Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Europa koja štiti: Komisija se zalaže za ostvarivanje sigurnosnih prioriteta

Bruxelles, 10. listopada 2018.

Europska komisija danas je izvijestila o napretku u uspostavi učinkovite i istinske sigurnosne unije te pozvala Europski parlament i Vijeće da što prije finaliziraju svoj rad na prioritetnim inicijativama povezanima sa sigurnošću.

Nadovezujući se na pozitivne zaključke čelnika EU-a na neslužbenom sastanku u Salzburgu u današnjem su izvješću predstavljene sigurnosne inicijative koje je potrebno donijeti radi konačne uspostave sigurnosne unije do izbora za Europski parlament u svibnju 2019. Izvješće će ujedno doprinijeti raspravi o unutarnjoj sigurnosti tijekom sastanka Europskog vijeća 18. i 19. listopada.

Povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos izjavio je: Sigurnost naših građana jest i treba ostati prioritet za EU. Ne smijemo gubiti vrijeme: moramo ojačati vanjske granice, poboljšati razmjenu informacija, uspostaviti interoperabilnost svih naših podatkovnih sustava te štititi naše građane na internetu i na ulici. Vrijeme je da ispunimo svoja obećanja i otvorimo put učinkovitoj i istinskoj sigurnosnoj sigurnosnoj uniji.

Povjerenik za sigurnosnu uniju Julian King izjavio je: Od upotrebe kemijskog oružja na našim ulicama do kibernapada koje potpomažu države, Europa se suočava sa sve većom prijetnjom i Europljani od nas očekuju da reagiramo. Vrijeme je da se intenzivnije posvetimo konačnoj uspostavi sigurnosne unije. U borbi protiv organiziranog kriminala, terorizma te kiberprijetnji i prijetnji potpomognutih kibertehnologijom, gdje se preklapaju stvarni i virtualni svijet, bit ćemo uspješniji ako djelujemo zajednički. Vremena je sve manje: institucije EU-a i države članice moraju preuzeti odgovornost za postizanje rezultata u tom ključnom području.

Tijekom posljednje tri godine Komisija je odlučno postrožila sigurnosne propise unutar EU-a i na njegovim vanjskim granicama. Predsjednik Juncker u svojem je govoru o stanju Unije 2018. najavio daljnje mjere za zaštitu Europljana na internetu i izvan njega. Ipak, pokušaji terorističkih napada, upotreba kemijskog oružja na ulicama jedne od država članica i nedavno osujećeni kibernapad na sjedište međunarodne organizacije dokaz su da je Europa i dalje meta. Stoga je važnije no ikad povećati našu zajedničku sigurnost i otpornost.

Intenzivniji rad na prioritetnim sigurnosnim pitanjima

Iako su brojni zakonodavni prijedlozi Komisije prihvaćeni, mnoge važne dokumente treba što hitnije finalizirati prije izbora za Europski parlament u svibnju 2019. Komisija stoga poziva na intenzivniji rad i brzo donošenje dokumenata u postupku, osobito onih iz Zajedničke izjave kao i novih mjera koje je predsjednik Juncker predložio u svojem govoru o stanju Unije iz 2018.:

  • Zaštita Europljana na internetu: opsežne mjere za povećanje kiberotpornosti EU-a i povećanje kapaciteta za kibersigurnost predstavljene su u rujnu 2017., a prošlog su mjeseca nadopunjene prijedlozima o zaštiti sigurnosti izbora. S obzirom na nedavne neprijateljske kiberaktivnosti neophodno je da se svi zakonodavni prijedlozi što prije finaliziraju. Usto, kako se internetske platforme ne bi zloupotrebljavale za širenje terorističkih sadržaja na internetu, Europski parlament i Vijeće trebali bi do svibanjskih izbora prihvatiti prijedloge novih propisa, osobito obvezu uklanjanja terorističkog sadržaja u roku od jednog sata.
  • Interoperabilnost informacijskih sustava EU-a: omogućivanje pametnije i djelotvornije interoperabilnosti informacijskih sustava EU-a za upravljanje sigurnošću, migracijama i granicama ključan je element Komisijinih nastojanja da otkloni nedostatke u informacijskoj sigurnosti. Prijedlog o interoperabilnosti informacijskih sustava EU-a, koji je predstavljen u prosincu 2017., Europski parlament i Vijeće trebali bi prihvatiti prije izbora 2019. Uskoro bi trebala završiti i nadogradnja pojedinih informacijskih sustava EU-a, kao što su Europski informacijski sustav kaznene evidencije (ECRIS), Eurodac i vizni informacijski sustav (VIS).
  • Borba protiv prekograničnog kriminala: kako bi policija i pravosudna tijela lakše pratili tragove na internetu i preko granica, prijedloge Komisije o elektroničkim dokazima trebalo bi prihvatiti prije izbora u svibnju 2019. Komisija usto poziva Europsko vijeće i Europski parlament da prošire nadležnost Ureda europskog javnog tužitelja na istraživanje prekograničnih kaznenih djela terorizma.
  • Jačanje granica EU-a: unutarnja sigurnost EU-a ovisi o tome kako upravljamo sigurnošću na vanjskim granicama; stoga će prijedlozi o jačanju Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu i Agencije Europske unije za azil te stroža pravila EU-a o vraćanju omogućiti djelotvornije upravljanje vanjskim granicama.

Komisija pomaže državama članicama da povećaju sigurnost unutar EU-a pa je za to pitanje u razdoblju 2018. – 2019. namijenila 70 milijuna EUR ciljanih sredstava iz Fonda za unutarnju sigurnost (ISF), među ostalim, za borbu protiv radikalizacije (5 milijuna EUR), borbu protiv KBRN prijetnji, ograničavanje pristupa eksplozivima kućne izrade i zaštitu javnih prostora i ključne infrastrukture (9,5 milijuna EUR), te potporu provedbi postojećih propisa kao što je EU-ova evidencija podataka o putnicima (1,5 milijuna EUR). Povrh toga, dodatnih 100 milijuna EUR dostupno je za zaštitu javnih prostora u okviru Inovativnih mjera za gradove (više informacija dostupno je ovdje).

Kontekst

Sigurnost je politički prioritet od početka mandata Junckerove Komisije – od Političkih smjernica predsjednika Junckera iz srpnja 2014. do najnovijeg govora o stanju Unije od 12. rujna 2018.

Predsjednik Europskog parlamenta, rotirajuće predsjedništvo Vijeća i Europska komisija potpisali su 14. prosinca 2017. Zajedničku izjavu o zakonodavnim prioritetima EU-a za 2018. – 2019., u kojoj se navodi da je izuzetno važno da bolja zaštita sigurnosti građana bude u središtu zakonodavnog rada Unije. Prioritet su inicijative koje državama članicama omogućuju praćenje prelazaka zajedničkih vanjskih granica EU-a, uspostava interoperabilnih informacijskih sustava EU-a za upravljanje sigurnošću, granicama i migracijama te jačanje instrumenata u borbi protiv terorizma i pranja novca.

Europski program sigurnosti vodič je za rad Komisije u tom području i u njemu se utvrđuju glavne mjere za osiguravanje učinkovitog odgovora EU-a na sigurnosne i terorističke prijetnje, uključujući borbu protiv radikalizacije, jačanje kibersigurnosti, suzbijanje financiranja terorizma i poboljšanje razmjene informacija. Nakon donošenja programa ostvaren je znatan napredak u njegovoj provedbi, čime se stvaraju uvjeti za uspostavu učinkovite i istinske sigurnosne unije. Taj je napredak vidljiv u Komisijinim izvješćima koja se redovito objavljuju.

Više informacija

Informativni članak: Europa koja štiti

Informativni članak: Izgradnja snažne kibersigurnosti u Europi

Komunikacija: Šesnaesto izvješće o napretku prema uspostavi učinkovite i istinske sigurnosne unije

Prilog: Popis zakonodavnih inicijativa

 

IP/18/6064

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar