Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Digitaaliset sisämarkkinat: eurooppalaisten elokuvien verkkokirjasto parantaa elokuvien saatavuutta verkossa

Lyon 18. lokakuuta 2018

Digitaalitaloudesta ja ‑yhteiskunnasta vastaava komissaari Mariya Gabriel esittelee tänään Lyonissa järjestettävän Marché international du film classique -tapahtuman yhteydessä eurooppalaisten elokuvien verkkokirjaston prototyypin. Se on yksi Digital4Culture-strategian keskeisistä toimista ja osa kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta 2018.

Uusi verkkokirjasto perustetaan Euroopan audiovisuaalinen seurantakeskuksen avustuksella. Verkkokirjaston avulla yleisö, ammattilaiset ja viranomaiset voivat saada tietoja eurooppalaisista elokuvista ja niiden saatavuudesta verkon tilausvideopalveluissa kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa.

Komissaari Gabrielin mukaan eurooppalaisille teoksille on varmistettava niiden ansaitsema yleisö.”Digitalisaatio voi voimistaa kulttuurin myönteistä vaikutusta niin taloudellisella kuin yhteiskunnallisella tasolla. Eurooppalaisten elokuvien verkkokirjaston ja laajemmin ottaen koko #Digital4Culture-strategian haasteena on hyödyntää tätä digitaaliteknologian ja kulttuurin välistä hedelmällistä yhteyttä.”

Koulutus-, kulttuuri-, nuoriso- ja urheiluasioista vastaava komissaari Tibor Navracsics lisäsi: ”Euroopan kulttuuriperinnössä ei ole kyse ainoastaan monumenteista, kirjallisuudesta, maalauksista tai erilaisista perinteistä, vaan siihen sisältyy myös tavattoman rikas elokuvaperintömme. Olen erittäin iloinen tästä kulttuuriperinnön eurooppalaiseen teemavuoteen liittyvästä aloitteesta, jonka ansiosta eurooppalaiset elokuvat, niin uudet kuin vanhat, ovat helpommin mahdollisimman suuren katsojajoukon saatavilla.”

Tällä hetkellä verkon tilausvideopalveluissa Euroopan unionissa saatavilla olevista elokuvista vain noin 25 prosenttia on eurooppalaisia. Elokuvakirjastoja on olemassa kansallisella mutta ei Euroopan tasolla huolimatta siitä, että Eurooppa on merkittävä tekijä maailman elokuva-alalla: täällä tuotettiin vuosina 2007–2016 yli 18 000 elokuvaa ja kokonaistuotantomäärä kasvoi 47 prosenttia siten, että kokoillan elokuvia tuotettiin 1 444 vuonna 2007 ja 2 124 vuonna 2016.

Verkkokirjasto on vielä prototyyppivaiheessa, ja se sisältää tällä hetkellä tietoja 115 tilausvideopalvelusta ja 35 000 eurooppalaisesta elokuvasta. Beta-versio on tarkoitus ottaa käyttöön keväällä 2019 ja lopullinen versio vuoden 2019 lopussa. 

Moninaiset hyödyt 

Tätä innovatiivista välinettä rahoitetaan Euroopan audiovisuaalialaa tukevasta Media-ohjelmasta ja se on yleisön, ammattilaisten ja viranomaisten käytettävissä. Verkkokirjasto tarjoaa monia hyötyjä

  • yleisölle: runsaan ja monipuolisen virtuaalisen elokuva-arkiston perustaminen parantaa eurooppalaisten elokuvien näkyvyyttä kaikkialla EU:ssa.

  • ammattilaisille: ohjaajat ja tuottajat tietävät, missä maissa ja missä palveluissa heidän elokuvansa ovat saatavilla tilausvideoina; jakelijat, jotka haluavat levittää tehokkaammin eurooppalaisia elokuviaan, voivat löytää tilausvideopalvelut, jotka tarjoavat samantyyppisiä elokuvia ja jotka voisivat olla kiinnostuneita ottamaan ohjelmistoon heidän elokuviaan; tilausvideopalvelut voivat löytää eurooppalaisia elokuvia, jotka ovat saatavilla verkossa muilla alueilla ja jotka voisivat kiinnostaa niiden omaa yleisöä.

  • viranomaisille: viranomaiset saavat käsityksen eurooppalaisten elokuvien laillisen tarjonnan laadusta digitaalimaailmassa; etenkin elokuvien tukirahastot ja edistämiskeskukset tietävät, ovatko niiden tukemat elokuvat tosiasiallisesti saatavilla ja että niitä siten viedään muihin jäsenvaltioihin. Pidemmällä aikavälillä verkkokirjasto tarjoaa sääntelyviranomaisille välineen valvoa audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin hiljattaisen tarkistuksen täytäntöönpanoa; tässä tarkistuksessa vahvistettiin eurooppalaisille teoksille 30 prosentin vähimmäiskiintiö, jolla pyritään parantamaan eurooppalaisten elokuvien tarjontaa verkossa.

Tausta

Aloite on osa Digital4Culture-strategiaa ja kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta 2018. Digitaalivallankumous mahdollistaa uudet ja innovatiiviset taiteellisen luomistyön muodot, kulttuurin ja kulttuuriperinnön laajemman ja demokraattisemman saatavuuden sekä uudet tavat saada käyttöön ja kuluttaa kulttuurisisältöä ja saada siitä tuloja. Näiden kehityssuuntien huomioon ottamiseksi Digital4Culture-strategiaan sisältyy myös ehdotuksia, joilla pyritään nykyaikaistamaan tekijänoikeussääntöjä ja helpottamaan televisio- ja radio-ohjelmien rajat ylittävää saatavuutta verkossa. Euroopan parlamentti ja neuvosto neuvottelevat parhaillaan näistä ehdotuksista, jotka ovat myös osa digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaa.

Verkkokirjastoa tuetaan Luova Eurooppa -ohjelman Media-alaohjelmasta. Media-ohjelmasta on viimeisten 27 vuoden aikana tuettu yli 2 000 näytelmäelokuvan, dokumenttielokuvan, televisiosarjan ja viime aikoina myös animaatioelokuvan tuotantoa ja jakelua. Euroopan komissio ehdottaa Media-ohjelman budjetin kasvattamista 30 prosentilla eli 1,2 miljardilla eurolla seuraavalla budjettikaudella 2021–2027. Tulevina vuosina tehdään lisäinvestointeja eurooppalaisten teosten ja innovatiivisen tarinankerronnan, myös virtuaalitodellisuuden, kansainväliseen markkinointiin ja levitykseen.

Lisätietoja

Taustatiedote: Eurooppalaisten elokuvien verkkokirjasto

Digital4Culture-strategia

Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden verkkosivu

Taustatiedote: Media/monivuotinen rahoituskehys

Taustatiedote: Media – Elokuvat ja dokumentit

IP/18/6134

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar