Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Det digitale indre marked: et katalog over europæiske film for at give øget onlineadgang

Lyon, den 18. oktober 2018

I anledning af den internationale festival for klassiske film i Lyon fremlægger Mariya Gabriel, kommissær med ansvar for den digitale økonomi og det digitale samfund, i dag prototypen på et katalog over europæiske film, som er et flagskibsinitiativ i Digital4Culture-strategien, der også indgår i det europæiske år for kulturarv 2018.

Det nye katalog, der lanceres med hjælp fra Det Europæiske Audiovisuelle Observatorium, giver fagfolk, offentlige myndigheder og borgere adgang til oplysninger om europæiske film og deres tilgængelighed online i video on demand-tjenester (VOD-tjenester) i alle EU-landene.

Kommissær Mariya Gabriel udtaler: "Det er op til os at handle, for at europæiske produktioner får det publikum, de fortjener. Den digitale omstilling har et betydeligt potentiale til at øge kulturens positive virkninger både økonomisk og samfundsmæssigt.Netop deri ligger målet med kataloget over europæiske film og mere generelt udfordringen i vores Digital4Culture-strategi: at udnytte denne udbytterige sammenkobling af digital teknologi og kultur."

Tibor Navracsics, kommissær med ansvar for uddannelse, kultur, unge og sport, tilføjer: "Europas kulturarv består ikke kun af monumenter, litteratur, malerkunst eller forskellige traditioner, den omfatter også vores enestående mangfoldige filmarv. Jeg glæder mig over dette initiativ, der er iværksat som led i det europæiske år for kulturarv, og som gør det muligt at give øget adgang til så mange europæiske film som muligt, såvel gamle som nye."

I dag udgør andelen af europæiske film online kun ca. 25 % af de film, der udbydes af VOD-tjenester i EU. Der findes nationale databaser, men ingen databaser på europæisk plan. Europa er en vigtig aktør i den internationale filmverden med mere end 18 000 filmproduktioner mellem 2007 og 2016 og et samlet antal produktioner, der er steget med 47 %, fra 1 444 spillefilm i 2007 til 2 124 i 2016.

På nuværende tidspunkt er kataloget stadig på prototypestadiet, og det indeholder data fra 115 VOD-tjenester og omhandler 35 000 europæiske film. Lanceringen af betaversionen er planlagt til foråret 2019 inden lanceringen af den endelige version i slutningen af året. 

Talrige fordele 

Dette innovative redskab finansieres gennem Media-programmet, der støtter den europæiske audiovisuelle industri, og bliver tilgængeligt for borgerne, fagfolk og offentlige myndigheder. Ideen med dette katalog indebærer talrige fordele:

  • for borgerne: Europæisk filmkunst bliver mere synlig i hele EU takket være oprettelsen af et ægte virtuelt, mangfoldigt og varieret onlinefilmarkiv

  • for fagfolk: Skuespillere og producenter kan se, i hvilke lande og på hvilke tjenester deres film er tilgængelige som VOD-tjeneste. De distributører, som ønsker en bedre udnyttelse af deres europæiske film, kan identificere de VOD-tjenester, der tilbyder lignende produktioner, og som derfor kunne tænkes at vælge deres film. VOD-tjenester kan identificere europæiske film online andre steder, som kan tænkes at interessere deres brugere

  • for offentlige myndigheder: Det giver oplysninger om kvaliteten af det lovlige udbud af europæiske film i det digitale univers. Navnlig får støttefonde og de agenturer, der markedsfører film, mulighed for at vide, om de film, de støtter, reelt er tilgængelige, og om de således eksporteres til de andre EU-lande. På lang sigt kan kataloget hjælpe lovgiverne med at kontrollere gennemførelsen af den seneste revision af direktivet om audiovisuelle medietjenester (AVMS-direktivet), der kendetegnes ved vedtagelsen af en minimumskvote for europæiske produktioner på 30 %, der skal øge og forbedre tilgængeligheden af europæiske film online.

Baggrund

Initiativet indgår som led i Digital4Culture-strategien og det europæiske år for kulturarv 2018. Den digitale revolution skaber mulighed for nye og innovative former for kunstnerisk kreativitet, en bredere, mere demokratisk adgang til kultur og kulturarv og nye måder at få adgang til, forbruge og tjene penge på kulturelt indhold. For at afspejle denne udvikling tager Digital4Culture-strategien også udgangspunkt i de forslag, der har til formål at modernisere reglerne i ophavsretten og at lette den grænseoverskridende adgang til TV- og radioprogrammer online, og som forhandles af Europa-Parlamentet et EU-Rådet og indgår i strategien for et digitalt indre marked.

Det europæiske katalog støttes gennem rammeprogrammet Et Kreativt Europa - Media. I 27 år har Media-programmet gjort det muligt at udvikle og distribuere mere end 2 000 film, dokumentarfilm, TV-serier og senest tegnefilm. Kommissionen foreslår at øge budgettet for Media med 30 %, dvs. 1,2 mia. EUR i den næste budgetperiode 2021-2027. I de kommende år vil der blive investeret flere penge i international markedsføring og distribution af europæiske produktioner og europæisk innovativ fortællekunst, herunder virtual reality.

Yderligere oplysninger

Faktablad: Katalog over europæiske film online

Digital4Culture-strategien

Websted for det europæiske år for kulturarv

Faktablad: Media/FRR

Faktablad: Film og dokumentarfilm under Media-programmet

IP/18/6134

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar