Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

EU a Singapur prohlubují hospodářské a politické vztahy

Brusel 19. října 2018

Evropská unie a Singapur dnes podepsaly tři dohody, které výrazně prohloubí jejich politické, obchodní a investiční vztahy a společně představují důležitý krok k posílení přítomnosti EU v rychle rostoucím, významném regionu.

Dnes byla podepsána dohoda o obchodu mezi EU a Singapurem, dohoda o ochraně investic mezi EU a Singapurem a také rámcová dohoda o partnerství a spolupráci.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker uvedl: „Podpisem dohod mezi EU a Singapurem vysílají naši podobně smýšlející partneři další silný signál na obranu a podporu mezinárodního systému, který je založen na pravidlech, spolupráci a multilateralismu. Dohoda o obchodu otevře nové příležitosti výrobcům, pracovníkům, zemědělcům a spotřebitelům v Evropě a je odrazem toho, čeho tato Komise dosáhla na celém světě ve spolupráci s partnery sdílejícími stejnou vizi. Ve společném odhodlání řešit globální výzvy nám přitom pomůže politický dialog.“

Federica Mogheriniová, vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Evropské komise, dodala: „Evropská unie navazuje partnerství se Singapurem nejen kvůli našim rozvíjejícím se hospodářským vztahům, ale i kvůli klíčovému významu Singapuru v tomto regionu i mimo něj. Dohoda o partnerství a spolupráci umožní zintenzivnit již probíhající spolupráci, která sahá od zmírňování klimatických změn až po boj s organizovaným zločinem. Dnešní významný krok ve vzájemných vztazích bude mít přínos pro život našich občanů i pro regiony za našimi hranicemi. 

Komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová doplnila: „Zmíněné dohody se Singapurem, naším největším obchodním partnerem v regionu, jsou dalším milníkem pro EU. Jde o první dohody tohoto druhu mezi Unií a členem Sdružení národů jihovýchodní Asie, jež otevřou našim vývozcům ohromné nové příležitosti. Jako všechny nejnovější dohody, které jsme sjednali, sahají i tyto nad rámec čistě ekonomických aspektů a potvrzují pevné odhodlání propagovat lidská a pracovní práva a chránit životní prostředí. Světová scéna prochází obtížným obdobím, a k udržení globálního obchodního systému založeného na pravidlech proto potřebujeme silné spojence, jako je právě Singapur.“

V rámci sdružení zemí ASEAN je Singapur zdaleka největším partnerem EU – celkový vzájemný obchod se zbožím dosáhl 53,3 miliardy eur (rok 2017) a obchod se službami 44,4 miliardy eur (rok 2016). V Singapuru se usadilo více než 10 000 společností z EU, které využívají tuto zemi jako základnu pro obchodování s celým tichomořským regionem. Singapur je také největším příjemcem evropských investic, jež směřují do Asie, přičemž v posledních letech vykazují vzájemné investice rychlý nárůst: jen v roce 2016 dosáhl jejich objem 256 miliard eur.

Obchodní dohoda se Singapurem odstraní téměř všechna zbývající cla na některé produkty z EU, zjednoduší celní režim a nastaví přísné normy a pravidla. Usnadní též obchod se zbožím, jako je elektronika, potravinářské výrobky a léčiva, a podpoří zelený růst. Dále otevře trh se službami, například v oblasti telekomunikací, environmentálních služeb a inženýrství. Zahrnuje rovněž rozsáhlou kapitolu zaměřenou na obchod a udržitelný rozvoj, která stanoví nejpřísnější normy pracovního práva, bezpečnosti či ochrany životního prostředí a spotřebitelů, přičemž podnítí společné akce na podporu udržitelného rozvoje a boje proti změně klimatu.

Dohoda o ochraně investic obsahuje všechny aspekty nového přístupu EU k ochraně investic a mechanismy jeho prosazování. Zajistí vysokou úroveň ochrany investic a současně zachová právo EU a Singapuru na regulaci a sledování cílů veřejné politiky, jako je ochrana veřejného zdraví, bezpečnosti a životního prostředí.

Obchodní a investiční dohody představují první stavební kámen budoucí meziregionální dohody mezi Evropskou unií a sdružením ASEAN.

Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci, kterou podepsala vysoká představitelka a místopředsedkyně Komise Federica Mogheriniová a její protějšek, ministr zahraničních věcí Singapuru Vivian Balakrishnan, přispěje k rozvoji politické, hospodářské a odvětvové spolupráce mezi EU a Singapurem v četných oblastech, jako je životní prostředí, změna klimatu, energetika, vzdělávání a kultura, zaměstnanost a sociální věci, věda a technika, doprava, boj proti terorismu a boj proti organizované trestné činnosti. Podpoří spolupráci na poli globálních úkolů, kde Singapur a EU hrají stále významnější úlohu, a napomůže jejich komplexnějšímu řešení. Dohodou se zřizuje Smíšený výbor, který má zajistit její řádné fungování a provádění.

Dohoda o partnerství a spolupráci se Singapurem je čtvrtou dohodou tohoto typu podepsanou se zeměmi ASEAN, a to po dohodě s Indonésií, Filipínami a Vietnamem. Nahradí stávající právní rámec dohody o spolupráci z roku 1980 uzavřené mezi Evropským hospodářským společenstvím a členskými zeměmi ASEAN.

Další kroky

Dohoda o obchodu a dohoda o investicích budou zaslány Evropskému parlamentu ke schválení. Dohoda o obchodu by pak mohla vstoupit v platnost ještě před tím, než v roce 2019 skončí mandát nynější Evropské komise, ale dohodu o ochraně investic musí navíc ratifikovat členské státy. Pokud jde o dohodu o partnerství a spolupráci, před oficiálním vstupem v platnost musí být ratifikována členskými státy EU a schválena Evropským parlamentem. 

Další informace

Delegace Evropské unie v Singapuru

Dohoda o obchodu a dohoda o investicích mezi EU a Singapurem

Mise Evropské unie při ASEAN

Informace o vztazích EU a ASEAN

IP/18/6139

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar