Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

O bioeconomie durabilă pentru o Europă durabilă

Bruxelles, 11 octombrie 2018

Astăzi, Comisia a prezentat un plan de acțiune pentru dezvoltarea unei bioeconomii durabile și circulare care să servească la dezvoltarea societății, a mediului și a economiei în Europa.

După cum au anunțat președintele Juncker și prim-vicepreședintele Timmermans în scrisoarea lor de intenție care însoțește discursul președintelui Juncker din 2018 privind starea Uniunii, strategia în domeniul bioeconomiei, face parte din eforturile Comisiei de a oferi un nou impuls pentru locuri de muncă, creștere economică și investiții. Aceasta urmărește să îmbunătățească și să intensifice utilizarea durabilă a resurselor regenerabile pentru a răspunde provocărilor globale și locale, cum ar fi schimbările climatice și dezvoltarea durabilă.

Într-o lume a resurselor biologice și a ecosistemelor finite, este necesar un efort de inovare pentru a hrăni oamenii și pentru a le furniza apă și energie curate. Bioeconomia poate transforma algele în combustibil, poate recicla plasticul, poate transforma deșeurile în mobilier sau îmbrăcăminte noi sau poate transforma subprodusele industriale în îngrășăminte ecologice. Acesta are potențialul de a genera 1 milion de noi locuri de muncă ecologice până în 2030.

Vicepreședintele responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, Jyrki Katainen, a declarat: „A devenit evident că trebuie să facem o schimbare sistemică în ceea ce privește modul în care producem, consumăm și aruncăm bunuri. Prin dezvoltarea bioeconomiei – segmentul de energie din surse regenerabile al economiei circulare – putem găsi modalități noi și inovatoare de a furniza alimente, produse și energie, fără epuizarea resurselor biologice limitate ale planetei. Mai mult, regândirea economiei noastre și modernizarea modelelor noastre de producție nu se referă doar la mediu și la climă. Există, de asemenea, un mare potențial pentru noi locuri de muncă ecologice, în special în zonele rurale și de coastă.”

Comisarul pentru cercetare, știință și inovare, Carlos Moedas, a adăugat: „UE își propune să fie în prima linie a transformării deșeurilor, a reziduurilor și a deșeurilor aruncate înapoi în mare în produse cu valoare ridicată, produse chimice, furaje și textile ecologice. Cercetarea și inovarea joacă un rol esențial în accelerarea tranziției ecologice a economiei europene și în îndeplinirea Obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite.”

Realizarea unei bioeconomii circulare durabile necesită un efort concertat din partea autorităților publice și a industriei. Pentru a conduce acest efort colectiv și pe baza a trei obiective cheie, Comisia va lansa 14 măsuri concrete în 2019:

1. Extinderea și consolidarea biosectoarelor:

Pentru a exploata potențialul bioeconomiei de a moderniza economia și industriile europene în vederea unei prosperități pe termen lung și durabile, Comisia:

 • va crea o platformă de investiții tematice pentru bioeconomia circulară, în valoare de 100 de milioane EUR pentru a aduce inovațiile ecologice mai aproape de piață și pentru a reduce riscurile investițiilor private în soluții durabile;

 • va facilita dezvoltarea unor noi biorafinării durabile în întreaga Europă;

2. Dezvoltarea rapidă de bioeconomii în întreaga Europă:

Statele membre și regiunile, în special în Europa Centrală și de Est, au un vast potențial insuficient utilizat de valorificare a biomasei și a deșeurilor. Pentru a remedia această situație, Comisia:

 • va elabora o agendă strategică de implementare a dezvoltării durabile a produselor alimentare și agricole, a silviculturii și a produselor ecologice;

 • va institui, în cadrul programului Orizont 2020, un mecanism de sprijinire a politicii în domeniul bioeconomiei al UE pentru țările UE, cu scopul de a elabora agende naționale și regionale privind bioeconomia;

 • va lansa acțiuni pilot pentru dezvoltarea de bioeconomii în zonele rurale, de coastă și urbane, de exemplu în ceea ce privește gestionarea deșeurilor sau stocarea carbonului în sol;

3. Protejarea ecosistemului și înțelegerea limitărilor ecologice ale bioeconomiei

Ecosistemul nostru se confruntă cu amenințări și provocări grave, cum ar fi o populație în creștere, schimbări climatice și degradarea terenurilor. Pentru a face față acestor provocări, Comisia:

 • va pune în aplicare un sistem de monitorizare la nivelul UE pentru a urmări progresele către o bioeconomie durabilă și circulară;

 • va consolida baza de cunoștințe și înțelegerea domeniilor specifice ale bioeconomie, prin colectarea de date și asigurarea unui acces mai bun la acestea prin intermediul Centrului de cunoaștere pentru bioeconomie;

 • va furniza orientări și va promova bunele practici cu privire la modul de funcționare a bioeconomiei în limite ecologice sigure.

Comisia organizează la Bruxelles, la 22 octombrie, o conferință pentru a discuta planul de acțiune cu părțile interesate și pentru a evidenția produsele ecologice tangibile.

Context

În scrisoarea de intenție către președințiile Consiliului European și ale Parlamentului, președintele Juncker și prim-vicepreședintele Timmermans au anunțat că această comunicare se înscrie în prioritatea Comisiei de stimulare a creării de locuri de muncă, a creșterii economice și a investițiilor în UE. Ea este o actualizare a Strategiei din 2012 privind bioeconomia.

Bioeconomia acoperă toate sectoarele și sistemele care se bazează pe resurse biologice. Acesta este unul dintre cele mai mari și mai importante sectoare ale UE, care include agricultura, silvicultura, pescuitul, alimentele, bioenergia și bioprodusele, cu o cifră de afaceri anuală de aproximativ 2 miliarde de euro și în care muncesc aproximativ 18 milioane de persoane. De asemenea, acesta este un domeniu esențial pentru stimularea creșterii în zonele rurale și de coastă.

UE finanțează deja cercetarea, demonstrarea și punerea în aplicare a unor soluții durabile, bazate pe incluziune și circulare, inclusiv cu 3,85 miliarde EUR alocate în cadrul actualului program de finanțare al UE, Orizont 2020. Pentru perioada 2021-2027, Comisia a propus alocarea a 10 miliarde EUR în cadrul programului Orizont Europa pentru alimente și resurse naturale, inclusiv pentru bioeconomie.

Informații suplimentare

Următoarele documente sunt disponibile aici:

 • Noua strategie în domeniul bioeconomiei

 • Fișă informativă

 • Broșură

 • Infografic

 • Material video

IP/18/6067

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar