Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Een nieuwe strategie voor de bio-economie voor een duurzaam Europa

Brussel, 11 oktober 2018

Vandaag heeft de Europese Commissie een actieplan gepresenteerd voor een duurzame en circulaire bio-economie in het belang van de samenleving, het milieu en de economie in Europa.

De strategie voor de bio-economie die voorzitter Juncker en eerste vicevoorzitter Timmermans aankondigden in hun intentieverklaring na Junckers Staat van de Unie van 2018, past in het streven van de Commissie naar een nieuwe impuls voor meer banen, groei en investeringen. Het doel is het duurzaam gebruik van hernieuwbare hulpbronnen op te schalen en wereldwijde en lokale problemen zoals klimaatverandering en duurzame ontwikkeling aan te pakken.

In een wereld van eindige biologische hulpbronnen en ecosystemen is meer innovatie nodig om de bevolking van voedsel, schoon water en energie te blijven voorzien. De bio-economie kan van algen brandstof maken, plastic recycleren, afval tot meubels of kleding verweren en industriële bijproducten omvormen tot biologische meststoffen. Dat alles kan tegen 2030 een miljoen nieuwe groen banen opleveren.

Jyrki Katainen, vicevoorzitter voor Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen: "Het is duidelijk geworden dat we een systeemverandering nodig hebben in onze productie-, consumptie- en afvalpatronen. Door de bio-economie – het hernieuwbare segment van de circulaire economie – te ontwikkelen, kunnen we nieuwe en innovatieve manieren vinden om voor voedsel, andere producten en energie te zorgen, zonder de beperkte biologische rijkdommen van onze planneet uit te putten. Bovendien hebben we zo'n nieuwe aanpak voor onze economie en een modernisering van onze primaire productiemodellen niet alleen nodig voor het milieu en het klimaat: Het biedt ook een groot potentieel voor nieuwe groene banen, vooral in plattelands- en kustgebieden."

EU-commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie, Carlos Moedas, zei voegde hieraan toe: "De EU neemt het voortouw door afval en reststoffen om te zetten in hoogwaardige producten, groene chemische stoffen, levensmiddelen en textiel. Onderzoek en innovatie spelen daarbij een hoofdrol. Zo versterken we de groene transitie van de Europese economie en dragen bij tot de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties."

Een duurzame circulaire bio-economie komt er niet zonder gezamenlijke inspanningen van overheid en bedrijfsleven. Om die aan te moedigen komt de Commissie in 2019 met 14 concrete maatregelen op basis van drie hoofddoelstellingen:

1. Biogebaseerde sectoren opschalen en versterken

De bio-economie kan de Europese bedrijven en de economie als geheel moderniseren en een duurzame toekomst geven op lange termijn. Om dat potentieel optimaal te benutten, zal de Commissie:

 • met een budget van 100 miljoen euro een thematisch investeringsplatform voor circulaire bio-economie oprichten om biogebaseerde innovaties marktrijp te maken en de risico's van particuliere investeringen in duurzame oplossingen te verminderen

 • de ontwikkeling van nieuwe duurzame bioraffinaderijen overal in Europa makkelijker maken

2. Stimulering van de bio-economie in heel Europa

Veel EU-landen en -regio's, met name in Midden- en Oost-Europa hebben een groot potentieel aan biomassa en afvalverwerking. Om dat te benutten, zal de Commissie:

 • een strategische agenda ontwikkelen voor duurzame voedselproductie en landbouw, bosbouw en biogebaseerde producten

 • een beleidsondersteuningsfaciliteit voor de bio-economie in de EU oprichten onder Horizon 2020 voor de ontwikkeling van nationale en regionale bio-economische agenda's

 • proefprojecten opzetten voor de ontwikkeling van de bio-economie in landelijk, kust- en stedelijk gebied, bijvoorbeeld op het gebied van afvalbeheer of koolstofopslag

3. Het ecosysteem beschermen en de ecologische beperkingen van de bio-economie beter begrijpen

Ons ecosysteem staat zwaar onder druk door problemen als bevolkingsgroei, klimaatverandering en bodemdegradatie. Op die problemen aan te pakken, zal de Commissie:

 • een Europees controlesysteem invoeren om de vorderingen naar een duurzame en circulaire bio-economie op de voet te volgen

 • onze kennis en het begrip van bepaalde sectoren van de bio-economie uitbreiden door gegevens te verzamelen en beter beschikbaar maken via het kenniscentrum voor de bio-economie

 • begeleiding aanbieden en goede praktijken bevorderen om de bio-economie binnen veilige ecologische grenzen te bevorderen

De Commissie organiseert op 22 oktober een conferentie in Brussel om het actieplan met de stakeholders te bespreken en concrete biogebaseerde producten onder de aandacht te brengen.

Achtergrond

Deze mededeling werd door voorzitter Juncker en eerste vicevoorzitter Timmermans aangekondigd in hun intentieverklaring aan de voorzitters van de Europese Raad en het Europees Parlement in het kader van het streven van de Commissie naar een nieuwe impuls voor meer banen, groei en investeringen. Het is een update van de strategie voor de bio-economie uit 2012.

De bio-economie omvat alle sectoren en systemen die afhankelijk zijn van biologische hulpbronnen. Het is een van de grootste en belangrijkste sectoren van de EU en met onder andere landbouw, bosbouw, visserij, levensmiddelen, bio-energie en biogebaseerde producten goed voor een jaarlijkse omzet van zo'n 2000 miljard euro en ongeveer 18 miljoen arbeidsplaatsen. De bio-economie is ook onmisbaar voor de groei in plattelands- en kustgebieden.

De EU subsidieert al onderzoek, demonstratieprojecten en de uitrol van duurzame, inclusieve en circulaire biogebaseerde oplossingen met onder andere een budget van 3,85 miljard euro voor 2014-2019 onder het EU-financieringsprogramma Horizon 2020. Voor 2021-2027 heeft de Commissie voorgesteld in het kader van Horizon Europe 10 miljard euro uit te trekken voor levensmiddelen en natuurlijke hulpbronnen, inclusief de bio-economie.

Meer informatie

Lees meer over de bio-economie:

 • De nieuwe strategie voor de bio-economie

 • Factsheet

 • Brochure

 • Infographic

 • Video

IP/18/6067

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar