Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Nova strategija biogospodarstva za održivu Europu

Bruxelles, 11. listopada 2018.

Danas je Europska komisija predstavila akcijski plan usmjeren na razvoj održivog i kružnog biogospodarstva koje služi interesima europskog društva, okoliša i gospodarstva.

Kako su predsjednik Juncker i prvi potpredsjednik Timmermans najavili u pismu namjere uz govor o stanju Unije 2018., nova strategija biogospodarstva dio je nastojanja Komisije za davanje novog poticaja zapošljavanju, rastu i ulaganjima u EU-u. Njezin je cilj poboljšati i povećati održivu uporabu obnovljivih resursa kako bi se moglo lakše nositi s globalnim i lokalnim izazovima poput klimatskih promjena i održivog razvoja.

U svijetu u kojem biološki resursi i ekosustavi nisu neograničeni, potrebna su inovativna rješenja kako bi se svim ljudima osigurala hrana, čista voda i energija. Biogospodarstvo nudi rješenja kojima se od algi može proizvesti gorivo, reciklirati plastika, proizvesti namještaj i odjeća od otpada i pretvoriti industrijske nusproizvode u gnojiva biološkog podrijetla. Ta rješenja omogućuju i stvaranje milijun novih zelenih radnih mjesta do 2030.

Potpredsjednik Komisije za radna mjesta, rast, ulaganja i konkurentnost Jyrki Katainen izjavio je: Postalo je jasno da su potrebne sustavne promjene načina na koji proizvodimo, trošimo i bacamo dobra. Kroz razvoj biogospodarstva, kao obnovljivog segmenta kružnog gospodarstva, možemo doći do novih i inovativnih rješenja kako bismo osigurali hranu, proizvode i energiju a da pri tome ne iscrpimo ograničene biološke resurse našeg planeta. Nadalje, preispitivanje našeg gospodarstva i modernizacija naših proizvodnih modela nije samo važno za naš okoliš i klimu. U tom području postoji i velik potencijal za stvaranje novih zelenih radnih mjesta, posebno u ruralnim i obalnim područjima.

Europski povjerenik za istraživanje, znanost i inovacije Carlos Moedas dodao je: EU želi biti predvodnik u pretvaranju otpadnih, preostalih i odbačenih materijala u visokovrijedne proizvode, „zelene” kemikalije, stočnu hranu i tekstil. Istraživanja i inovacije imaju ključnu ulogu u ubrzavanju zelene tranzicije gospodarstva Europe i postizanju ciljeva održivog razvoja UN-a.

Za ostvarivanje održivog kružnog biogospodarstva potrebna su usklađena nastojanja javnih tijela i industrije. Kako bi poticala ta zajednička nastojanja, temeljena na tri ključna cilja, Komisija će već 2019. donijeti 14 konkretnih mjera, uključujući:

1. Povećavanje i jačanje bioindustrijskih sektora:

Kako bi se iskoristio potencijal biogospodarstva u modernizaciji europskog gospodarstva i industrije i postiglo dugoročno i održivo blagostanje, Komisija će:

 • utemeljiti tematsku platformu za ulaganja u kružno biogospodarstvo, s proračunom od 100 milijuna EUR, kako bi se biotehnološke inovacije lakše povezale s tržištem i smanjio rizik za privatna ulaganja u održiva rješenja;

 • pomoći u razvoju novih održivih biorafinerija širom Europe;

2. Brzo uvođenje biogospodarstva širom Europe:

Države članice i regije, posebno u srednjoj i istočnoj Europi, imaju velike neiskorištene potencijale kad je riječ o biomasi i otpadu. Komisija će stoga:

 • razviti strateški program za razvoj održivih prehrambenih, poljoprivrednih i šumarskih sustava te za proizvode bioindustrijskog sektora općenito;

 • utemeljiti, na razini EU-a, instrument za potporu politikama u području biogospodarstva u okviru programa Obzor 2020. kako bi se razvijali nacionalni i regionalni planovi u području biogospodarstva;

 • pokrenuti probna djelovanja za razvoj biogospodarstava u ruralnim, obalnim i urbanim područjima, na primjer u području gospodarenja otpadom ili sekvestracije ugljika u poljoprivredi.

3. Zaštita ekosustava uz razumijevanje ekoloških ograničenja biogospodarstva

Naš ekosustav suočava se s ozbiljnim prijetnjama i izazovima, uključujući porast broja stanovnika, klimatske promjene i degradaciju zemljišta. Kako bi pomogla u rješavanju tih pitanja Komisija će:

 • uvesti sustav nadzora na razini EU-a kako bi pratila napredak u cilju postizanja održivog i kružnog biogospodarstva;

 • povećati saznanja i poboljšati razumijevanje pojedinačnih – i još uvijek novih – područja biogospodarstva, upotrebom prikupljenih podataka i omogućavanjem njihove bolje dostupnosti putem Centra znanja za biogospodarstvo;

 • osigurati smjernice i promicati dobre prakse kako bi biogospodarstvo funkcioniralo u sigurnim ekološkim granicama.

Komisija 22. listopada u Bruxellesu organizira konferenciju na kojoj će s dionicima razgovarati o akcijskom planu i raspravljati o konkretnim proizvodima biološkog podrijetla.

Kontekst

U svojem pismu namjere predsjedništvima Europskog vijeća i Parlamenta predsjednik Juncker i prvi potpredsjednik Timmermans najavili su ovu Komunikaciju kao dio Komisijinih prioriteta za poticanje zapošljavanja, rasta i ulaganja u EU-u. Ona se nadovezuje na Strategiju biogospodarstva iz 2012.

Biogospodarstvo obuhvaća sve sektore i sustave koji ovise o biološkim resursima. Ono spada među najveće i najvažnije gospodarske segmente EU-a i obuhvaća poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo, prehrambene proizvode, bioenergiju i proizvode biološkog podrijetla, s godišnjim prometom od oko 2 bilijuna EUR i oko 18 milijuna zaposlenih. Uz to je i ključno područje za poticanje rasta u ruralnim i obalnim područjima.

EU već financira istraživanja, ogledno i puno uvođenje održivih, uključivih i kružnih rješenja u bioindustriji, uključujući s 3,85 milijardi EUR koji su dodijeljeni u okviru tekućeg EU-ova programa financiranja Obzor 2020. Za razdoblje od 2021. do 2027. Komisija je predložila dodjelu 10 milijardi EUR za hranu i prirodne resurse, uključujući biogospodarstvo, u okviru programa Obzor Europa.

Dodatne informacije

Ovdje se mogu naći sljedeći dokumenti:

 • Nova strategija biogospodarstva

 • Informativni članak

 • Knjižica

 • Infografika

 • Videozapis

IP/18/6067

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar