Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

172 milijonov evrov za promocijo agroživilskih proizvodov EU v EU in zunaj nje

Bruselj, 16. oktobra 2018

Evropska komisija bo za promocijo agroživilskih proizvodov EU v Evropi in po svetu iz kmetijskega proračuna EU zagotovila sredstva v višini 172,5 milijona evrov.

V naslednjih treh letih bo izvedenih 79 promocijskih kampanj, ki bodo zajemale široko paleto proizvodov, kot so mlečni proizvodi, oljke in oljčno olje ter sadje in zelenjava.

Komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Phil Hogan je dejal: „Evropa je v svetu poznana po visokokakovostnih živilskih proizvodih in svoji kulinarični dediščini. Proizvajalci EU lahko računajo na podporo Evropske komisije pri obveščanju o evropskih visokokakovostnih proizvodih znotraj Evrope in zunaj nje. Sam sem obiskal številne države po svetu, kot so Kitajska, Japonska, Mehika in Kolumbija, z namenom odprtja novih trgov za naše proizvode. Odpira se veliko novih možnosti.“

Namen programov je pomagati proizvajalcem v agroživilskem sektorju EU pri obveščanju o kakovosti njihovih proizvodov z namenom njihove promocije v EU in odpiranja novih trgov. Osredotočajo se na številne prednostne naloge, kot so poudarjanje kakovosti evropskih živil z geografskimi označbami ali metode ekološke proizvodnje.

Od 79 odobrenih programov jih je 48 usmerjenih v države nečlanice EU. Poleg tega so določeni proizvodni sektorji močneje zastopani. Na primer, 23 programov je namenjenih sektorju sadja in zelenjave. Drugi sektorji zajemajo sir in mlečne proizvode.

Letos je bilo za „enostavne promocijske programe“, ki jih je predložila ena ali več organizacij predlagateljic iz iste države članice, dodeljenih skupno 97 milijonov evrov. Z dodatnimi 75,5 milijona evri se bodo financirali „multiprogrami“, ki jih predložita vsaj dve organizaciji predlagateljici iz vsaj dveh držav članic ali ene ali več evropskih organizacij. Izbrani programi zajemajo prosilce iz 19 držav članic.

Ozadje

Na razpis, ki je bil objavljen januarja 2018, so se lahko prijavile različne organizacije, na primer trgovinske organizacije, organizacije proizvajalcev in organi agroživilskega sektorja, pristojni za promocijske dejavnosti. Izvajalska agencija EU za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano (CHAFEA) jih je nato s pomočjo zunanjih strokovnjakov ocenila in razvrstila.

Več informacij

Seznam sprejetih predlogov

Politika EU o promociji kmetijskih proizvodov

IP/18/6124

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar