Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Nova strategija za biogospodarstvo za trajnostno Evropo

Bruselj, 11. oktobra 2018

Komisija je danes predstavila akcijski načrt za razvoj trajnostnega in krožnega biogospodarstva v službi evropske družbe, okolja in gospodarstva.

Kot sta predsednik Juncker in prvi podpredsednik Timmermans napovedala v svojem pismu o nameri, ki je spremljalo govor predsednika Junckerja o stanju v Uniji leta 2018, je nova strategija za biogospodarstvo del prizadevanj Komisije za delovna mesta, rast in naložbe v EU. Njen namen je izboljšati in razširiti trajnostno uporabo obnovljivih virov za reševanje globalnih in lokalnih izzivov, kot so podnebne spremembe in trajnostni razvoj.

V svetu, kjer so biološki viri in ekosistemi omejeni, so potrebna prizadevanja na področju inovacij, da bi ljudi nahranili ter jim zagotovili čisto vodo in energijo. V biogospodarstvu se alge lahko spremenijo v gorivo, plastika reciklira, odpadki pretvorijo v novo pohištvo ali oblačila, industrijski stranski proizvodi pa v gnojila na biološki osnovi. Biogospodarstvo lahko ustvari 1 milijon novih zelenih delovnih mest do leta 2030.

Podpredsednik za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost Jyrki Katainen je povedal: „Jasno je, da je pri načinu naše proizvodnje, potrošnje in zavržkih blaga potrebna sistemska sprememba. Z razvojem našega biogospodarstva, ki je obnovljivi segment krožnega gospodarstva, lahko najdemo nove in inovativne načine za zagotavljanje hrane, proizvodov in energije, ne da bi pri tem izčrpali omejene biološke vire našega planeta. Poleg tega drugačen pristop h gospodarstvu in posodobitev naših proizvodnih modelov nista pomembna le za naše okolje in podnebje. Tu se skriva tudi velik potencial za nova zelena delovna mesta, zlasti na podeželskih in obalnih območjih.“

Komisar za raziskave, znanost in inovacije Carlos Moedas je dodal: „EU želi biti vodilna pri spreminjanju odpadkov, ostankov in zavržkov v proizvode z visoko vrednostjo, zelene kemikalije, krmo in tekstil. Raziskave in inovacije so ključnega pomena za hitrejši zeleni prehod evropskega gospodarstva in za doseganje ciljev Združenih narodov glede trajnostnega razvoja.“

Za trajnostno krožno biogospodarstvo so potrebna usklajena prizadevanja javnih organov in industrije. V podporo tem skupnim prizadevanjem in na podlagi treh ključnih ciljev bo Komisija leta 2019 sprejela 14 konkretnih ukrepov, vključno s/z:

1. Razširitev in okrepitev sektorjev, ki temeljijo na rabi biomase

Da bi izkoristila potencial biogospodarstva za posodobitev evropskega gospodarstva in industrije ter posledično za dolgoročno in trajnostno blaginjo, bo Komisija:

 • vzpostavila tematsko naložbeno platformo za krožno biogospodarstvo v vrednosti 100 milijonov evrov, da bi inovacije na biološki osnovi približala trgu in zmanjšala tveganja zasebnih naložb v trajnostne rešitve;

 • olajšala razvoj novih trajnostnih biorafinerij v Evropi.

2. Hitra uvedba biogospodarstva v Evropi

Države članice in regije, zlasti v srednji in vzhodni Evropi, imajo velik in slabo izkoriščen potencial na področju biomase in odpadkov. Zato bo Komisija:

 • sestavila načrt za strateško uvedbo trajnostnih prehranskih in kmetijskih sistemov, gozdarstva in proizvodov na biološki osnovi;

 • v okviru programa Obzorje 2020 razvila instrument EU za podporo politikam s področja biogospodarstva, namenjen državam EU, za razvoj nacionalnih in regionalnih načrtov za biogospodarstvo;

 • začela izvajati pilotne ukrepe za razvoj biogospodarstva na podeželskih, obalnih in mestnih območjih, na primer na področju ravnanja z odpadki ali sekvestracije ogljika v kmetijske površine.

3. Zaščita ekosistema in razumevanje ekoloških omejitev biogospodarstva

Naš ekosistem se sooča s hudimi grožnjami in izzivi, kot so rast prebivalstva, podnebne spremembe in degradacija tal. Za reševanje teh izzivov bo Komisija:

 • na ravni EU vzpostavila sistem spremljanja napredka k trajnostnemu in krožnemu biogospodarstvu;

 • razširila našo bazo znanja in naše razumevanje posebnih področij biogospodarstva s pomočjo zbiranja podatkov in z zagotavljanjem boljšega dostopa do njih prek Centra znanja za biogospodarstvo;

 • dala na voljo smernice in spodbujala dobre prakse za delovanje biogospodarstva znotraj varnih ekoloških mej.

Komisija bo 22. oktobra v Bruslju organizirala konferenco, na kateri bo z zainteresiranimi stranmi razpravljala o akcijskem načrtu in izpostavila stvarne proizvode na biološki osnovi.

Ozadje

V svojem pismu o nameri sta predsednik Juncker in prvi podpredsednik Timmermans predsedstvoma Evropskega sveta in Parlamenta napovedala to sporočilo kot del prednostne naloge Komisije za spodbujanje delovnih mest, rasti in naložb v EU. Gre za posodobitev strategije za biogospodarstvo iz leta 2012.

Biogospodarstvo zajema vse sektorje in sisteme, ki so odvisni od bioloških virov. Je eden od največjih in najpomembnejših sektorjev EU, ki vključuje kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, hrano, bioenergijo in proizvode na biološki osnovi. Ima letni promet v višini okrog dva bilijona evrov in zaposluje približno 18 milijonov ljudi. Biogospodarstvo je tudi ključno za spodbujanje rasti na podeželskih in obalnih območjih.

EU že financira iskanje, prikaz in uporabo trajnostnih, vključujočih in krožnih rešitev na biološki osnovi, vključno s 3,85 milijarde evrov, dodeljene v okviru trenutnega programa financiranja EU Obzorje 2020. Za obdobje 2021–2027 je Komisija predlagala, naj se v okviru programa Obzorje Evropa dodeli 10 milijard evrov za hrano in naravne vire, vključno z biogospodarstvom.

Več informacij

Naslednji dokumenti so na voljo tukaj:

 • Nova strategija za biogospodarstvo

 • Informativni pregled

 • Brošura

 • Infografika

 • Video

IP/18/6067

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar