Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Den digitala inre marknaden: en katalog över europeisk film ska underlätta åtkomsten via internet

Lyon den 18 oktober 2018

Vid den internationella mässan för klassisk film i Lyon kommer Mariya Gabriel, kommissionär med ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället, idag att presentera en prototyp för en europeisk filmkatalog. Detta är ett flaggskeppsinitiativ inom ramen för strategin Digital4Culture, i samband med Europaåret för kulturarv 2018.

Den nya filmkatalogen lanseras med hjälp av Europeiska audiovisuella observationsorganet och kommer att göra det möjligt för branschfolk, myndigheter och privatpersoner att få information om europeiska filmer och att få veta om de finns i beställvideotjänster, i alla EU-länder.

– Det är vårt ansvar att se till att europeiska produktioner får den publik de förtjänar.Den digitala omvandlingen har stor potential att stärka kulturens positiva effekter, både för ekonomin och för samhället. Det är det som är syftet med den europeiska filmkatalogen och mer allmänt med strategin #Digital4Culture, nämligen att dra nytta av denna koppling mellan digital teknik och kultur, säger Mariya Gabriel.

– Europas kulturarv omfattar inte bara monument och kulturminnesmärken, litteratur, konst och traditioner, utan även vårt enastående rika filmarv. Jag gläder mig över detta initiativ i samband med Europaåret för kulturarv som kommer att göra det lättare att få tillgång till europeiska filmer, såväl gamla som nya, menar Tibor Navracsics, EU-kommissionär för utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott.

Idag utgör europeisk film bara ungefär 25 % av de filmer som erbjuds via beställvideotjänster i EU. Det finns redan nationella databaser men inga på europeisk nivå. Men Europa är en viktig aktör i filmvärlden med mer än 18 000 filmproduktioner mellan 2007 och 2016 och en samlad produktion som har stigit med 47 %, från 1 444 långfilmer 2007 till 2 124 under 2016.

För närvarande är katalogen fortfarande en prototyp och innehåller uppgifter från 115 beställvideotjänster och information om 35 000 europeiska filmer. Lanseringen av betaversionen planeras till våren 2019 och den färdiga versionen beräknas vara klar i slutet av nästa år. 

Många fördelar 

Detta innovativa verktyg finansieras genom Mediaprogrammet för stöd till den europeiska audiovisuella sektorn och det kommer att vara tillgängligt för såväl privatpersoner som för dem som är verksamma i branschen och för myndigheter. Det finns många fördelar med filmkatalogen.

  • För allmänheten: Europeisk film blir mer synlig i hela EU genom att man skapar ett filmarkiv med ett rikt och varierat innehåll.

  • För branschfolk: Filmskapare och producenter kan se i vilka länder och via vilka tjänster deras filmer finns som beställvideo. Distributörer som vill marknadsföra sina europeiska filmer bättre kan hitta de beställvideotjänster som erbjuder liknande verk och därför kan vara intresserade av deras filmer. De som levererar beställvideotjänster kan hitta europeiska filmer i andra länder som kan vara intressanta för deras publik.

  • För myndigheter: De får uppgift om information om det lagliga utbudet av europeiska filmer på nätet. Framför allt kan stödfonder och PR-agenturer få veta om de filmer som får stöd faktiskt finns tillgängliga, även i andra medlemsländer. På lång sikt kan katalogen hjälpa lagstiftarna att kontrollera genomförandet av den senaste revideringen av direktivet om audiovisuella tjänster, som innebar att man införde en minimikvot på 30 % europeiska filmer för att öka och förbättra utbudet av europeiska filmer på nätet.

Bakgrundsinformation

Initiativet är en del av strategin Digital4Culture och Europaåret för kulturarv 2018. Den digitala revolutionen möjliggör nya och innovativa former av konstnärligt skapande och en bredare och mer demokratisk tillgång till kultur och kulturarv. Den ger också nya möjligheter att få tillgång till, konsumera och tjäna pengar på kulturellt innehåll. Med tanke på den utvecklingen bygger Digital4Culture på förslag som syftar till att modernisera upphovsrätten och att underlätta åtkomsten över gränserna till radio- och tv-program på nätet. Förhandlingar pågår mellan Europaparlamentet och rådet, i samband med strategin för den digitala inre marknaden.

Den europeiska filmkatalogen stöttas av programmet Kreativa Europa Media. Under 27 år har Mediaprogrammet gjort det möjligt att utveckla och distribuera mer än 2 000 filmer, dokumentärer, tv-serier och på senare tid även tecknad film. Kommissionen föreslår en ökning av budgeten för Media med 30 %, dvs. 1,2 miljarder euro för nästa budgetperiod 2021–2027. Längre fram ska också mer pengar investeras i internationell marknadsföring och distribution av europeiska produktioner och innovativt berättande med bland annat VR-teknik (virtuell verklighet).

Mer information:

Faktablad: Katalog över europeiska filmer på nätet

Digital4Culture

Webbplatsen för Europaåret för kulturarv

Faktablad: Media i den fleråriga budgetramen

Faktablad: Media filmer och dokumentärer

IP/18/6134

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar