sääntelyä ja pyrkiä saavuttamaan julkisen politiikan tavoitteet, joita ovat muun muassa kansanterveyden suojelu, turvallisuus ja ympäristönsuojelu.

Kauppa- ja sijoitussopimukset ovat ensimmäinen etappi prosessissa, jonka tavoitteena on EU:n ja ASEANin alueidenvälinen sopimus.

Korkean edustajan, Euroopan komission varapuheenjohtaja Federica Mogherinin ja Singaporen ulkoministerin Vivian Balakrishnanin allekirjoittaman kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen avulla sopimuspuolet voivat lisätä poliittista, taloudellista ja alakohtaista yhteistyötä monilla eri aloilla, mukaan lukien ympäristö, ilmastonmuutos, energia, koulutus ja kulttuuri, työllisyys- ja sosiaaliasiat, tiede ja tekniikka, liikenne sekä terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunta. Puitesopimus tehostaa ja yhtenäistää maailmanlaajuisten haasteiden ratkomiseksi tehtävää yhteistyötä, jossa sekä Singaporella että EU:lla on entistä tärkeämpi rooli. Sopimuksella perustetaan sekakomitea, jonka tehtävänä on varmistaa sopimuksen moitteeton toiminta ja täytäntöönpano.

ASEAN-maista EU:lla on ennestään kumppanuus- ja yhteistyösopimus Indonesian, Filippiinien ja Vietnamin kanssa. Se syrjäyttää voimassa olevan oikeudellisen kehyksen eli Euroopan talousyhteisön ja ASEAN-maiden välillä vuonna 1980 tehdyn yhteistyösopimuksen.

Seuraavaksi

Kauppa- ja sijoitussopimukset toimitetaan Euroopan parlamentille sen hyväksyntää varten. Kauppasopimus voidaan saattaa voimaan ennen nykyisen komission toimikauden päättymistä vuonna 2019, kun taas sijoitussuojasopimuksen on lisäksi läpäistävä ratifiointimenettelyt jäsenvaltioissa. Kumppanuus- ja yhteistyösopimus on puolestaan ratifioitava jäsenvaltioissa ja toimitettava Euroopan parlamentille ennen kuin se voi tulla muodollisesti voimaan. 

Lisätietoja

Euroopan unionin Singaporen-edustusto

EU:n ja Singaporen kauppa- ja sijoitussuojasopimukset

Euroopan unionin ASEANin-edustusto

Tietokooste EU:n ja ASEANin suhteista

IP/18/6139

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar