Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Цифров единен пазар: каталог с европейски филми за по-лесен онлайн достъп

Lyon, 18 октомври 2018 r.

По повод на Международния форум на класическите филми в Лион комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел ще представи днес прототип на каталог с европейски филми — водеща инициатива на стратегията Digital4Culture, която е също така част от Европейската година на културното наследство през 2018 г.

Създаден с подкрепата на Европейската аудиовизуална обсерватория, новият каталог ще осигури възможност за достъп на специалистите, публичните органи и гражданите до информация за европейските филми и тяхната достъпност онлайн чрез услуги за видео по заявка във всички държави от Европейския съюз.

Комисар Габриел заяви: „Трябва да предприемем действия, за да може европейските произведения да достигнат до публиката, която заслужават. Потенциалът на цифровата трансформация е определящ за увеличаването на положителния принос на културата както по отношение на икономиката, така и на обществото. Това е целта на каталога с европейски филми и по-общо предизвикателството, свързано със стратегията ни #Digital4Culture: да извлечем полза от плодотворните взаимодействия между цифровите технологии и културата“.

Комисарят по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта Тибор Наврачич добави: „Културното наследство на Европа включва не само паметниците на културата, литературата, художественото изкуство и разнообразните традиции, но и огромното богатство на нашето филмово наследство. Приветствам тази инициатива в рамките на Европейската година на културното наследство, благодарение на която ще бъде улеснен достъпът на повече хора до стари и нови европейски филми“.

Днес европейските филми онлайн представляват едва около 25 % от всички филми, предлагани чрез услуги за видео по заявка в ЕС. Има национални бази данни, но не и европейски. От друга страна, Европа е основен фактор в световното кино с над 18 000 филма, произведени в периода между 2007 и 2016 г., и с обем на общата продукция, който се е увеличил с 47 % — от 1444 пълнометражни филма през 2007 г. на 2124 през 2016 г.

В момента каталогът е все още на етап прототип и съдържа данни, извлечени от 115 услуги за видео по заявка, които обхващат 35 000 европейски филма. Пускането на бета версията е предвидено за пролетта на 2019 г. преди стартирането на окончателната версия в края на следващата година. 

Многобройни предимства 

Този иновативен инструмент, който е финансиран по програмата „МЕДИА“ за подпомагане на европейския аудиовизуален сектор, ще бъде достъпен за гражданите, специалистите и публичните органи. Каталогът има много предимства:

  • за гражданите: по-добра видимост на европейското кино в целия ЕС благодарение на създаването на истинска виртуална филмова библиотека, която е богата и разнообразна.

  • за специалистите: авторите и продуцентите ще знаят в кои държави и в рамките на кои услуги за видео по заявка са налични техните филми; разпространителите, които желаят да използват по-добре потенциала на своите европейски филми, ще могат да установяват услугите за видео по заявка, които предлагат подобни произведения и следователно могат да приемат и техните филми; операторите, които предлагат услуги за видео по заявка, ще могат да идентифицират на други територии наличните европейски филми онлайн, които биха могли да представляват интерес за тяхната публика.

  • за публичните органи: информация относно качеството на законното предлагане на европейски филми в цифровата сфера; по-специално фондовете за подпомагане и агенциите за реклама на филми ще знаят дали филмите, които подкрепят, действително са на разположение и следователно се изнасят в други държави членки; и накрая, регулаторите ще използват каталога като средство, което може да им помага да контролират прилагането на неотдавнашното изменение на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги, с което бе приета минимална квота от 30 % за европейски произведения с цел увеличаване и подобряване на наличието на европейски филми онлайн.

Контекст

Инициативата е част от стратегията Digital4Culture и от Европейската година за 2018 г., посветена на културното наследство. Цифровата революция дава възможности за нови и иновативни форми на художествено творчество; по-широк и по-демократичен достъп до културата и културното наследство; както и нови начини за достъп, потребление и остойностяване на културно съдържание. С цел отразяване на тези промени стратегията Digital4Culture се основава също така на предложенията, насочени към модернизиране на правилата за авторското право и към улесняване на трансграничния достъп до телевизионни и радио програми онлайн, които са предмет на преговори между Европейския парламент и Съвета на ЕС и са свързани със стратегията за цифров единен пазар.

Създаването на европейския каталог се подпомага по програмата „Творческа Европа“ („МЕДИА“). През последите 27 години програмата „МЕДИА“ помогна за производството и разпространението на над 2000 филма, документални филма, телевизионни сериала, а отскоро и анимационни филми. Комисията предлага увеличаване на бюджета за програма „МЕДИА“ с 30 %, или 1,2 милиарда евро, за следващия бюджетен период 2021—2027 г. През следващите години ще бъдат инвестирани допълнителни средства в международната реклама и разпространение на европейски произведения и новаторски подходи при разказването на истории, включително виртуалната реалност.

За повече информация:

Информационен документ: Каталог на европейските филми онлайн

Стратегия Digital4Culture

Уебсайт на Европейската година на културното наследство

Информационен документ: „МЕДИА“/МФР

Информационен документ: „МЕДИА“: игрални и документални филми

IP/18/6134

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar