Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Európai uniós akkumulátoripari összefogás: Alig egy év alatt jelentős előrelépés az európai akkumulátorgyártás megteremtésében

Brüsszel, 2018. október 15.

Alig egy év alatt jelentős előrelépés az európai akkumulátorgyártás megteremtésében

Egy évvel az európai uniós akkumulátoripari összefogás (EBA) elindítását követően már kész a Bizottság cselekvési terve, épülnek az első kísérleti termelőegységek, és további olyan projektek bejelentésére is sor kerül, amelyek révén az EU vezető szerepet tölthet be az akkumulátorinnováció és -gyártás stratégiai területén.

A 21. századi gépjárműipar számára az akkumulátorok lesznek olyan alapvető fontosságúak, mint a belső égésű motor volt a 20. században. Ha az EU továbbra is vezető szerepet kíván betölteni a gépjárműiparban, valamint a tiszta energiarendszerek terén is, rendelkeznie kell független kapacitással az akkumulátorok kifejlesztésére és gyártására. A mai napon Maroš Šefčovič alelnök magas szintű találkozót tart a tagállamokkal és vezérigazgatókkal, hogy bemutassa a főbb eredményeket, és megvitassák a következő döntő lépéseket.

Maroš Šefčovič, az energiaunióért felelős alelnök kijelentette: „Örömmel tapasztalom, hogy az európai uniós akkumulátoripari összefogás mekkora húzóerőt teremt. Már az első évfordulón bemutathatjuk, hogy az Európai Beruházási Bankkal, több kormánnyal és az ágazattal folytatott együttműködésünknek köszönhetően hogyan állnak össze a kirakós játék különböző részei. Most egy olyan versenyképes teljes értékláncot építünk Európában, amelynek a fenntartható akkumulátorgyártás áll a középpontjában. És mindezt fénysebességgel tesszük.”

Elżbieta Bieńkowska, a belső piacért, valamint az ipar-, a vállalkozás- és a kkv-politikáért felelős biztos kijelentette: „Ez a szövetség az iparpolitika középpontjában áll. Egy erős akkumulátoripar tökéletesen illeszkedik azon elképzelésünkhöz, hogy ösztönözzük a tiszta mobilitást. Az elektromos autókat szokás példaként felhozni, de már azon is gondolkodunk, hogy az akkumulátoripari összefogás miként hasznosítható a tehergépjárművek, a tengeri hajózás és a komphajók szempontjából. Ha Európa vezető szerepet szeretne játszani, és versenyre kíván kelni a világ többi nagy ipari szereplőjével, akkor sietnünk kell.”

Európa számára az akkumulátorgyártás stratégiai fontosságú a tiszta energiára való átállás, valamint iparának – beleértve a gépjárműipart is – modernizálása és versenyképessége szempontjából. Ez egyúttal lendületet ad a munkahelyteremtésnek és a növekedésnek, ösztönzi a kutatást és az innovációt, valamint felkészíti az európai ipart arra, hogy támogassa az EU által az éghajlatváltozás következményeinek kezelése érdekében a Párizsi Megállapodással összefüggésben is vállalt kötelezettségeket. Emellett a Bizottság „Új iparpolitikai stratégiájának” célja azt elérni, hogy az EU világszinten vezető szerepet játsszon az innováció, a digitalizálás és a dekarbonizáció terén.

Az akkumulátorokról szóló stratégiai cselekvési terv minden olyan tevékenységet felölel, amely segíthet a tagállamoknak, a régióknak és az európai iparnak abban, hogy versenyképes, innovatív és fenntartható akkumulátorgyártási projekteket hozzanak létre az EU-ban. Ide tartoznak a nyersanyagokhoz való hozzáférésre, a kutatásra és innovációra, a készségekre és a keretszabályozásra vonatkozó intézkedések, amelyek biztosítják, hogy a forgalomba hozott akkumulátorok ne csak versenyképesek, jó minőségűek és biztonságosak, hanem fenntarthatók és újrafeldolgozhatók is legyenek. A cselekvési tervet a legfontosabb ágazati szereplőkkel, az érdekelt tagállamokkal és az Európai Beruházási Bankkal folytatott megbeszélésekre alapozták.

Az ágazat oldalán már számos területen jelentős előrelépés történt.

Az EU ökoszisztémája tekintetében:

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) InnoEnergy tudományos és innovációs társulása kevesebb mint egy év alatt mintegy 260, az akkumulátorok értékláncának különféle szegmenseiből származó innovációs és ipari szereplőből álló hálózatot tudott mozgósítani és irányítani. Ezek a kulcsfontosságú szereplők elkötelezték magukat amellett, hogy befektessenek olyan tevékenységekbe és projektekbe, amelyeket közösen kiemelt prioritásként jelöltek ki, mint a cellagyártás, a felújított akkumulátorok, az ökocímke, a gyártás karbonlábnyomának csökkentése, elszámolóház az akkumulátorok újrahasznosításához, a „járműből hálózatba” technológia, valamint az egyetemek és a vállalatok közötti fokozott együttműködés a vonatkozó oktatási és képzési programok létrehozása érdekében.

A gyártási projektek tekintetében:

Akkumulátorokhoz felhasznált anyagok

 • Az Umicore 2018 júniusában bejelentette, hogy a lengyelországi Nysában jelentős beruházást hajt végre katódanyagok gyártása céljából. Az üzem a legkorszerűbb technológiákat fogja alkalmazni, és a tervek szerint 2020-ban kezdi meg a szállításokat. Emellett egy új folyamatkompetencia-központ megépítésére is sor kerül Belgiumban a nagy hatásfokú termelési technológiák kifejlesztése és felfuttatása érdekében.
 • A BASF fontos szereplő az akkumulátorok anyagainak piacán. A vállalat arra számít, hogy a lítium-ion akkumulátorok piaca gyorsan növekszik, ezért az európai termelési kapacitások bővítését tervezi.
 • A Solvay a nagy hatékonyságú akkumulátorokhoz szükséges korszerű elektrolitok, valamint elektróda-kötőanyagok és -elválasztók kifejlesztésén dolgozik. A vállalat egy európai üzem felépítését fontolgatja.

Akkumulátorcellák

 • Egy, a svédországi Northtvolt által irányított projekt keretében már megkezdődött egy demonstrációs gyártósor építése (az Európai Beruházási Bank által nyújtott 52,5 millió eurós hitelből).
  A tervek szerint a termelés 2019. második felében fog megkezdődni. A Northvolt ezenkívül megkapta az engedélyt arra is, hogy a svédországi Skellefteåban megépítsen egy nagyobb léptékű létesítményt. A cél az, hogy a termelés 2023-ra 32 GWh-ra nőjön.
 • A BMW-csoport, a Northvolt és az Umicore közös technológiai konzorciumot alakított annak érdekében, hogy szorosan együttműködjenek az elektromos járművekhez használt akkumulátorcellák teljes és fenntartható európai értékláncának folyamatos fejlesztésében.
 • A SAFT akkumulátorgyártó vállalat 2018 februárjában bejelentette, hogy a Solvay, az Umicore, a Manz és más vállalatokkal konzorciumot alapított – kezdetben fejlett lítiumion-, majd lítiumionos szilárdtest-technológiájú – akkumulátorcellák fejlesztésére és gyártására.
 • A Siemens a teljes cellagyártási értéklánc viszonylatában dolgozik a gyártással kapcsolatos kihívásokon és megoldásokon, és nemrégiben belekezdett az első teljesen automatizált és digitalizált európai gyártósorokkal összefüggő kísérleti projektbe.
 • A német vállalatok és kutatóintézetek nagy erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a lehető legrövidebb időn belül megteremtsék az akkumulátorcella-gyártást Németországban.
 • Más uniós gazdasági szereplők is építenek létesítményeket akkumulátorcellák előállítására, különösen energiatárolási alkalmazásokhoz (például a FAAM Olaszországban és a MES a Cseh Köztársaságban).

A bejelentett gyártási projektek és beruházások e felsorolása nem kimerítő jellegű.

A Bizottság megkezdte az akkumulátorokról szóló stratégiai cselekvési terv gyors végrehajtását. A legfontosabb intézkedések már folyamatban vannak:

 1. A szabályozási keret – Gyors ütemben halad az új, környezettudatos tervezésről szóló rendelettel kapcsolatos munka, amely meg fogja határozni azokat a teljesítmény- és fenntarthatósági kritériumokat, amelyeket az akkumulátoroknak teljesíteniük kell ahhoz, hogy forgalomba kerülhessenek az EU piacán. Folyik az előkészítő tanulmány kidolgozása, december 20-án Brüsszelben pedig sor kerül majd az érdekelt felekkel folytatott első nyilvános konzultációra. Az akkumulátorok környezettudatos tervezésével összefüggésben a Bizottság Közös Kutatóközpontja ma közzétette az akkumulátorokhoz kapcsolódó szabványok felmérésének eredményeit is. A Bizottság várhatóan még az év vége előtt közzéteszi az elemekről és akkumulátorokról szóló uniós irányelv értékeléséről szóló jelentését. A jelentés kitér majd többek között az elhasznált elemek összegyűjtésére, az EU-ban elért újrafeldolgozási szintekre és a címkézési rendszerre. A Bizottság az értékelést alátámasztó tanulmány eredményeit október végére teszi elérhetővé.
 2. Nyersanyagok – Egy november 14-én, Brüsszelben megrendezendő, a nyersanyagokkal foglalkozó magas szintű konferencián bemutatásra kerülnek azok az ajánlások, amelyek a Bizottság által a tagállamokkal az akkumulátorokhoz szükséges nyersanyagokról azzal a céllal elindított párbeszéden alapulnak, hogy Európában vonzó keretfeltételek alakuljanak ki az akkumulátorokhoz szükséges nyersanyagok kutatása, kitermelése és újrafeldolgozása tekintetében. A Bizottság felkéri az ágazatot arra, hogy a nyersanyag-finomítási kapacitást is fejlessze az EU-ban.
 3. Régióközi akkumulátoripari partnerség – Egy október 8-i műhelytalálkozón sor került a régióközi akkumulátoripari partnerség létrehozására. Szlovénia önként jelentkezett arra, hogy a fejlett anyagok tekintetében 7 régióval elvállalja a vezetést. Ez a partnerség a Bizottságon belül létrehozott különleges munkacsoportok támogatásában részesül, és külső tanácsadói szolgáltatásokat is igénybe vehet a felfutás elősegítése és a kereskedelmi hasznosítás felgyorsítása érdekében. Egy másik, Lombardia vezetésével működő, az akkumulátorok szétbontásával és újragyártásával foglalkozó partnerség már nagy előrelépést ért el a kísérleti demonstrációs újrahasznosító üzemek hálózatának létrehozása terén. Egyéni erősségeik alapján több régió is kifejezte már érdeklődését az e partnerségekhez való csatlakozás iránt. Támogatást az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) nyújt.
 4. Kutatás – 2019. január 24-én az EU „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramjából biztosított 114 millió EUR összköltségvetésű, akkumulátorokkal kapcsolatos témákra vonatkozó, és az európai uniós akkumulátoripari összefogás célkitűzéseit is támogató pályázatra tesznek közzé felhívást. 2020-ban 70 millió EUR összköltségvetéssel további akkumulátoripari projektekre vonatkozó pályázati felhívásokat tesznek majd közzé. A Bizottság is azt tervezi, hogy a következő többéves pénzügyi keret égisze alatt akkumulátoripari „partnerségre” tesz javaslatot az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram keretében. Ezzel párhuzamosan új európai technológiai és innovációs platform jön létre. A cél az akkumulátorokkal összefüggő kutatási prioritások előmozdítása, a hosszú távú elképzelések meghatározása, valamint a stratégiai kutatási terv és menetrendek kidolgozása. A platform vezetése az ágazati szereplők, a kutatói közösség és a tagállamok feladata lesz.
 5. Készségek – Az Erasmus+ program keretében 2018. október végén teszik közzé a készségekkel kapcsolatos ágazati együttműködés tervét végrehajtó ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségekre vonatkozó következő pályázati felhívást. Ez az új felhívás hat ágazatot ölel majd fel, köztük az „elektromos közlekedést szolgáló akkumulátorokat” is. A tervet végrehajtó kiválasztott szövetségek azonosítani fogják, hogy az ágazatban hol van szakemberhiány és a jövőben milyen készségekre lesz szükség, kidolgozzák az ágazati készségstratégiát, az európai foglalkozási alapprofilokat és a munkaerőpiac szempontjából releváns európai szakképzési alaptanterveket, valamint elkészítenek egy nemzeti vagy regionális szinten végrehajtandó cselekvési tervet.

Háttér-információk

Az európai uniós akkumulátoripari összefogást Šefčovič alelnök indította el a tagállamokkal és az ágazattal 2017 októberében. Ez az együttműködési platform jelenleg az Európai Bizottságot, az érdekelt uniós országokat, az Európai Beruházási Bankot, valamint több mint 260, az ipar és innováció területén működő érdekelt felet tömörít. A cél egy versenyképes, innovatív és fenntartható európai értéklánc létrehozása, amelynek középpontjában a fenntartható akkumulátorcellák állnak. A versenytársaktól való technológiai függés megelőzése, valamint a munkahelyteremtéssel, a növekedéssel és a beruházásokkal összefüggésben az akkumulátorokban rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében Európának gyors tempót kell követnie a globális versenyben. A rendelkezésre álló előrejelzések szerint az akkumulátorpiac értéke 2025-től elérheti az évi 250 milliárd eurót. A konzervatív becslés szerint csak az uniós kereslet kielégítéséhez legalább 20 „gigagyár” (nagy léptékű akkumulátorcella-gyártó létesítmény) szükséges Európában. A szükséges beruházások nagyságrendje és sürgős volta együttes erőfeszítést igényel ezen ipari kihívás kezelése érdekében.

Az európai uniós akkumulátoripari összefogás eddigi fő eredménye az akkumulátorokról szóló stratégiai cselekvési terv 2018. májusi elfogadása, valamint az akkumulátorokhoz felhasznált anyagok és az akkumulátorcellák területén bejelentett ipari beruházások. A cselekvési terv – amely a harmadik „Európa mozgásban” csomag részét képezi, és kiegészíti a Juncker-féle Bizottság mobilitás korszerűsítésére irányuló ambiciózus programját – a létfontosságú nyersanyagokra, az uniós kutatásra és innovációra, valamint a szabályozási követelményekre vonatkozó, alaposan kidolgozott intézkedéscsomagot foglal magában a vállalkozásaink versenyképességének támogatása érdekében.

További információk

MEMO/18/6113 sz. tájékoztató

Az európai uniós akkumulátoripari összefogás honlapja 

Európa mozgásban honlap

 

 

 

 

IP/18/6114

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar